Wiadomości

Sprawiedliwe opodatkowanie

Sprawiedliwe opodatkowanie

Od 1 lipca obowiązuje nowy ogólnounijny system rozwiązywania sporów podatkowych między państwami członkowskimi. Nowe unijne przepisy mają usprawnić rozwiązywanie sporów, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększyć pewność podatkową dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, które borykają się z problemem podwójnego opodatkowania.
Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość

Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość

Finlandia przejęła prezydencję w Radzie UE i opublikowała swój program oraz plan pracy na najbliższe pół roku. W trakcie nadchodząych sześciu miesięcy będzie się skupiać na wzmocnieniu wspólnych wartości, umocnieniu unijnej konkurencyjności oraz podkreśleniu pozycji UE jako globalnego lidera działań klimatycznych.
Podsumowanie prezydencji Rumunii w Radzie UE

Podsumowanie prezydencji Rumunii w Radzie UE

Dziś prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Finlandia. Jest to więc czas na podsumowanie działań Rumunii, która działając pod hasłem "Spójność to wspólna europejska wartość”, pełniła tę funkcję od 1 stycznia 2019r.
Internet ponad granicami

Internet ponad granicami

Siedem miesięcy temu wprowadzono przepisy zakazujące nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Od tego czasu konsumenci zdążyli dobrze zapoznać się z nowymi przepisami zakazującymi ograniczania handlu elektronicznego i transgranicznej sprzedaży internetowej, co wynika z najnowszego badania Eurobarometr.
Pierwsze Uniwersytety Europejskie wybrane

Pierwsze Uniwersytety Europejskie wybrane

Komisja Europejska, w celu poprawy jakości i podniesienia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, ogłosiła instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy, które będą częścią pierwszych sojuszy „europejskich uniwersytetów”. Dodatkowo mają one wzmocnić współpracę między instytucjami, i ułatwić ich studentom i pracownikom przemieszczanie się pomiędzy nimi.
30 lat programu „Jean Monnet”

30 lat programu „Jean Monnet”

Mija 30 lat działań „Jean Monnet”. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także tworzenie powiązań między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. - Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły – powiedział komisarz Tibor Navracsics.