Wiadomości

Zrównoważone rybołówstwo w UE

Zrównoważone rybołówstwo w UE

Komisja opublikowała swój coroczny komunikat na temat postępów w zarządzaniu zasobami rybnymi w UE. Rozpoczęła także konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2021 r. Komisja zachęca państwa członkowskie, komitety doradcze oraz zainteresowanych obywateli i organizacje do wniesienia swojego wkładu.
Demograficzne wyzwania Europy

Demograficzne wyzwania Europy

Komisja Europejska przyjęła pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami demograficznymi a skutkami kryzysu i możliwościami wyjścia z kryzysu.
Niebieska gospodarka w UE

Niebieska gospodarka w UE

Z tegorocznego przeglądu wyników sektorów gospodarki UE związanych z oceanami i środowiskiem przybrzeżnym wynika, że niebieska gospodarka UE przyczynia się do ożywienia gospodarczego i toruje drogę do Europejskiego Zielonego Ładu. Niebieska gospodarka obejmuje nie tylko tradycyjną działalność, taką jak rybołówstwo czy transport, ale także pozyskiwanie energii z morskich źródeł odnawialnych.
Bezpieczne drogi w Europie

Bezpieczne drogi w Europie

W 2019 r. na drogach w UE poniosło śmierć mniej osób niż w poprzednich latach, jak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez KE. Europa – gdzie na drogach ginie rocznie 51 osób na 1 mln mieszkańców – jest regionem o największym bezpieczeństwie ruchu drogowego na świecie. Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji i Irlandii, na drugim końcu są Rumunia, Bułgaria i Polska.
Polska blisko spełnienia wymogów euro

Polska blisko spełnienia wymogów euro

Polska spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych oraz kryterium dotyczące finansów publicznych – wynika ze sprawozdania podsumowującego postępy państw członkowskich na drodze do strefy euro. Kryteria konwergencji obejmują: stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilność kursu wymiany oraz stopy procentowe.
Czysta woda w kąpieliskach

Czysta woda w kąpieliskach

Jakość wody w europejskich kąpieliskach pozostaje wysoka - wynika z najnowszej analizy Komisji Europejskiej. W 2019 r. prawie 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości. Jakość „niedostateczną” odnotowano ubiegłym roku w 1,3 proc. monitorowanych kąpielisk.
314 mln euro na walkę z koronawirusem

314 mln euro na walkę z koronawirusem

Za pośrednictwem pilotażowego programu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) KE przyznała prawie 166 mln euro 36 przedsiębiorstwom w celu walki z pandemią koronawirusa. Oprócz tego ponad 148 mln euro zostanie przyznanych kolejnym 36 przedsiębiorstwom, w celu realizacji Planu odbudowy Europy, dzięki czemu łączna kwota inwestycji z programu „Horyzont 2020” wyniesie w tej rundzie 314 mln euro.
Kosmiczne uderzenie w koronawirusa

Kosmiczne uderzenie w koronawirusa

Platforma RACE to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej we współpracy z z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Wykorzystuje ona satelitarne dane pochodzące z obserwacji Ziemi do pomiaru efektów zamknięcia wywołanego koronawirusem oraz monitorowania odbudowy po pandemii, w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
RescEU czyli rezerwy na czas kryzysu

RescEU czyli rezerwy na czas kryzysu

- RescEU zostanie znacząco wzmocniony po to, aby żaden kraj UE nie został pozostawiony sam sobie w czasie kryzysu – zapowiedział komisarz Janez Lenarčič. Komisja Europejska proponuje stworzenie rezerw sprzętu strategicznego na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Oznacza to podniesienie całkowitego budżetu unijnego mechanizmu ochrony ludności do 3,1 mld euro.
Polska tarcza z poparciem KE

Polska tarcza z poparciem KE

Polski program pomocy o wartości 1,6 mld euro na zrekompensowanie przedsiębiorstwom strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19 i na zapewnienie pomocy na utrzymanie płynności finansowej został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Program, którym będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, jest częścią tzw. tarczy finansowej dla dużych firm.