Wiadomości

Koronawirus rodzi przemoc

Koronawirus rodzi przemoc

- Podczas pandemii odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym – piszą wiceprzewodnicząca Věra Jourova i komisarz Didier Reynders w oświadczeniu z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.
Polski hałas przed Trybunał

Polski hałas przed Trybunał

Komisja Europejska postanawia pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu. Polskie prawo krajowe nie gwarantuje sporządzenia planów działania, które są obowiązkowe na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy w danej okolicy przekracza się wartości graniczne czy nie.
Europa gotowa na nowe warianty wirusa

Europa gotowa na nowe warianty wirusa

KE proponuje szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z wariantami koronawirusa. Europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator HERA” będzie polegał na współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w UE i na całym świecie.
Druga umowa z Moderną zatwierdzona

Druga umowa z Moderną zatwierdzona

Druga umowa z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Przewidziano w niej m.in. możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do innych krajów europejskich.
LIFE dla Polski

LIFE dla Polski

Przygotowanie do działań w dziedzinie klimatu Małopolsce oraz sprzątanie terenów nad rzeką Pilicą – to dwa polskie projekty, które otrzymały finansowanie w ramach programu LIFE. W sumie UE za inwestuje 121 mln euro w projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. - Środki przeznaczone na nowe projekty zintegrowane zapewnią wsparcie w przechodzeniu na zieloną gospodarkę – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans.
Nowy multilateralizm na miarę XXI wieku

Nowy multilateralizm na miarę XXI wieku

- Multilateralizm jest ważny, bo działa. Nie możemy jednak być jedynymi, którzy są „wielostronni” – powiedział Josep Borrell. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel zaprezentowali nową strategię mającą na celu zwiększenie wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach. We wspólnym komunikacie przedstawiono oczekiwania i ambicje UE w odniesieniu do systemu wielostronnego.
Wzmocnione przepisy handlowe

Wzmocnione przepisy handlowe

Weszły w życie nowe zasady umożliwiające skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących handlu. Wzbogacą one dotychczasowy zestaw narzędzi służących ochronie interesów wspólnoty. - Unia Europejska musi być w stanie bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis.
EKES nagradza „Rumianki i bratki”

EKES nagradza „Rumianki i bratki”

Licealistka Krystyna Paszko zdobyła dla Polski nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za solidarność obywatelską. Prowadzony przez nią sklep internetowy „Rumianki i bratki”, będący de facto punktem kontaktowym dla ofiar przemocy domowej, jako jeden z 23 projektów z UE i Zjednoczonego Królestwa został nagrodzony za wybitny wkład w walkę ze skutkami pandemii.
Ekonomiczny restart

Ekonomiczny restart

Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kluczowe narzędzie w procesie wychodzenia z kryzysu po pandemii COVID-19. - Zrobiliśmy coś, co było nie do pomyślenia zaledwie rok temu: stworzyliśmy wspólny instrument, finansowany ze wspólnego zadłużenia, w celu osiągnięcia wspólnego celu – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.
Nowy program dla regionu Morza Śródziemnego

Nowy program dla regionu Morza Śródziemnego

Aby ożywić i wzmocnić strategiczne partnerstwo między Unią Europejską i jej południowymi sąsiadami, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęli wspólny komunikat, proponując ambitny i innowacyjny nowy program dla regionu Morza Śródziemnego. Zakłada on m.in. ściślejszą współpracę w zarządzaniu migracjami.