Wiadomości

Prawo spółek?

Prawo spółek?

- Stworzenie prawa spółek ułatwi rozwój przedsiębiorstw w całej UE, co będzie korzystne zarówno dla ich akcjonariuszy, jak i dla konsumentów – mówił komisarz Michel Barnier ogłaszając konsultacje społeczne dotyczące europejskiego prawa spółek.
Przyjazne przepisy

Przyjazne przepisy

KE zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko – zostały połączone w jedną, zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która dziś wchodzi w życie.

Wydatki do zwrotu

KE wystąpi do państw członkowskich o zwrot wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej. Nieprzestrzeganie przepisów i brak odpowiednich kontroli to główne przyczyny podjęcia takiej decyzji. Nienależnie wypłacone kwoty miałyby powrócić do budżetu, efekt finansowy wyniesie 54,3 mln euro.
Emerytury do poprawki

Emerytury do poprawki

Europa starzeje się – w 2060 r. na każdego obywatela UE powyżej 65 roku życia będą przypadały już tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym. KE zachęca państwa członkowskie do pilnych reform, które zapewniłyby godną emeryturę każdemu Europejczykowi.
Komisja mówi o ACTA

Komisja mówi o ACTA

- KE w pełni angażuje się w debatę, która toczy się w Europie na temat ACTA – mówi rzecznik KE John Clancy. W odpowiedzi na zarzuty, że negocjacje umowy odbyły się "za zamkniętymi drzwiami" KE odpowiada konkretami.
Komisja ostrzega

Komisja ostrzega

Ukazało się pierwsze sprawozdanie Komisji w ramach mechanizmu ostrzegania – konieczne jest zwalczanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE.
Korupcja rośnie?

Korupcja rośnie?

Korupcja jest nadal istotnym problemem w państwach Unii Europejskiej – tak wynika z badania Eurobarometru opublikowanego przez Komisję. Co więcej, w opinii publicznej jej poziom wzrósł w ostatnich trzech latach.
Partnerstwo EU-USA

Partnerstwo EU-USA

UE i USA ogłosiły, iż począwszy od dnia 1 czerwca 2012r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach.
Rozwój infrastruktury dla Pomorskiego

Rozwój infrastruktury dla Pomorskiego

Od 14 lutego do 30 marca 2012 roku Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego.