Wiadomości

Ujednolicone bony

Ujednolicone bony

Karty pre-paid, bony upominkowe i zniżkowe – to rynek wart w UE ponad 52 mld euro rocznie. Jednak różne podejście do ich opodatkowania przez kraje członkowskie sprawia, że firmy są narażone na straty. Dlatego KE zaakceptowała aktualizację przepisów w zakresie podatku VAT w celu zapewnienia jednolitego sposobu opodatkowania wszystkich rodzajów bonów na towary i usługi.
Wspominamy Ojców założycieli

Wspominamy Ojców założycieli

Co wiemy o ludziach, którzy wytrwale dążyli do nadania Europie jej obecnego kształtu − o budowniczych Europy, która w ciągu minionych 60 lat nie zaznała wojen? Kim byli Paul-Henri Spajak, Alcide de Gasperi czy Jean Monnet? Komisja Europejska udostępniła właśnie artykuły i wideoklipy, które przybliżają sylwetki 11 wybitnych Europejczyków i wyjaśnią ich udział w procesie integracji.
Komisja zezwala

Komisja zezwala

W oparciu o unijne przepisy o pomocy państwa KE zezwoliła na publiczne wsparcie dwóch regionalnych projektów inwestycyjnych - w Polsce i w Niemczech. Polski projekt dotyczy przedsiębiorstw papierniczych, niemiecki – produkcji paneli słonecznych. KE uznała, że dofinansowanie projektów nie zakłóci konkurencji.
Bezpieczniejsze zakupy

Bezpieczniejsze zakupy

Na rynek UE trafia coraz mniej niebezpiecznych produktów – wynika z najnowszego sprawozdania RAPEX, unijnego systemu szybkiego informowania. Najwięcej budzących zastrzeżenia towarów nadal pochodzi z Chin. Większość powiadomień dotyczyło odzieży, tektytów oraz zabawek.
Twoje prawa, Twoja przyszłość

Twoje prawa, Twoja przyszłość

KE zwraca się do obywateli o pomoc w określeniu programu politycznego na kolejne lata oraz ukształtowania przyszłości Europy. Do 9 września można wziąć udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich.
Miliony na ekoinnowacje

Miliony na ekoinnowacje

34,8 milionów euro – to łączna suma, jaką Komisja Europejska zamierza wesprzeć około 50 innowacyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla produktów, technik, usług i procesów, które ograniczają lub eliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, bądź przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów.
Rekordowy Erasmus

Rekordowy Erasmus

W ciągu 25 lat istnienia Erasmus stał się najbardziej znanym projektem UE i najbardziej udanym programem wymiany studentów na świecie. W roku akademickim 2010-11 stypendia Erasmusa na studia lub szkolenie za granicą otrzymało ponad 231 tys. studentów. Oznacza to wzrost aż o 8,5 proc. w skali zaledwie jednego roku!
Telewizja pod lupą

Telewizja pod lupą

KE przedstawiła pierwsze sprawozdanie na temat funkcjonowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Umożliwia ona swobodny obieg treści audiowizualnych oraz realizuje ważne cele społeczne m.in. zakazuje nawoływania do nienawiści.
Wygrywaj pisząc o zdrowiu

Wygrywaj pisząc o zdrowiu

6 000 euro – tyle wynosi główna nagroda w czwartej edycji konkursu dla europejskich dziennikarzy piszących o zdrowiu. Pisząc o prawdziwych sytuacjach, dziennikarze podnoszą świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej. Prace można nadsyłać do 31 lipca br.
Konsultacje dot. szybkiego internetu

Konsultacje dot. szybkiego internetu

KE chce ograniczyć koszty związane z budową sieci zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu w UE. Dlatego rozpoczyna konsultacje społeczne, poświęcone sposobom ograniczenia kosztów inwestycji, a tym samym obniżenia cen detalicznych szerokopasmowego dostępu do sieci.