Wiadomości

Jak UE chce powstrzymać nowotwory?

Jak UE chce powstrzymać nowotwory?

Założenia i cele Europejskiego Plan Walki z Rakiem są bardzo ambitne a jego realizacja w latach 2021-2030 ma uratować miliony Europejczyków przed zachorowaniem i przedwczesną śmiercią z powodu chorób nowotworowych. O problemie i konkretnych rozwiązaniach rozmawiali eksperci podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „Środy o zdrowiu z Komisją Europejską”.
Pakiet „rozszerzenie”

Pakiet „rozszerzenie”

- Przedstawiamy szczegółową ocenę postępów osiągniętych przez Bałkany Zachodnie i Turcję, wskazując jednocześnie, w jakich dziedzinach konieczne są dalsze działania – powiedział wiceprzewodniczący Josep Borrell. - Polityka rozszerzenia to geostrategiczna inwestycja w pokój, stabilizację, bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy na całym kontynencie – dodaje komisarz Olivér Várhelyi.
Paszport na wagę zdrowia

Paszport na wagę zdrowia

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID ustanowiło globalny standard – podsumowuje Komisja Europejska. Do tej pory wydano ponad 591 mln takich dokumentów, które potwierdzają szczepienia, testy i powrót do zdrowia, ułatwiają bezpieczne również podróżowanie i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu europejskiej branży turystycznej.
Innowacyjny Bauhaus

Innowacyjny Bauhaus

- Aby nowy europejski Bauhaus dotarł do wszystkich regionów i miast w Europie i poza nią, musimy wspierać innowacyjne koncepcje i pomysły związane z działalnością gospodarczą – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznaczył wsparcie w wysokości 5 mln euro dla firm przyczyniających się do realizacji projektu.
2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. KE przyjęła formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi.
Powstanie biuro KE na Grenlandii

Powstanie biuro KE na Grenlandii

Silniejsze zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz bardziej ekologicznej, pokojowej i dobrze prosperującej Arktyki zapowiada Komisja Europejska. - Arktyka szybko się zmienia pod wpływem globalnego ocieplenia, zwiększonej konkurencji o zasoby naturalne i rywalizacji geopolitycznej – powiedział wiceprzewodniczący KE Josep Borrell.
Energia ze wsparciem

Energia ze wsparciem

- Wzrost cen energii na świecie budzi poważne zaniepokojenie w UE – powiedziała komisarz Kadri Simson. Komisja Europejska przedstawiła zestaw narzędzi w odpowiedzi na obecną wyjątkową sytuację i jej skutki. Kraje członkowskie będą mogły skorzystać z takich środków jak wsparcie najuboższych konsumentów, odroczenia płatności czy tymczasowe obniżenie stawek podatkowych.
Szczyt UE-Ukraina: dalsza współpraca

Szczyt UE-Ukraina: dalsza współpraca

- Stosunki z Ukrainą to sprawa ogromnej wagi dla Unii Europejskiej – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podczas 23. szczytu UE-Ukraina w Kijowie Unia Europejska i Ukraina potwierdziły swoje silne partnerstwo i zaangażowanie na rzecz wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską.
Skuteczna pomoc dla regionów i miast

Skuteczna pomoc dla regionów i miast

KE opublikowała podsumowanie pomocy rozdysponowanej w ramach programu REACT-EU. W ciągu zaledwie 4 miesięcy zatwierdzono 34 mld euro dla europejskich regionów i miast. - Instrumenty polityki spójności zapewniły obywatelom sprzęt medyczny, pomogły małym firmom, a także wniosły istotny wkład w cyfrową i ekologiczną transformację całej UE – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.