Zespół

Jarosław Sikorski

JAROSŁAW SIKORSKI

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk

konsultant i trener programu Erasmus+, organizator projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz „Erasmus+”, trener w ramach projektu “Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach programu PRINCE 2010-EU27, temat: „Proces Rozszerzenia Unii Europejskiej – szanse i wyzwania”, posiada bogate doświadczenie w pracy w punktach informacyjnych.

unnamed

MATEUSZ WIŚNIEWSKI

Specjalista ds. szkoleń i lekcji europejskich Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk

student prawa na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, swoją przyszłość wiąże z prawem europejskim, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, uczestnik wielu projektów międzynarodowych o tematyce europejskiej, interesuje się prawem unijnym oraz stosunkami międzynarodowymi.

 

PATRYK CHYLEWSKI

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk

absolwent kierunku niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim, posiada bogate doświadczenie w zakresie informacji europejskiej, interesuje się historią krajów niemieckojęzycznych, podróżami i stosunkami polsko-niemieckimi.