Wiadomości

Pomoc dla Europejczyków za granicą

Pomoc dla Europejczyków za granicą

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie pomocy dla obywateli UE, którzy znajdą się w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych podczas podróży zagranicznej.
Dbamy o czystość

Dbamy o czystość

W latach 2007-2013 UE przeznaczy około 14 mld EUR na rozbudowę w całej UE infrastruktury odprowadzania lub oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.
Usunąć bariery

Usunąć bariery

Mniej barier, z którymi zmagają się w Europie osoby niepełnosprawne – to cel rozpoczętych właśnie przez Komisje Europejską konsultacji społecznych.
Postępowanie karne? Masz prawo!

Postępowanie karne? Masz prawo!

Parlament Europejski przegłosował zmiany w unijnym prawie, zgodnie z nimi osoby podejrzane w Unii Europejskiej będą informowane o przysługujących im prawach podstawowych w postępowaniu karnym. Jakie to prawa?
Zamienianie danych w złoto

Zamienianie danych w złoto

Komisja uruchomiła europejską strategię otwartego dostępu do danych, która zgodnie z oczekiwaniami ma co roku przynieść unijnej gospodarce zastrzyk finansowy w wysokości 40 mld euro.
Skuteczniejszy i zasobniejszy LIFE

Skuteczniejszy i zasobniejszy LIFE

Komisja proponuje przeznaczyć 3,2 mld EUR w latach 2014-2020 na potrzeby nowego programu działania w zakresie środowiska i klimatu LIFE.
Przeprowadzasz się do kraju UE?

Przeprowadzasz się do kraju UE?

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na pracę w Niemczech? Czy obywatel Indii potrzebuje zezwolenia na pobyt, żeby studiować w Hiszpanii? A do kogo zwrócić się o pomoc, jeżeli oszuka cię pracodawca?
Szczyt trudnych decyzji

Szczyt trudnych decyzji

W czwartek wieczorem w Brukseli rozpoczyna się ósmy w tym roku szczyt przywódców Unii Europejskiej. Wiele mediów nazywa go spotkaniem ostatniej szansy dla ratowania strefy euro.
Fundusze dla przedsiębiorstw społecznych

Fundusze dla przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorstwa społeczne to przedsiębiorstwa, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i których cel korporacyjny nie obejmuje wyłącznie maksymalizacji zysku, lecz również cele społeczne.
Łatwiej o pieniądze

Łatwiej o pieniądze

Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły łatwiej pozyskać finansowanie dzięki powołaniu europejskiego rynku funduszy inwestycji społecznych.