Wiadomości

One Planet

One Planet

Czterech członków Komisji Europejskiej uczestniczy w nowojorskim szczycie „One Planet”, której tematem jest przyszłość naszej planety pod katem zrównoważonego rozwoju. Ponieważ Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu, komisarze zaprezentują przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu.
Inwestowanie w rozwój słabszych

Inwestowanie w rozwój słabszych

Europejczycy popierają większe zaangażowanie sektora prywatnego w pomoc rozwojową – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Ponad dwie trzecie ankietowanych jest przekonana, że udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się jest skutecznym sposobem rozwiązania problemu nielegalnej migracji. - Nasza propozycja pogłębienia stosunków gospodarczych z Afryką odpowiada oczekiwaniom naszych obywateli – mówi komisarz Neven Mimica.
Luka w VAT “nie do przyjęcia”

Luka w VAT “nie do przyjęcia”

Poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu – ocenia komisarz Pierre Moscovici w związku z opublikowanymi przez Komisję Europejską danymi. Wynika z nich, iż państwa UE straciły w 2016 r. prawie 150 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z podatku a kwotą faktycznie pobraną.
KE pozywa Polskę

KE pozywa Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie oraz o zastosowanie trybu przyspieszonego, aby orzeczenie zostało wydane jak najszybciej.
Lasy płoną coraz dłużej

Lasy płoną coraz dłużej

Ponad 90 proc. pożarów wywołuje działanie człowieka – przypomina komisarz Karmenu Vella prezentując roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W ubiegłym roku żywioł spowodował śmierć 127 osób – cywilów i strażaków – oraz straty gospodarcze rzędu 10 mld euro. Jednym z krajów najpoważniej dotkniętym problemem była Polska
Rezerwuj nocleg ze spokojną głową

Rezerwuj nocleg ze spokojną głową

Airbnb - serwis rezerwacji noclegów – zobowiązał się, że do końca roku wprowadzi zmiany we wszystkich wersjach językowych swojej strony internetowej. To reakcja na lipcowe wezwanie Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów, którzy domagali się zmian w warunkach świadczenia usług i sposobu prezentacji cen. Chodzi o zagwarantowanie, aby działalność Airbnb była dostosowana do unijnych standardów.
Obywatele z inicjatywami

Obywatele z inicjatywami

„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” i „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE” – to dwie kolejne europejskie inicjatywy europejskiej, o których rejestracji postanowiło kolegium komisarzy. Jeżeli w ciągu roku każdą z inicjatyw poprze milion osób z co najmniej 7 państw członkowskich, wówczas Komisja Europejska będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy.
Handel przez Atlantyk

Handel przez Atlantyk

Transatlantyckie relacje gospodarcze i modernizacja Światowej Organizacji Handlu – to tematy dwóch Dialogów Obywatelskich z udziałem dyrektora Ignacio Garcia Bercero. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej odwiedził Polskę w pierwszą rocznicę podpisania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą (CETA).
Unia proponuje reformę WTO

Unia proponuje reformę WTO

Świat się zmienił, ale Światowa Organizacja Handlu nie. Najwyższy czas, aby usprawnić system, tak aby mógł on reagować na wyzwania globalnej gospodarki – powiedziała komisarz Cecilia Malmström. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję modernizacji WTO, proponując m.in. aktualizację przepisów, wzmocnienie roli monitorującej organizacji oraz usprawnienie systemu rozstrzygania sporów.
Modernizacja kolei w Świętokrzyskiem

Modernizacja kolei w Świętokrzyskiem

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego inwestuje 84,1 mln euro w modernizację linii kolejowej nr 25 z Łodzi do Dębicy. Prace będą realizowane na odcinku o długości 100 km łączącym Skarżysko-Kamienną z Sandomierzem w województwie świętokrzyskim.