Wiadomości

Podróże: wspólny mianownik dla ograniczeń

Podróże: wspólny mianownik dla ograniczeń

Chcemy jasnego systemu, a nie kalejdoskopu indywidualnych środków – powiedziała komisarz Ylva Johansson wyjaśniając inicjatywę KE dotyczącą ujednolicenia działań ograniczających podróżowanie w związku z pandemią koronawirusa. Krajowe kryteria wprowadzania środków ograniczających swobodny przepływ w Unii Europejskiej są obecnie rozbieżne.
Wartości europejskie nie są na sprzedaż

Wartości europejskie nie są na sprzedaż

Unia Europejska nie może stracić tej niezwykłej zdolności do pomocy w zwracaniu się ludzi ku sobie - pisze prof. dr hab. Zbigniew Czachór* w komentarzu z cyklu „Europa okiem eksperta” do pierwszego orędzia o stanie Unii Ursuli von der Leyen, wygłoszonego 16 września na forum Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nakreśliła w nim wizję Unii, w centrum której jest człowiek, jego zdrowie, środowisko, praca i dobrostan.
Bezpieczne dostawy surowców

Bezpieczne dostawy surowców

Dostęp do zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa Europy z punktu widzenia udanej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Dlatego Komisja Europejska przygotowała plan działania w sprawie surowców krytycznych, ich aktualny wykaz oraz prognozę dotyczącą strategicznych technologii i sektorów w horyzoncie lat 2030 i 2050.
Nowa energia Europy

Nowa energia Europy

- Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas. Zbudujmy świat, w którym chcemy żyć – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej kończąc swoje pierwsze orędzie o stanie Unii wygłoszone na forum Parlamentu. Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. oraz coroczne raporty na temat stanu praworządności we wszystkich krajach UE. \
COVAX szansą na pokonanie pandemii

COVAX szansą na pokonanie pandemii

Komisja Europejska potwierdziła swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie COVAX na rzecz sprawiedliwego dostępu do przystępnych cenowo szczepionek przeciwko COVID. W ramach wysiłków w formule „Drużyna Europy” KE ogłosiła również, że w kontekście globalnej reakcji na pandemię koronawirusa zaoferuje 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia COVAX i jego celów.
Europa w ruchu

Europa w ruchu

Od 1 września zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Przyjęte w maju 2018 r. znacząco zmieniło i zaostrzyło poprzedni system homologacji typu i nadzoru rynku. Nowe przepisy podniosą jakość i niezależność homologacji typu i badań pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz wzmocnią cały system dzięki lepszemu europejskiemu nadzorowi.
Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

- Wymiany w zakresie badań naukowych i innowacji, takie jak program RISE w ramach „Działania Marii Skłodowskiej-Curie”, umożliwiają naukowcom współpracę z kolegami z całego świata – powiedziała komisarz Marija Gabriel prezentując program wsparcia 4000 badaczy i innowatorów. Budżet działania wynosi 80 mln euro.
UOKiK zadecyduje o przejęciu Tesco Polska

UOKiK zadecyduje o przejęciu Tesco Polska

Sprawa przejęcia Tesco Polska przez duńską Salling Group A/S powinien rozstrzygnąć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zadecydowała Komisja Europejska. Wcześniej UOKiK poprosił KE o opinię uznając, że transakcja ta może w istotny sposób wpływać na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej produktów konsumpcyjnych codziennego użytku.
Fuzja Discovery z Polsatem rozstrzygnie się w Polsce

Fuzja Discovery z Polsatem rozstrzygnie się w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej umocowany do oceny skutków transakcji w Polsce – uznała Komisja Europejska w sprawie połączenia Discovery z Cyfrowym Polsatem S.A. Obie firmy posiadają kanały TV i dostarczają treści telewizyjne za pośrednictwem wielu platform dystrybucyjnych. Decyzja KE oznacza, że to organy polskie rozpatrzą sprawę na podstawie prawa krajowego.
Jest umowa z AstraZeneca

Jest umowa z AstraZeneca

Pierwsza umowa, którą Komisja Europejska wynegocjowała z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w imieniu państw członkowskich UE, wchodzi w życie. Pozwoli ona wszystkim państwom członkowskim UE na zakup szczepionki przeciwko COVID-19, a także na przekazanie jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub redystrybucję w innych państwach europejskich.