Wiadomości

Polska wysyła pomoc do Grecji

Polska wysyła pomoc do Grecji

Polska za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wyśle do Grecji ponad 150 domów modułowych przeznaczonych dla uchodźców. W tym tygodniu obóz w miejscowości Moria na wyspie Lesbos został zniszczony przez serię pożarów. Przebywa tam obecnie ponad 12 tys. migrantów – większość z nich straciła dach nad głową.
Harmony Link pod Bałtykiem

Harmony Link pod Bałtykiem

720 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę” trafi do Litwy, Łotwy i Estonii na połączenie ich sieci energetycznych z resztą kontynentu. - Większość środków zostanie przeznaczona na budowę nowego połączenia międzysystemowego na Morzu Bałtyckim. Uważam, że nazwa »Harmony Link« doskonale tu pasuje – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Ścieki już nie takie straszne

Ścieki już nie takie straszne

- W całej UE odnotowuje się poprawę w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków. Unijne przepisy odegrały zasadniczą rolę w kwestii poprawy jakości rzek, jezior i mórz – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius prezentując dziesiąte sprawozdanie ws. wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jednak nadal pozostają luki, które należy wypełnić m.in. inwestując w infrastrukturę kanalizacyjną.
Świat przeciw koronawirusowi

Świat przeciw koronawirusowi

Komisja Europejska zacieśnia współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby jak najszybciej zapewnić globalny dostęp do szczepionek, testów i terapii przeciwko COVID-19. - UE wykorzysta wszystkie swoją uprawnienia w zakresie koordynacji, aby pomóc w utrzymaniu jedności świata w walce z koronawirusem – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.
Luka w podatku VAT

Luka w podatku VAT

W 2018 r. państwa UE straciły 140 mld euro dochodów z tytułu podatku VAT. W tym roku straty te mogą się powiększyć w związku z pandemią koronawirusa. - Obecnie – bardziej niż kiedykolwiek – państwa UE po prostu nie mogą sobie pozwolić na takie straty – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. Dwa lata temu w Polsce sytuacja się poprawiła – równica między prognozowanymi przychodami z VAT a faktycznymi zmalała o ponad 4 proc.
Dezinformacja w czasie pandemii

Dezinformacja w czasie pandemii

Platformy internetowe i sektor reklamowy mogą wiele zrobić, aby przeciwdziałać dezinformacji, gdy są poddawane kontroli publicznej – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová przedstawiając ocenę kodeksu w zakresie zwalczania dezinformacji. Podjęte działania doprowadziły m.in. do zwiększenia znaczenia autorytatywnych źródeł informacji oraz dostępności narzędzi pozwalających krytycznie oceniać treści w internecie.
Szansa na 200 mln dawek szczepionki

Szansa na 200 mln dawek szczepionki

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z konsorcjum BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z BioNTech-Pfizer zapewniłaby wszystkim państwom członkowskim UE możliwość zakupu preparatu, jak również przekazania go w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub redystrybucji w innych krajach europejskich.
Odporność Europy

Odporność Europy

- W tych trudnych czasach przywódcy polityczni muszą spoglądać daleko w przyszłość – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen prezentując pierwsze w historii Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej. Zostanie ona wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych oraz stanowić podstawę podczas opracowywania perspektywicznych przepisów.
Smog trzeba pokonać

Smog trzeba pokonać

Zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów i narażenie na groźne chemikalia prowadzą do złego stanu zdrowia mieszkańców Europy. Według gruntownej oceny zdrowia i środowiska, opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), zła jakość otoczenia przyczynia się do 13 proc. zgonów.
Integracja migrantów i uchodźców

Integracja migrantów i uchodźców

- Migrujący pracownicy i przedsiębiorcy posiadają umiejętności i talenty, które przyczyniają się do odbudowy europejskiej gospodarki – powiedziała komisarz Ylva Johansson. KE oraz partnerzy społeczni i gospodarczy wznawiają współpracę lepszej integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy. - Europejski filar praw socjalnych nie dzieli ludzi według tego, skąd pochodzą – dodaje komisarz Nicolas Schmit.