Wiadomości

Zapomniane prawo telekomunikacyjne

Zapomniane prawo telekomunikacyjne

Tylko Grecja, Węgry i Finlandia dokonały pełnej transpozycji nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji. W tej sytuacji Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 krajom Unii – w tym Polsce. Procedura przeciwnaruszeniowa może się zakończyć nawet pozwem do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Pokonać raka

Pokonać raka

- W ubiegłym roku walczyliśmy z pandemią COVID-19, ale wielu z nas toczyło inną, cichą walkę. Z rakiem. W 2020 r. choroba ta kosztowała życie 1,3 mln Europejczyków - przypomina Ursula von der Leyen. Przewodnicząca KE jest inicjatorką europejskiego planu walki z nowotworami, na który – poprzez różne instrumenty finansowania – Komisja przeznaczy około 4 mld euro.
SURE: 4,28 mld euro dla Polski

SURE: 4,28 mld euro dla Polski

- W ramach programu SURE Unia uruchomiła do 100 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich w celu ochrony miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. Komisja Europejska właśnie wypłaciła 9 krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r.
Wywóz szczepionek pod kontrolą

Wywóz szczepionek pod kontrolą

- Musimy mieć jasność co do tego, gdzie dostarczane są szczepionki, które zagwarantowaliśmy, i zapewnić dostęp do nich naszym obywatelom – powiedziała komisarz Stella Kyriakides. Komisja Europejska wprowadziła mechanizm przejrzystości i udzielania pozwoleń w odniesieniu do wywozu szczepionek przeciwko COVID-19.
Big Tech, demokracja i wolność słowa

Big Tech, demokracja i wolność słowa

Bardzo ważne jest (…) to, żebyśmy codziennie chronili naszą demokrację i nasze instytucje przed wpływem mowy nienawiści, dezinformacji, fałszywych informacji i podżegania do przemocy – pisze przewodnicząca KE Ursuli von der Leyen do Mathiasa Döpfnera, prezesa Axel Springer SA, w liście otwartym dotyczącym ponadnarodowych platform cyfrowych.
Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej

Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej skierowany do studentów uczelni wyższych na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka.
Szczepionki: umowa z AstraZeneca jawna

Szczepionki: umowa z AstraZeneca jawna

Na ponowny wniosek KE, z 27 stycznia 2021 r., firma farmaceutyczna AstraZeneca zgodziła się opublikować umowę zawartą 27 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem utajnienia pewnych jej fragmentów. Dzięki umowie wszystkie państwa członkowskie mogą nabyć łącznie 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek, które zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności.
Zastrzeżenia wobec Sądu Najwyższego

Zastrzeżenia wobec Sądu Najwyższego

Polska narusza prawo UE, ponieważ zezwala Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana – podejmować decyzje w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania ich funkcji – utrzymuje KE. Dlatego Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dodatkowej uzasadnionej opinii dotyczącej naruszenia przez Polskę zasad praworządności.
Podróżowanie nadal zamrożone

Podróżowanie nadal zamrożone

- W związku z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa musimy zwiększyć koordynację i podjąć wspólne działania, by zniechęcać do podróży, które nie są niezbędne – powiedział komisarz Didier Reynerds. Komisja Europejska przymierza się do aktualizacji działań związanych z ograniczeniem swobody przemieszczania się. Chodzi m.in. o regiony, gdzie wirus rozprzestrzenia się niezwykle szybko.
Nie wolno nam nigdy zapomnieć

Nie wolno nam nigdy zapomnieć

- Miejsca pamięci są zamknięte z powodu pandemii i coraz mniej jest wśród nas osób ocalałych z Holokaustu, musimy więc znaleźć inne sposoby, by pamiętać – pisze przewodnicząca Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie. W tym roku KE przedstawi strategię przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia społeczności żydowskiej.