Wiadomości

Dzień Kobiet w cieniu pandemii

Dzień Kobiet w cieniu pandemii

Pandemia COVID-19 stała się poważnym wyzwaniem dla równości płci – pisze Komisja Europejska w sprawozdaniu opublikowanym przed Międzynarodowym Dniem Kobiet 2021. Dotyczy to zarówno rynku pracy jak i zaangażowania w walkę z kryzysem zdrowotnym, gdzie kobiety stanęły na pierwszej linii frontu. Dodatkowo pandemia wpłynęła na wzrost skali przemocy domowej.
ZMIANA ORZECZENIA KONKURSOWEGO

ZMIANA ORZECZENIA KONKURSOWEGO

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. orzeczenia konkursowego C-330/09 Skoma informujemy, że obowiązujące jest orzeczenie C-161/06 Skoma. Tym samym orzeczenie C-330/09 Skoma nie będzie przedmiotem pytań konkursowych.
Ta sama praca, jednakowa płaca

Ta sama praca, jednakowa płaca

- Nie ma już miejsca na podwójne standardy, których nic nie usprawiedliwia – powiedziała komisarz Helena Dalli przedstawiając wniosek w sprawie środków gwarantujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę. Przewiduje on m.in., że to pracodawca będzie miał obowiązek dowieść, iż w jego przedsiębiorstwie nie występuje dyskryminacja płacowa.
Niedyskryminacja i równe szanse

Niedyskryminacja i równe szanse

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia na tych samych zasadach co inni. Dlatego Komisja Europejska przygotowała strategię w tym zakresie na lata 2021–2030. - Niezależne życie, uczenie się w środowisku integracyjnym i praca w odpowiednich warunkach - to możliwości, które musimy zapewnić wszystkim obywatelom – powiedziała komisarz Helena Dalli.
Safety Gate chroni konsumentów

Safety Gate chroni konsumentów

Safety Gate skutecznie pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów. Najnowsze sprawozdanie dotyczące systemu wczesnego ostrzegania pokazuje, że jest on również narzędziem w walce z COVID-19, bo pomaga eliminować ze sprzedaży m.in. wadliwe maseczki czy niespełanijące standardów wyposażenie ochronne. Safety Gate działa od 2003 r., właśnie ruszyła zmodernizowana strona internetowa systemu.
Od A do G

Od A do G

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię oraz ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. - Nowy system będzie bardziej przejrzysty dla konsumentów – powiedziała komisarz Kadri Simson.
Koronawirus rodzi przemoc

Koronawirus rodzi przemoc

- Podczas pandemii odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym – piszą wiceprzewodnicząca Věra Jourova i komisarz Didier Reynders w oświadczeniu z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.
Polski hałas przed Trybunał

Polski hałas przed Trybunał

Komisja Europejska postanawia pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu. Polskie prawo krajowe nie gwarantuje sporządzenia planów działania, które są obowiązkowe na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy w danej okolicy przekracza się wartości graniczne czy nie.
Europa gotowa na nowe warianty wirusa

Europa gotowa na nowe warianty wirusa

KE proponuje szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z wariantami koronawirusa. Europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator HERA” będzie polegał na współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w UE i na całym świecie.
Druga umowa z Moderną zatwierdzona

Druga umowa z Moderną zatwierdzona

Druga umowa z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Przewidziano w niej m.in. możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do innych krajów europejskich.