Bezpieczne paczki

Bezpieczne paczki

Bezpieczne paczki

Tylko 9% unijnych konsumentów robi zakupy internetowe w innych krajach wspólnoty. Główną przyczyną niechęci do e-handlu jest obawa przed utrudnieniami związanymi z przesyłkami zagranicznymi – długim czasem oczekiwania, zwrotem towaru itp.
Podatki trzeba płacić

Podatki trzeba płacić

- Oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania powodują każdego roku w UE straty rzędu biliona euro – powiedział komisarz Algirdas Šemeta prezentując plan walki z tego typu nadużyciami. Zakłada on m.in. sankcje wobec "rajów podatkowych", wprowadzenie kodeksu podatników oraz eliminowanie przepisów, które dopuszczają podwójne opodatkowanie.
Zakupy pełne pułapek

Zakupy pełne pułapek

Trzy czwarte witryn internetowych oferujących m.in. gry, filmy i muzykę, które zostały skontrolowane na zlecenie KE, nie spełniało standardów ochrony konsumenta. W wielu wypadkach, aby poznać końcową cenę, wymagane było przeczytanie skomplikowanych warunków umowy i wykonanie szeregu kliknięć. W takie „pułapki” najczęściej wpadają dzieci, które nieświadomie kupują produkty dołączone do „darmowych” gier.
Nowocześni mimo kryzysu

Nowocześni mimo kryzysu

Główne unijne przedsiębiorstwa nadal budują swoją konkurencyjność w oparciu o badania naukowe i rozwój. Inwestycje w tej dziedzinie wzrosły w ub.r. o 8,9 proc., w porównaniu z 6,1 proc. rok wcześniej. Z zestawienia przygotowanego przez KE wynika, że najwięcej spośród europejskich firm na innowacje wydaje Volkswagen.
Mniej biurokracji w sporach

Mniej biurokracji w sporach

Reforma ułatwiająca przedsiębiorcom i konsumentom rozwiązywanie transgranicznych sporów prawnych została przyjęta przez ministrów sprawiedliwości krajów UE. Przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską dwa lata temu dążą do ograniczenia biurokracji. Według szacunków, reforma pozwoli rocznie zaoszczędzić około 48 mln euro.
Zgłoś nieprawidłowości

Zgłoś nieprawidłowości

Są nowe wytyczne dla pracowników instytucji UE. Mają one zachęcić do przekazywania informacji wskazujących na korupcję, nadużycia finansowe i inne poważne nieprawidłowości, które wykryją podczas pełnienia obowiązków.
Dajmy młodym szansę!

Dajmy młodym szansę!

Nawet 2% PKB kosztuje rocznie Polskę brak integracji młodych ludzi na rynku pracy. Problem dotyczy w różnym stopniu wszystkich krajów członkowskich. Dlatego KE proponuje rozwiązania na skalę całej wspólnoty m.in. dla Europejczyków do 25 roku życia, chcąc zapewnić im możliwość kształcenia, przyuczenia do zawodu i praktyk zawodowych.
Eurourzędnicy i płace

Eurourzędnicy i płace

W związku z trudną sytuacją gospodarczą, mniej zarabiają także unijni urzędnicy. Ich siła nabywcza zmniejszy się w tym roku o 1,1 proc. Wynika to z rocznego dostosowania wynagrodzeń. Jest to już kolejna realna obniżka siły nabywczej unijnych urzędników, po tym jak w 2011 r. spadała o 3,6 proc.
Erytrea na „czarnej liście”

Erytrea na „czarnej liście”

Po raz dwudziesty KE zaktualizowała „czarną listę” przewoźników lotniczych objętych zakazem lub ograniczeniami w wykonywaniu przewozów na terytorium UE. Ze względu na istotne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa do wykazu dodano linie posiadające certyfikaty wydane w Erytrei.