Wiadomości

Nie dla wszystkich e-pieniądze

Nie dla wszystkich e-pieniądze

KE podjęła działania wobec sześciu państw członkowskich, w tym Polski, w celu pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie e-pieniądza, której celem jest ułatwienie zainteresowanym podmiotom wchodzenia na rynek oraz prowadzenia działalności polegającej na emisji pieniądza elektronicznego.
(Nie)bezpieczeństwo jądrowe

(Nie)bezpieczeństwo jądrowe

EK zadecydowała o przesłaniu Polsce, Grecji i Portugalii uzasadnionej opinii w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego. Jej odpowiednie wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich wzmocni system bezpieczeństwa jądrowego UE oraz zagwarantuje ochronę społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Czas pracy kierowców pod lupą

Czas pracy kierowców pod lupą

KE wzywa siedem państw członkowskich, w tym Polskę, do stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek. Niezastosowanie się do tego obowiązku może skutkować przekazaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.
Nielegalni imigranci bez ochrony w pracy

Nielegalni imigranci bez ochrony w pracy

Niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, nadal nie stosują przepisów UE dotyczących sankcji i środków wobec pracodawców wykorzystujących nielegalnych imigrantów. KE wydała uzasadnione opinie i wzywa Litwę i Polskę do dostosowania krajowych ustaw do dyrektywy w sprawie kar dla pracodawców.
Budżet 2013

Budżet 2013

Budżet UE kładzie nacisk na inwestycje, dzięki czemu działa jako pakiet antykryzysowy. Jednocześnie projekt zakłada oszczędności i efektywność wydatków, m.in. poprzez zamrożenie wzrostu budżetu administracyjnego znacznie poniżej poziomu inflacji.
Reforma szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego

Zwiększenie liczby absolwentów; podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy; poprawa mobilności studiów. Oto kilka z pięciu kluczowych obszarów reform w przyjętym przez KE programie modernizacji szkolnictwa wyższego.
Na morzu bezpieczniej

Na morzu bezpieczniej

Komisja Europejska zaprezentowała swoje priorytety dotyczące bezpieczeństwa statków pasażerskich. KE domaga się m.in. podniesienia wymogów technicznych decydujących o wyjściu jednostki w morze.
Pokolenie ’92

Pokolenie ’92

KE zaprasza do udziału w konkursie wszystkich europejskich 20-latków, którzy chcą wykazać się kreatywnością i mogą wyrazić swoje poglądy na temat jednolitego rynku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i staże. Prace można nadsyłać do 9 września br.
Sposób na język

Sposób na język

Jeżeli masz pomysł jak wykorzystać nowe technologie w uczeniu się lub nauczaniu języków obcych, konkurs European Language Label jest doskonałą okazją aby właśnie Twoją metodę rozpowszechnić! Zgłoszenia można nadsyłać do 7 maja!
Dobrze zaprojektowana praca

Dobrze zaprojektowana praca

Większa mobilność pracowników, inwestowanie w umiejętności, korzystanie z doświadczeń kryzysu – to niektóre elementy pakietu propozycji KE dotyczącego rynku zatrudnienia. W nadchodzących latach w sektorach zielonej gospodarki, zdrowia i nowych technologii ma powstać łącznie ok 20 mln miejsc pracy.