Wiadomości

Szczepionkowy inkubator

Szczepionkowy inkubator

Nową procedurę ułatwiającą i przyspieszającą zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19 proponuje KE. Dzięki temu do obrotu trafią skuteczne preparaty dopuszczone na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków. Przyspieszenie procedury jest jednym z głównych działań Inkubatora HERA.
Europa dla dzieci

Europa dla dzieci

Pierwszą kompleksową strategię na rzecz praw dziecka przyjęła Komisja Europejska. Obejmuje ona m.in. wniosek dotyczący gwarancji dla dzieci w celu promowania równych szans najmłodszych obywateli UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując inicjatywy KE, we współpracy ze światowymi organizacjami, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.
Wywóz szczepionek: wzajemność i proporcjonalność

Wywóz szczepionek: wzajemność i proporcjonalność

KE wprowadza zasady wzajemności i proporcjonalności jako nowe kryteria wymagające rozważenia przy wydawaniu pozwoleń na wywóz w ramach mechanizmu przejrzystości i udzielania pozwoleń na wywóz szczepionek przeciw COVID-19. System ten bardzo korzystnie wpłynął na przejrzystość, jednak nadal nie osiągnięto celu, jakim jest zapewnienie obywatelom UE szybkiego dostępu do szczepionek.
SURE skutecznie chroni miejsca pracy

SURE skutecznie chroni miejsca pracy

- KE po raz pierwszy w historii wyemitowała obligacje społeczne na rynkach, aby pozyskać pieniądze, które przyczyniły się do utrzymania miejsc pracy w czasie kryzysu – powiedział komisarz Johannes Hahn. Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie zatrudnienia i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19.
Dzień Technologii Cyfrowych 2021

Dzień Technologii Cyfrowych 2021

Państwa UE zobowiązują się do realizacji najważniejszych inicjatyw cyfrowych. W ramach Dnia Technologii Cyfrowych 2021 ministrowie krajów Unii podpisali trzy deklaracje, aby połączyć wysiłki i zasoby na rzecz wspierania międzynarodowej łączności, zachęcania do wprowadzania czystych technologii cyfrowych i poprawy otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up.
Paszport na czas pandemii

Paszport na czas pandemii

- Zielone zaświadczenie cyfrowe to praktyczny przejaw europejskiego podejścia, które ma zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin bezpieczne podróże tego lata, przy jak najmniejszych ograniczeniach – powiedział komisarz Didier Reynders. KE zaproponowała system, który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19.
Horyzont na cztery lata

Horyzont na cztery lata

Uczynienie z Europy wiodącej w obszarze cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu – to jeden z kluczowych elementów pierwszego planu strategicznego dla „Horyzont Europa” na lata 2021–2024: Komisja Europejska wyznacza priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonej przyszłości.
Hongkong pod presją Chin

Hongkong pod presją Chin

- W 2020 r. byliśmy świadkami niepokojącego pogorszenia sytuacji politycznej w Hongkongu – powiedział Josep Borrell. Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel zaprezentowali sprawozdanie na temat zmian politycznych i gospodarczych w Specjalnym Regionie Administracyjnym. Podkreślono m.in. osłabienie autonomii, zasad demokracji i podstawowych wolności.
Pomoc dla polskich firm zatwierdzona

Pomoc dla polskich firm zatwierdzona

Polski program o wartości 1,1 mld euro (5 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa zatwierdziła Komisja Europejska. Na pomoc mogą liczyć m.in. firmy z branży turystycznej, a także zajmujące się sprzedażą detaliczną, usługami gastronomicznymi i rozrywkowymi oraz mikroprzedsiębiorcy z różnych sektorów.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy. To początek serii debat i dyskusji, które umożliwią obywatelom podzielenie się pomysłami, które pomogą kształtować przyszłość kontynentu.