Wiadomości

EU4Health warte 9,4 mld euro

EU4Health warte 9,4 mld euro

Komisja Europejska zaproponowała nowy program zdrowotny EU4Health na okres 2021–2027. Przyczyni się on do poprawy stanu zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki zdrowotnej i promowania innowacji w sektorze zdrowia. EU4Health wypełni także luki ujawnione w wyniku kryzysu COVID-19 i zapewni, że systemy opieki zdrowotnej w UE będą w stanie stawić czoła nowym i przyszłym zagrożeniom.
Zielona cała Europa

Zielona cała Europa

Utworzenie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w celu wspierania inwestycji ekologicznych proponuje KE we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. – Ten instrument pomoże w realizacji inwestycji publicznych, które mogą przyczynić się do zielonej transformacji w tych częściach Europy, które są bardziej uzależnione od technologii wysokoemisyjnych – powiedział wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis.
Koronawirus: decydujący moment dla Europy

Koronawirus: decydujący moment dla Europy

- Plan odbudowy zmienia to ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, w szansę, nie tylko przez wsparcie odbudowy, lecz również przez inwestowanie w przyszłość – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaprezentowała narzędzie Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz ukierunkowane wzmocnienie potencjału długoterminowego budżetu UE 2021–2027 do 1,85 bln euro.
Konkurs #małekroki

Konkurs #małekroki

Lubisz pisać? Potrafisz zwięźle wyrażać swoje myśli? Podejmij wyzwanie i sprawdź swoje umiejętności reporterskie. Weź udział w ogłoszonym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce konkursie pt. „#małekroki” i napisz felieton reporterski na… Instagram! Nagrodą są trzy miejsca na jednodniowe spotkanie warsztatowe prowadzone przez Mariusza Szczygła – laureata nagrody Nike.
Koronawirus: nieuczciwe reklamy do kosza

Koronawirus: nieuczciwe reklamy do kosza

W ramach zobowiązania do ochrony konsumentów w internecie, Komisja Europejska koordynowała przegląd („sweep”) stron internetowych w celu ustalenia, gdzie obywatele UE są narażeni na treści promujące fałszywe produkty w kontekście koronawirusa. Wyniki pokazują, że w następstwie wezwania KE platformy usunęły lub zablokowały miliony wprowadzających w błąd reklam lub produktów.
EBI wspiera czystą energię w Polsce

EBI wspiera czystą energię w Polsce

Kredyt w wysokości 82 mln złotych (około 18 mln euro) na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce to pierwsza pożyczka udzielona przez Europejski Bank Inwestycyjny na realizację tego rodzaju inwestycji w naszym kraju. Elektrownie o łącznej mocy sięgającej 66 MW – wystarczającej do zaopatrzenia w energię 19 tys. gospodarstw domowych – umożliwią zmniejszenie emisji CO2 a o 47 tys. ton rocznie.
Edukacja europejska w polskiej szkole

Edukacja europejska w polskiej szkole

Edukacja europejska nie powinna stanowić konkurencji dla edukacji narodowej ani stać w kontrze do edukacji patriotycznej, ale stanowić jej rozszerzenie i uzupełnienie. Tymczasem polskie doświadczenia pokazują, że nauczanie o UE w ramach obecnego systemu oświaty nie prowadzi do kształtowania proeuropejskich postaw, o czym piszą Elżbieta M. Mach* i Beata Jurkowicz**.
Nauka w służbie walki z COVID-19

Nauka w służbie walki z COVID-19

- Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze – powiedziała komisarz Mariya Gabriel. Komisja Europejska właśnie podjęła decyzję o dofinansowaniu kwotą 122 mln euro badań naukowych i innowacji związanych z walką z korinawirusem. Termin składania wniosków upływa 11 czerwca.
Pandemia i przemoc

Pandemia i przemoc

- Podczas pandemii zaobserwowaliśmy znaczny wzrost niektórych rodzajów przestępstw, takich jak przemoc domowa, cyberprzestępczość lub przestępstwa nienawiści – powiedział komisarz Didier Reynders. Z przeglądu stosowania obowiązujących regulacji wynika, że konieczne są dalsze prace w celu pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących praw ofiar i europejskiego nakazu ochrony.
Turystyka i podróżowanie w czasie pandemii

Turystyka i podróżowanie w czasie pandemii

KE przedstawia pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim stopniowo znieść ograniczenia dotyczące podróży i umożliwić ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia. - Dopóki wirus wciąż krąży między nami, znoszenie ograniczeń i turystyka nie będą wolne od ryzyka – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.