Wiadomości

Brexit utrudnia dostawy

Brexit utrudnia dostawy

Unia Europejska zapewnia ciągłość dostaw leków do Irlandii Północnej, a także na Cypr, do Irlandii i na Maltę. Problemy, z jakimi borykają się te kraje, to efekt brexitu i dotyczą wielu branż.
Rzemieślnicy z unijnym logo

Rzemieślnicy z unijnym logo

Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych. Dzięki temu wyroby takie jak ceramika z Bolesławca zyskają lepszą renomę i ochronę.
Laboratorium Bauhausu

Laboratorium Bauhausu

Rusza laboratorium nowego europejskiego Bauhausu, które ma łączyć idee i ludzi pragnących zaangażować się w projekt. To także szansa na wygenerowanie innowacyjnych źródeł finansowania.
Na wszelki wypadek

Na wszelki wypadek

UE przygotowuje strategiczne rezerwy na wypadek sytuacji wyjątkowych związanych z wykorzystaniem substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.
Szybki internet zwalnia w niektórych krajach

Szybki internet zwalnia w niektórych krajach

Unijny kodeks łączności elektronicznej: Komisja Europejska pozywa 10 państw członkowskich – w tym Polskę - do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego.
Zielona transformacja przemysłu

Zielona transformacja przemysłu

Zielony Ład: Przepisy Unii Europejska dotyczące emisji przemysłowych są modernizowane, aby wskazać dużemu przemysłowi drogę do długoterminowej zielonej transformacji.
Szczyt UE–Chiny o Ukrainie

Szczyt UE–Chiny o Ukrainie

Żaden obywatel Europy nie wykaże zrozumienia dla jakichkolwiek działań wspierających zdolność Rosji do prowadzenia wojny – powiedziała Ursula von der Leyen przywódcom Chin.