Wiadomości

Wartości europejskie nie są na sprzedaż

Wartości europejskie nie są na sprzedaż

Unia Europejska nie może stracić tej niezwykłej zdolności do pomocy w zwracaniu się ludzi ku sobie - pisze prof. dr hab. Zbigniew Czachór w komentarzu z cyklu „Europa okiem eksperta” do pierwszego orędzia o stanie Unii Ursuli von der Leyen, wygłoszonego 16 września na forum Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nakreśliła w nim wizję Unii, w centrum której jest człowiek, jego zdrowie, środowisko, praca i dobrostan.
Zielony Ład dla innowatorów

Zielony Ład dla innowatorów

Miliard euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE oferuje Komisja Europejska w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań i innowacji dotyczących kryzysu klimatycznego, ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.
W 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.

W 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.

- Z pandemii koronawirusa Europa wyjdzie silniejsza dzięki inwestowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, promowaniu innowacji w dziedzinie czystych technologii i tworzeniu ekologicznych miejsc pracy – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.
NextGenerationEU: szansa na lepszą przyszłość

NextGenerationEU: szansa na lepszą przyszłość

- Przechodząc przez tragedię pandemii koronawirusa Europa zdecydowała się wykorzystać wyjątkową szansę, jaką jest ożywienie naszych gospodarek w oparciu o nowe, bardziej zrównoważone podstawy – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. KE przedstawiła kolejne kroki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld euro w ramach rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

UE i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. - Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności; ważne jest, aby chronić je na poziomie unijnym i światowym – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.
Polska wysyła pomoc do Grecji

Polska wysyła pomoc do Grecji

Polska za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wyśle do Grecji ponad 150 domów modułowych przeznaczonych dla uchodźców. W tym tygodniu obóz w miejscowości Moria na wyspie Lesbos został zniszczony przez serię pożarów. Przebywa tam obecnie ponad 12 tys. migrantów – większość z nich straciła dach nad głową.
Harmony Link pod Bałtykiem

Harmony Link pod Bałtykiem

720 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę” trafi do Litwy, Łotwy i Estonii na połączenie ich sieci energetycznych z resztą kontynentu. - Większość środków zostanie przeznaczona na budowę nowego połączenia międzysystemowego na Morzu Bałtyckim. Uważam, że nazwa »Harmony Link« doskonale tu pasuje – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Ścieki już nie takie straszne

Ścieki już nie takie straszne

- W całej UE odnotowuje się poprawę w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków. Unijne przepisy odegrały zasadniczą rolę w kwestii poprawy jakości rzek, jezior i mórz – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius prezentując dziesiąte sprawozdanie ws. wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jednak nadal pozostają luki, które należy wypełnić m.in. inwestując w infrastrukturę kanalizacyjną.
Świat przeciw koronawirusowi

Świat przeciw koronawirusowi

Komisja Europejska zacieśnia współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby jak najszybciej zapewnić globalny dostęp do szczepionek, testów i terapii przeciwko COVID-19. - UE wykorzysta wszystkie swoją uprawnienia w zakresie koordynacji, aby pomóc w utrzymaniu jedności świata w walce z koronawirusem – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.
Luka w podatku VAT

Luka w podatku VAT

W 2018 r. państwa UE straciły 140 mld euro dochodów z tytułu podatku VAT. W tym roku straty te mogą się powiększyć w związku z pandemią koronawirusa. - Obecnie – bardziej niż kiedykolwiek – państwa UE po prostu nie mogą sobie pozwolić na takie straty – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. Dwa lata temu w Polsce sytuacja się poprawiła – równica między prognozowanymi przychodami z VAT a faktycznymi zmalała o ponad 4 proc.