Wiadomości

Środowisko chrońmy prawem

Środowisko chrońmy prawem

Brak wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska kosztuje gospodarkę UE około 50 mld euro rocznie – alarmuje Komisja Europejska. Dlatego KE opublikowała komunikat w sprawie wdrażania unijnego prawa w tym zakresie.
Akcje pod kontrolą

Akcje pod kontrolą

KE proponuje stworzenie wspólnych europejskich ram regulacyjnych dla instytucji odpowiedzialnych za rozrachunek papierów wartościowych. To kolejne z działań zmierzających do stworzenia stabilnego systemu finansowego.

Mój Erasmus

Najpopularniejszy europejski program wymiany studenckiej Erasmus skończył w lutym 25 lat. Od 1987 roku dzięki tej unijnej inicjatywie na zagraniczne wyższe uczelnie wyjechało ponad 2,2 mln młodych ludzi. Jeśli jesteś jednym z nich, podziel się swoimi doświadczeniami, biorąc udział w konkursie "Co zawdzięczasz programowi Erasmus?" Do wygrania atrakcyjne nagrody!
Zaproszenie do sieci

Zaproszenie do sieci

Każdy z nas jest podłączony do sieci. To prawda? Nie! Prawie jedna czwarta Europejczyków powyżej 16 roku życia nigdy nie korzystała z internetu! Jeśli pomogłeś innym osobom sprostać codziennym wyzwaniom poprzez ułatwienie im korzystania z nowych technologii cyfrowych, weź udział w konkursie e-Inclusion Komisji Europejskiej. Zgłoszenia można nadsyłać do 4 maja.
Równowaga płci

Równowaga płci

W minionym roku liczba kobiet w zarządach przedsiębiorstw wzrosła, ale nieznacznie – wynika z opublikowanego sprawozdania KE. Aby przywrócić równowagę płci na poziomie menedżerskim KE uruchomiła konsultacje publiczne, które potrwają do 28 maja.
Dzień Równości Wynagrodzeń

Dzień Równości Wynagrodzeń

Kobiety w UE nadal zarabiają średnio 16,4% mniej niż mężczyźni – wynika ze statystyk opublikowanych przez KE w przypadającym 5 marca, Europejskim Dniu Równości Wynagrodzeń. Zasada takiej samej płacy za tę samą pracę jest zapisana w traktatach UE od 1957 r.
Szybki dostęp do leków

Szybki dostęp do leków

Leki powinny szybciej wchodzić na rynek. Dlatego KE zaproponowała skrócenie czasu ustalania cen i refundacji. W przyszłości decyzje takie powinny być podejmowane w ciągu 120 dni w przypadku leków innowacyjnych, a w przypadku generycznych - w ciągu 30 zamiast 180 dni.
100% budżetu

100% budżetu

W 2011 r. zrealizowano 99,7% budżetu UE oraz wydatkowano 99,2% uchwalonych środków na płatności. Z całego budżetu 123,2 mld EUR w środkach na płatności w 2011 r. nie zrealizowano zaledwie kwoty 375 mln EUR (w 2010 r. była to kwota 1,6 mld EUR).
Innowacyjne partnerstwa

Innowacyjne partnerstwa

KE zaproponowała działania o decydującym znaczeniu, pozwalające naszemu społeczeństwu sprostać trzem kluczowym wyzwaniom - zaopatrzeniu w surowce, zrównoważonym rolnictwie oraz aktywnym i zdrowym starzeniu się.
Troska o środowisko opłacalna

Troska o środowisko opłacalna

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych detaliści zwracają uwagę na ochronę środowiska bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. - Detaliści mogą mieć ogromny wpływ na wspieranie oszczędnego gospodarowania zasobami – mówi komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.