Wiadomości

Banknoty hrywny wymienialne w UE

Banknoty hrywny wymienialne w UE

Jedną z najpilniejszych potrzeb uchodźców z Ukrainy jest możliwość wymiany posiadanych przez nich pieniędzy na walutę kraju przyjmującego. Taka możliwość będzie częścią pomocy humanitarnej udzielanej przez UE osobom uciekającym z obszaru wojny.
Kolejna pomoc dla ofiar wojny

Kolejna pomoc dla ofiar wojny

3,4 mld euro płatności zaliczkowych REACT-EU dla państw Unii przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji zmusiła już ponad 3 mln Ukraińców do ucieczki z kraju.
Interreg rusza

Interreg rusza

Unijna polityka spójności: Komisja Europejska przyjmuje pierwsze programy współpracy Interreg na lata 2021–2027 o wartości ponad 481 mln euro. Jest wśród nich Interreg Europa Środkowa.
SURE chroni przed bezrobociem

SURE chroni przed bezrobociem

Komisja Europejska opublikowała trzecie sprawozdanie półroczne na temat wdrożenia i wpływu SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19.
Bezpieczeństwo żywności w czasie wojny

Bezpieczeństwo żywności w czasie wojny

Komisja Europejska przedstawiła szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie rolników i konsumentów w UE w świetle rosnących cen żywności i kosztów nakładów, takich jak energia i nawozy.
Ochrona uchodźców

Ochrona uchodźców

W życie wchodzą wytyczne do dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 3 mln osób uciekło z tego kraju, z czego – jak szacuje ONZ – ponad połowa to dzieci.
Bezpieczna unia rynków kapitałowych

Bezpieczna unia rynków kapitałowych

Komisja Europejska zaproponowała zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych, które mają pozwolić na zwiększenie efektywności unijnych rynków rozrachunku i jednocześnie zapewnić stabilność finansową.
Kolejny pakiet sankcji

Kolejny pakiet sankcji

Unia Europejska uzgadnia czwarty pakiet sankcji wobec Rosji. Uderzają one m.in. sektor stalowy, energetyczny, import towarów luksusowych oraz kolejnych oligarchów.
300 mln euro dla Ukrainy

300 mln euro dla Ukrainy

Wydano początkową część pierwszej 600-milionowej transzy w ramach nowego, wartego 1,2 mld euro, programu nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.
Nowe zasilanie gospodarki UE

Nowe zasilanie gospodarki UE

REPowerEU: plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 r., począwszy od gazu w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę.