Wiadomości

Koniec ze zmianami czasu

Koniec ze zmianami czasu

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych 84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Komisja Europejska zaproponowała dalsze wzmocnienie nadzoru nad instytucjami finansowymi w UE, aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zwiększone zostaną kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, aby zadbać o skuteczny i spójny nadzór ze strony wszystkich właściwych organów, ich współpracę i wymianę informacji.
Stop terroryzmowi w internecie

Stop terroryzmowi w internecie

W swoim orędziu o stanie Unii 2018 przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział nowe przepisy mające na celu usuwanie z internetu treści terrorystycznych w ciągu godziny. Wszystkie platformy internetowe, które pragną oferować swoje usługi w Unii Europejskiej, będą podlegały jasnym zasadom, aby zapobiegać wykorzystywaniu ich usług do rozprzestrzeniania treści terrorystycznych. Wprowadzone zostaną również solidne zabezpieczenia, aby chronić wolność słowa w internecie i zagwarantować, że usuwane będą tylko treści o charakterze terrorystycznym.
Wolne i uczciwe wybory europejskie

Wolne i uczciwe wybory europejskie

Aby zagwarantować, by wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku były wolne, uczciwe i bezpieczne, KE zaproponowała środki, które pozwolą na zwiększenie przejrzystości internetowych reklam politycznych oraz możliwość nakładania sankcji za nielegalne wykorzystywanie danych osobowych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Celem jest odpowiedź na potencjalne zagrożenia związane z wyborami, a tym samym wzmocnienie odporności systemów demokratycznych w Unii.
Sojusz Europy z Afryką

Sojusz Europy z Afryką

Komisja zaproponowała nowy sojusz „Afryka – Europa” w celu pogłębienia stosunków gospodarczych i pobudzenia inwestycji oraz tworzenia miejsc pracy na kontynencie afrykańskim. Podczas okazji orędzia o stanie Unii 2018r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker mówił, że "Afryka nie potrzebuje działań charytatywnych, tylko rzeczywistego i sprawiedliwego partnerstwa. A my, Europejczycy, tego partnerstwa potrzebujemy w takim samym stopniu."
UE silniejsza na arenie międzynarodowej

UE silniejsza na arenie międzynarodowej

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj rozszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w niektórych obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: w zakresie naruszeń praw człowieka, stosowania sankcji oraz zarządzania misjami cywilnymi. Pozwoliłoby to UE stać się silniejszym podmiotem na arenie międzynarodowej, mieć większy wpływ na kształtowanie polityki globalnej i skuteczniej przyjmować na siebie zobowiązania międzynarodowe.
Solidarne podejście do migracji

Solidarne podejście do migracji

Komisja Europejska zaproponowała ostatnie elementy konieczne do osiągnięcia kompromisu w sprawie migracji i reformy ochrony granic. Nowe propozycje wzmocnią europejskie agencje działające w tym zakresie i poprawią skuteczność procedur powrotu. "Nie możemy wciąż sprzeczać się w poszukiwaniu tymczasowych rozwiązań w przypadku każdego nowego statku z migrantami. Tymczasowa solidarność nie wystarcza. Potrzebujemy trwałej solidarności – dzisiaj i zawsze." – powiedział przewodniczący Juncker podczas orędzia o stanie Unii w 2018r.
Przedstawiciele KE z wizytą w Świętokrzyskiem

Przedstawiciele KE z wizytą w Świętokrzyskiem

W dniach 6-7 września Kielce odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej: Sixtine Bouygues, zastępca Dyrektora Generalnego DG COMM oraz Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce. Wzięli udział w Dialogu Obywatelskim z komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz spotkali się z przedstawicielami instytucji kulturalnych w regionie.
Orędzie o stanie Unii 2018: Czas europejskiej suwerenności

Orędzie o stanie Unii 2018: Czas europejskiej suwerenności

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim swoje priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować budowę „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej Unii”, co było tematem jego przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił, że w obliczu coraz bardziej niepewnej sytuacji na świecie, Europa musi stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu światowej gospodarki.
Przyszłość europejskiej obronności

Przyszłość europejskiej obronności

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO), który odbył się w Kielcach 6 września 2018r., był miejscem kolejnego spotkania w ramach Dialogu Obywatelskiego. Unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem dyskutowała z uczestnikami wydarzenia o przyszłości unijnej polityki obronnej oraz przybliżała funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Obronnego.