Program „Erasmus+”: sukces pomimo restrykcji

Program „Erasmus+”: sukces pomimo restrykcji

Program „Erasmus+”: sukces pomimo restrykcji

- Program Erasmus+ uosabia europejską współpracę w najlepszym wydaniu – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Roczne sprawozdanie za 2020 r. pokazuje, że pomimo pandemii program edukacyjny był kontynuowany. W ubiegłym roku w ramach programu wsparto prawie 640 tys. przedsięwzięć edukacyjnych za granicą.
Handel bez przymusu

Handel bez przymusu

Komisja Europejska zaproponowała nowe narzędzie, które pomoże przeciwdziałać stosowaniu przymusu gospodarczego przez państwa trzecie. Ten instrument prawny to odpowiedź na celowe naciski gospodarcze na UE i jej państwa członkowskie. Uzupełnia on zestaw narzędzi, jakie Unia już ma do dyspozycji, i umożliwi jej skuteczniejszą obronę na arenie międzynarodowej.
Schengen pod presją

Schengen pod presją

- Kryzys uchodźczy z 2015 r., szereg ataków terrorystycznych na terytorium Europy i pandemia sprawiły, że strefa Schengen znalazła się pod presją – powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas. KE zaproponowała aktualizację przepisów, co ma zapobiec m.in. instrumentalizacji migrantów do celów politycznych np. poprzez ograniczenie liczby przejść granicznych i intensyfikację ochrony granicy.
Wsparcie dla obywateli Białorusi

Wsparcie dla obywateli Białorusi

Komisja Europejska zmobilizuje dodatkowe 30 milionów euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje wsparcie dla narodu białoruskiego. To nowe finansowanie uzupełni i rozszerzy już istniejącą unijną pomoc dla młodzieży, niezależnych mediów, małych i średnich przedsiębiorstw na uchodźstwie oraz kultury. 15 grudnia w Brukseli odbędzie się VI szczyt Partnerstwa Wschodniego.
Nauka przez całe życie

Nauka przez całe życie

- Aby zapewnić sprawiedliwą transformację, konieczne jest, aby każdy miał dostęp do elastycznych, modułowych i dostępnych możliwości uczenia się i szkolenia, niezależnie od swojej sytuacji osobistej – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Komisja Europejska zaproponowała indywidualne rachunki szkoleniowe i mikropoświadczenia zwiększających szanse na zatrudnienie.
Praca poza platformą

Praca poza platformą

- Niektóre osoby pracujące na własny rachunek mają trudności z ustaleniem swoich własnych warunków pracy – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager. Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu wytycznych w sprawie układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób prowadzących jednoosobową działalność.
Szansa dla gospodarki społecznej

Szansa dla gospodarki społecznej

Gospodarka społeczna obejmuje przedsiębiorstwa, które skupiają się na człowieku i środowisku, zaś większość zysków reinwestują w organizację lub cel społeczny. KE przedstawiła plan działania, który ma pomóc w wykorzystaniu jej potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, a także jej wkładu w odbudowę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz w transformację ekologiczną i cyfrową.
W Europie nie ma miejsca na nienawiść

W Europie nie ma miejsca na nienawiść

Liczba przypadków nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści gwałtownie wzrosła w całej Europie. Dlatego KE przedstawia inicjatywę mającą na celu rozszerzenie wykazu przestępstw w UE o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen zawartą w orędziu o stanie Unii z 2020 r.