Wiadomości

Długa droga do równości

Długa droga do równości

O sytuacji osób LGBT+ w Polsce i w Europie rozmawiali uczestnicy webinarium zorganizowanego wspólnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Agencję Praw Podstawowych. Spotkanie było okazją do przedstawienia wniosków z raportu Agencji na ten temat. Uczestnicy zgodnie zwracali uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji osób LGBT+ i zapewnienia równości w społeczeństwie.
Nowa opowieść dla Unii

Nowa opowieść dla Unii

- Pandemia COVID-19 jest okazją do zacieśnienia współpracy w ramach UE i przedkładania działań wspólnotowych nad interesy państwowe – mówił dr Marek Prawda podczas debaty on-line „Solidarnie wobec przeciwności – Czy Europa ma nową opowieść?” Było to podsumowanie orędzia o stanie UE wygłoszonego w połowie września przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.
EBI zwiększa kredyt dla polskiej firmy

EBI zwiększa kredyt dla polskiej firmy

Europejski Bank Inwestycyjny zwiększy do 67,5 mln euro finansowanie udzielone na początku ubiegłego roku zakładom chemicznym PCC Rokita. Pozyskane środki maja wspierać plany modernizacji spółki oraz budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. Obie umowy kredytowe korzystają ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).
SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu KE przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.
Wsparcie dla Romów

Wsparcie dla Romów

- Wielu Romów nadal doświadcza dyskryminacji i rasizmu. Nie możemy tego akceptować – powiedziała komisarz Věra Jourová prezentując dziesięcioletni, kompleksowy plan na rzecz włączenia społecznego Romów. Zakłada on m.in. ograniczenie luki ubóstwa między Romami a ogółem społeczeństwa o co najmniej połowę.
Bałkany coraz bliżej Unii

Bałkany coraz bliżej Unii

- Obywatele Bałkanów Zachodnich są częścią Europy i ich miejsce jest w Unii Europejskiej – powiedział wiceprzewodniczący KE Josep Borrell prezentując najnowszy pakiet „rozszerzenie” dla regionu oraz Turcji. Komisja zwraca przede wszystkim uwagę na wiarygodny postęp w dziedzinie praworządności. Problemy w tej dziedzinie często skorelowane są z brakiem woli politycznej.
Plan dla Bałkanów Zachodnich

Plan dla Bałkanów Zachodnich

Kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich przyjęła Komisja Europejska. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i konwergencję z Unią Europejską.
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unowocześnienia praw pasażerów w ruchu kolejowym. Jednocześnie w proponowanej umowie wskazano na nadzwyczajne okoliczności - takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub pandemie, przy których operatorzy zostaliby zwolnieni z wypłaty odszkodowania.
Brexit: zastrzeżenia KE do umowy o wystąpieniu

Brexit: zastrzeżenia KE do umowy o wystąpieniu

Wielka Brytania w ciągu miesiąca powinna dostarczyć Komisji Europejskiej odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy o wystąpieniu. To rozpoczęcie formalnego postępowania naruszeniowego. Chodzi o projekt ustawy o rynku wewnętrznym, który poważnie narusza protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej.
Praworządność fundamentem wspólnoty

Praworządność fundamentem wspólnoty

- Praworządność chroni ludzi przed rządami siły. W UE mamy bardzo wysokie standardy praworządności, ale musimy również stawić czoła różnym wyzwaniom – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen prezentując pierwsze unijne sprawozdanie w tej sprawie. Część dotycząca Polski przedstawia m.in. reformę sądownictwa oraz sytuację mediów w kontekście możliwych wpływów politycznych.