Wiadomości

REGIOSTARS 2020

REGIOSTARS 2020

Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców tegorocznej edycji nagród REGIOSTARS za najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w całej Unii Europejskiej. - Te nagrody pokazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałe wyniki, gdy UE, państwa członkowskie, regiony i miasta pracują razem na rzecz jak najlepszego wykorzystania i wdrożenia funduszy i projektów UE – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.
5G z przyspieszeniem

5G z przyspieszeniem

- Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager. Dlatego Komisja wezwała państwa członkowskie do terminowego wdrożenie sieci 5G, która stworzy znaczące możliwości gospodarcze w nadchodzących latach, będąc kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.
150 mln euro na transport produktów medycznych

150 mln euro na transport produktów medycznych

UE zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Między kwietniem a wrześniem sfinansowano transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt.
Stop fali rasizmu

Stop fali rasizmu

- W demokratycznych społeczeństwach nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle rasowym ani jakiejkolwiek formy rasizmu – powiedziała komisarz Helena Dalli prezentując nowy unijny plan w tym zakresie. Przewiduje on m.in. lepsze stosowanie prawa antydyskryminacyjnego, sprawiedliwe traktowanie obywateli przez organy państw, większą różnorodność pracowników UE.
Koronawirus: druga umowa na szczepionki

Koronawirus: druga umowa na szczepionki

W życie wchodzi druga umowa z firmą farmaceutyczną, formalnie zawarta między Sanofi-GSK a Komisją Europejską. Ma ona umożliwić wszystkim państwom członkowskim wspólnoty zakup do 300 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Ponadto kraje UE mogą przekazać zarezerwowane dawki państwom o niskim i średnim dochodzie.
Wartości europejskie nie są na sprzedaż

Wartości europejskie nie są na sprzedaż

Unia Europejska nie może stracić tej niezwykłej zdolności do pomocy w zwracaniu się ludzi ku sobie - pisze prof. dr hab. Zbigniew Czachór w komentarzu z cyklu „Europa okiem eksperta” do pierwszego orędzia o stanie Unii Ursuli von der Leyen, wygłoszonego 16 września na forum Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nakreśliła w nim wizję Unii, w centrum której jest człowiek, jego zdrowie, środowisko, praca i dobrostan.
Zielony Ład dla innowatorów

Zielony Ład dla innowatorów

Miliard euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE oferuje Komisja Europejska w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań i innowacji dotyczących kryzysu klimatycznego, ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.
W 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.

W 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.

- Z pandemii koronawirusa Europa wyjdzie silniejsza dzięki inwestowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, promowaniu innowacji w dziedzinie czystych technologii i tworzeniu ekologicznych miejsc pracy – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.
NextGenerationEU: szansa na lepszą przyszłość

NextGenerationEU: szansa na lepszą przyszłość

- Przechodząc przez tragedię pandemii koronawirusa Europa zdecydowała się wykorzystać wyjątkową szansę, jaką jest ożywienie naszych gospodarek w oparciu o nowe, bardziej zrównoważone podstawy – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. KE przedstawiła kolejne kroki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld euro w ramach rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

UE i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. - Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności; ważne jest, aby chronić je na poziomie unijnym i światowym – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.