Wiadomości

Erasmus dwa razy większy

Erasmus dwa razy większy

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.
Polityka spójności po 2020 roku

Polityka spójności po 2020 roku

64,4 mld euro – tyle w ramach nowego, wieloletniego budżetu UE 2021-20127 ma otrzymać Polska na rozwój regionalny i politykę spójności. Zgodnie z założeniem KE, większość środków ma być przeznaczana na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu. - Proponujemy politykę spójności dla wszystkich regionów – politykę, która nie pozostawia nikogo w tyle – mówi komisarz Corina Crețu.
Morza i plaże bez plastykowych odpadów

Morza i plaże bez plastykowych odpadów

Plastikowe patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów – to przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które będą stopniowo znikać z europejskiego rynku. KE proponuje wprowadzenie nowych przepisów obejmujących 10 produktów, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza. - Plastik daje ogromne możliwości, ale musimy z niego korzystać w sposób odpowiedzialny – mówi wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.
Dane chronione

Dane chronione

Od 25 maja w całej UE w życie wchodzą przepisy o ochronie danych. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby. - Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.
Zalecenia dla gospodarek UE

Zalecenia dla gospodarek UE

Polska powinna ograniczyć wzrost wydatków publicznych, nadal poszerzać dostęp do rynku pracy m.in. dla kobiet z dziećmi oraz zachęcać do bliższej współpraca biznesu z jednostkami badawczymi. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów na 2018 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy
Polisy lepiej gwarantowane

Polisy lepiej gwarantowane

/poland/file/180524roadinsurancejpg_pl180524_road_insurance.jpg Polisy lepiej gwarantowane EC Historia polis komunikacyjnych uznawana na terenie całej UE, gwarantowanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, skuteczna eliminacja z ruchu pojazdów nieubezpieczonych – KE proponuje modernizację przepisów w sprawie ubezpieczeń pojazdów. - Dzięki przedstawionym wnioskom zapewniamy, by w przyszłości osoby poszkodowane w wypadkach drogowych były lepiej chronione – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.
Ekologiczne finanse

Ekologiczne finanse

Aby osiągnąć cele klimatyczne UE do 2030 r. potrzebujemy dodatkowych inwestycji – o wartości ok. 180 mld euro rocznie – w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Komisja Europejska przedstawia pierwsze konkretne działania umożliwiające unijnemu sektorowi finansowemu wytyczanie kierunku w stronę bardziej przyjaznej środowisku gospodarki.
Młodzież i kultura w UE

Młodzież i kultura w UE

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego Unii Europejskiej.
MŚP z dostępem do kapitału

MŚP z dostępem do kapitału

Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych umożliwia rozwój. Proponowane przez KE zmiany przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich działalności.