Wiadomości

Biogospodarka – nowa siła UE

Biogospodarka – nowa siła UE

Do 2030 roku mamy szanse na stworzenie miliona nowych, zielonych miejsc pracy – ocenia Komisja Europejska przedstawiając plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. - UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia – mówi komisarz Carlos Moedas.
Praworządność oczami polskich prawników

Praworządność oczami polskich prawników

Sądowe mechanizmy ochrony praworządności – to temat konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Komisji Europejskiej. Dyskutowano m.in. o bieżącym sporze między polskimi władzami a KE w sprawie reformy sądownictwa, analizowano również konkretne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące pośrednio lub bezpośrednio Polski.
“Europa zagrożona jak nigdy dotąd”

“Europa zagrożona jak nigdy dotąd”

- Wzmocnienie granic, usprawnienie wymiany informacji, zapewnienie interoperacyjności systemów gromadzenia danych, ochrona obywateli… – nie mamy czasu do stracenia – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos. KE przedstawiła informację o postępach w tworzeniu unii bezpieczeństwa oraz wezwała Parlament i Radę do zakończenia prac nad priorytetowymi inicjatywami w tym zakresie.
Albania współpracuje z Frontexem

Albania współpracuje z Frontexem

Zwalczanie nielegalnej migracji oraz przestępczości transgranicznej – to główne cele podpisanej właśnie umowy w sprawie współpracy w zakresie zarządzania granicami między Albanią a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Jest to pierwsze tego typu porozumienie Unii Europejskiej z państwem trzecim. – To kamień milowy w zewnętrznej współpracy w obszarze zarządzania granicami – powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.
Budżet rozliczony

Budżet rozliczony

Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. - Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze wydajemy nasze pieniądze – powiedział komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.
Niższy VAT na ebooki

Niższy VAT na ebooki

Wydawcy publikacji elektronicznych będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek VAT, tak jak w przypadku książek papierowych – ustalili ministrowie finansów wspólnoty. To jeden z kroków mających prowadzić do ulepszeń w zakresie stosowania podatku od wartości dodanej w UE. Oprócz tego ministrowie przyjęli m.in. przepisy, które mają pomóc w walce z finansowaniem terroryzmu.
Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach Partnerstwa Wschodniego i na Bałkanach, wyzwania związane z międzynarodowymi migracjami i bezpieczeństwem – to niektóre tematy omawiane podczas 28. Forum Ekonomicznego (4-6 września). Wśród gości był m.in. premier Mateusz Morawiecki, zaś Nagrodę Człowieka Roku otrzymał szef rządu Litwy Saulius Skvernelis.
Polska za budową superkomputera

Polska za budową superkomputera

Ministrowie krajów UE oficjalnie poparli plany Komisji Europejskiej, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych. - Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą – tłumaczy komisarz Andrus Ansip.
Kreatywna Europa dla polskich MŚP

Kreatywna Europa dla polskich MŚP

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa". Pilotaż umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł. Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.
One Planet

One Planet

Czterech członków Komisji Europejskiej uczestniczy w nowojorskim szczycie „One Planet”, której tematem jest przyszłość naszej planety pod katem zrównoważonego rozwoju. Ponieważ Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu, komisarze zaprezentują przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu.