Wiadomości

Wirtualne wymiany Erasmusa+

Wirtualne wymiany Erasmusa+

Erasmus+, jeden z najbardziej popularnych programów UE, uruchamia wirtualną wersję swoich działań. Celem jest skontaktowanie ze sobą jeszcze większej liczby studentów i młodych ludzi z krajów Europy i państw południowego sąsiedztwa UE. - Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ dotrzemy do różnych środowisk i będziemy wspierać zrozumienie międzykulturowe – deklaruje komisarz Tibor Navracsics.
Konsultacje społeczne w sołectwie

Konsultacje społeczne w sołectwie

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”. Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – do poniedziałku 16 kwietnia.
KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Kolejny etap realizacji europejskiego filaru praw socjalnych. KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. „Pomoże on m.in. obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji” – deklaruje komisarz Marianne Thyssen. Urząd ma również pomagać w rozstrzyganiu sporów transgranicznych np. gdy restrukturyzowane firmy działają w kilku państwach UE.
PE przyjmie stanowisko ws. wieloletniego budżetu Unii

PE przyjmie stanowisko ws. wieloletniego budżetu Unii

W środę, 15 marca, posłowie przyjmą stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego budżetu wieloletniego UE, który będzie obowiązywał od 2021 roku. Posłowie będą głosować nad sprawozdaniem w sprawie wieloletnich ram finansowych Jana Olbrychta (EPL, Polska) i Isabelle Thomas (S&D, Francja), w którym wzywa się Unię Europejską do dalszego wspierania wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, a także polityki spójności.
Oświadczenie Komisarzy o równości płci

Oświadczenie Komisarzy o równości płci

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, unijni komisarze wydali wspólne oświadczenie, przypominając, że "równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach". KE publikuje zestawienie faktów i danych na temat równości płci i praw kobiet oraz działań podejmowanych w tym zakresie.
Debata „Kryzys bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”

Debata „Kryzys bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”

Wydarzenia terrorystyczne ostatnich lat w wielu państwach zachodniej Europy generują potrzebę otwartej debaty na tematy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Londyn, Paryż, Bruksela, Berlin stały się ośrodkami ataków terrorystycznych, stąd też uzasadniona obawa mieszkańców obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski dot. kwestii bezpieczeństwa w Europie.
PE pracuje nad przepisami wzmacniającymi prawa konsumenta

PE pracuje nad przepisami wzmacniającymi prawa konsumenta

Projekt przepisów przewiduje te same zasady dla towarów zakupionych online i stacjonarnie oraz swobodę konsumenta w wyborze środków zaradczych w sytuacji, gdy towar jest wadliwy. Obecnie w Unii Europejskiej istnieje szereg rozbieżności między poszczególnymi państwami członkowskimi, jeśli chodzi o ochronę konsumenta: różnice występują w zależności od tego, czy produkt został zakupiony online, czy stacjonarnie; mogą dotyczyć także środków zaradczych (naprawa, wymiana) i tego, jak długo są one dostępne.
Nabór EPSO na stanowiska merytoryczne AD5

Nabór EPSO na stanowiska merytoryczne AD5

Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych - na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.
Projekt umowy ws. Brexitu

Projekt umowy ws. Brexitu

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Projekt umowy o wystąpieniu ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w dniu 8 grudnia 2017 r. Wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia UE i rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczącego postępów osiągniętych podczas pierwszego etapu negocjacji.
Nowe projekty UE w dziedzinie obronności

Nowe projekty UE w dziedzinie obronności

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. „Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy” podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.