Wiadomości

Co dalej z gospodarką unijną? – prognoza

Co dalej z gospodarką unijną? – prognoza

Prognoza gospodarcza z jesieni 2019 r. pokazuje, że przed Europejczykami stoi wiele wyzwań pomimo zapowiadanego utrzymania się wzrostu gospodarczego z poprzednich lat. Większe trudności w prognozie pojawiają się przy analizie środowiska zewnętrznego UE.
Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Różne wizje przyszłości UE były tematem dyskusji o tezach raportu Nowej Konfederacji pt. „Grupa Wyszehradzka i Unia. Polityka europejska w programach głównych sił politycznych w Grupie Wyszehradzkiej”. Wskazywano m.in. na odtwarzanie się podziałów na osi Północ-Południe oraz Wschód-Zachód oraz wspólne interesy polityczno-gospodarcze państw V4.
Konkurencyjność UE

Konkurencyjność UE

"Nasz jednolity rynek, jeden z największych rynków świata, to wyjątkowa szansa konkurowania na skalę światową dla naszego przemysłu" - powiedziała komisarz Bieńkowska, odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości.
Europa w ogniu

Europa w ogniu

Sprawozdanie Komisji: w 2018 r. liczba krajów dotkniętych pożarami lasów była wyższa niż kiedykolwiek wcześniej
Plan Junckera inwestuje w Polsce

Plan Junckera inwestuje w Polsce

Plan Junckera: Kredyt udzielony Mabion przez EBI podkreśla wsparcie dla rodzącego się polskiego sektora biotechnologicznego. Kredyt do wysokości 30 mln EUR zostanie przeznaczony na badania i produkcję innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Mabion to pierwszy w Polsce beneficjent Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu (EGFF) wspieranego przez Plan Junckera. Projekt umożliwi utworzenie 96 miejsc pracy.
Platformy internetowe raportują KE

Platformy internetowe raportują KE

Komisja Europejska opublikowała pierwsze roczne sprawozdania sporządzone przez Facebook, Google, Microsoft, Mozilla i Twitter oraz 7 europejskich stowarzyszeń branżowych w oparciu o kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Samoregulacyjny kodeks, zainicjowany w październiku 2018 r., jest ważnym filarem planu walki z dezinformacją w sieci.
Chorwacja gotowa do Schengen

Chorwacja gotowa do Schengen

Chorwacja podjęła kroki niezbędne do spełnienia warunków koniecznych do pełnego stosowania przepisów i norm strefy Schengen – ocenia Komisja Europejska. Teraz kolejne decyzje należą do krajów UE. Strefa Schengen jest największym obszarem swobodnego przepływu osób na świecie, obejmującym obecnie 26 państw. – To jedno z największych i najbardziej wymiernych osiągnięć integracji europejskiej – ocenił komisarz Dimitris Avramopoulos.
KE sprawdzi polskie ciepłownie

KE sprawdzi polskie ciepłownie

Czy wsparcie państwa na modernizację pięciu systemów ciepłowniczych w Polsce było zgodne z unijnymi przepisami? Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie pięciu gmin w województwie podkarpackim. Modernizacja nie doprowadzi do ograniczenia wykorzystania węgla, zatem nie spełni kryterium „efektywnego systemu ciepłowniczego”.
Plan Junckera dodał Europie sił

Plan Junckera dodał Europie sił

Do 2022 r. unijny rynek pracy wzbogaci się o 1,7 mln miejsc pracy, a PKB Unii wzrośnie o 1,8 proc. – tak efekty planu inwestycyjnego dla Europu po 4 latach jego funkcjonowania podsumowuje szef Komisji Europejskiej Jaen-Claude Juncker. Polska jest w grupie tych krajów członkowskich, które wykorzystały najwięcej środków na inwestycje w stosunku do swojego produktu krajowego brutto.