Wiadomości

Uruchomić obywatelską energię

Uruchomić obywatelską energię

Dalsze wysiłki na rzecz ułatwiania działalności osób, które bezinteresownie pomagają innym - taką uroczystą deklaracją zakończyła się konferencja "Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat".
Raport o stanie Unii

Raport o stanie Unii

- Sytuacja jest poważna, ale istnieje rozwiązanie dla obecnego kryzysu. Europa ma przed sobą przyszłość – mówił w Strasburgu na forum Parlamentu Europejskiego szef KE José Manule Barroso.
Studia z przeszkodami

Studia z przeszkodami

Zagraniczni studenci pragnący podjąć studia w UE nadal napotykają na trudności z powodu nierównomiernego wdrożenia odpowiednich przepisów – wynika ze sprawozdania KE.
Usunąć „szklany sufit”

Usunąć „szklany sufit”

Więcej kobiet z wykształceniem biznesowym, więcej kobiet w zarządach spółek – o tym, jak osiągnąć ten cel, rozmawiałaz przedstawicielami europejskich szkół biznesu Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.
Bardziej spójna polityka kryminalna

Bardziej spójna polityka kryminalna

233 mln euro – to łączny koszt ponoszony przez społeczeństwo na skutek przestępczości na terytorium UE. Z tegorocznego badania Eurobarometru wynika, że zwalczanie przestępczości jest dla Europejczyków priorytetem.
Bezpieczniejsze Schengen

Bezpieczniejsze Schengen

Czasowe przywrócenie kontroli granicznych na obszarze strefy Schengen będzie wymagało decyzji na poziomie europejskim, a nie krajowym – proponuje KE, która przedstawiła plan usprawnienia zarządzania strefą.
Połowy w Bałtyku w 2012r.

Połowy w Bałtyku w 2012r.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012. W oparciu o opinie naukowe Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) dorsza bałtyckiego i śledzia (zachodniego stada śledzia i stada śledzia w Zatoce Botnickiej).
Sprawozdanie KE na temat edukacji

Sprawozdanie KE na temat edukacji

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła publikację nowego sprawozdania „Education at a Glance 2011”, w którym zgromadzono dane statystyczne dotyczące inwestycji w edukację.
670mln euro dla naukowców

670mln euro dla naukowców

W ciągu najbliższy pięciu lat Europejska Rada ds. Naukowych (ERC), w ramach czwartej edycji programu "ERC Starting Grant" wesprze 480 badaczy grantami wartymi w sumie ponad 670 milionów euro.