Wiadomości

Telewizja pod lupą

Telewizja pod lupą

KE przedstawiła pierwsze sprawozdanie na temat funkcjonowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Umożliwia ona swobodny obieg treści audiowizualnych oraz realizuje ważne cele społeczne m.in. zakazuje nawoływania do nienawiści.
Wygrywaj pisząc o zdrowiu

Wygrywaj pisząc o zdrowiu

6 000 euro – tyle wynosi główna nagroda w czwartej edycji konkursu dla europejskich dziennikarzy piszących o zdrowiu. Pisząc o prawdziwych sytuacjach, dziennikarze podnoszą świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej. Prace można nadsyłać do 31 lipca br.
Konsultacje dot. szybkiego internetu

Konsultacje dot. szybkiego internetu

KE chce ograniczyć koszty związane z budową sieci zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu w UE. Dlatego rozpoczyna konsultacje społeczne, poświęcone sposobom ograniczenia kosztów inwestycji, a tym samym obniżenia cen detalicznych szerokopasmowego dostępu do sieci.
Prawo informacji dla pozwanych

Prawo informacji dla pozwanych

Pozwani będą mieli prawo do informacji w procesie karnym. Ministrowie sprawiedliwości UE zgodzili się na przepisy zaproponowane przez KE. Wkrótce każdy, kto zostanie zatrzymany lub pozbawiony wolności w dowolnym miejscu w UE otrzyma dokument będący pouczeniem o prawach.
Nie dla wszystkich e-pieniądze

Nie dla wszystkich e-pieniądze

KE podjęła działania wobec sześciu państw członkowskich, w tym Polski, w celu pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie e-pieniądza, której celem jest ułatwienie zainteresowanym podmiotom wchodzenia na rynek oraz prowadzenia działalności polegającej na emisji pieniądza elektronicznego.
(Nie)bezpieczeństwo jądrowe

(Nie)bezpieczeństwo jądrowe

EK zadecydowała o przesłaniu Polsce, Grecji i Portugalii uzasadnionej opinii w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego. Jej odpowiednie wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich wzmocni system bezpieczeństwa jądrowego UE oraz zagwarantuje ochronę społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Czas pracy kierowców pod lupą

Czas pracy kierowców pod lupą

KE wzywa siedem państw członkowskich, w tym Polskę, do stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek. Niezastosowanie się do tego obowiązku może skutkować przekazaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.
Nielegalni imigranci bez ochrony w pracy

Nielegalni imigranci bez ochrony w pracy

Niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, nadal nie stosują przepisów UE dotyczących sankcji i środków wobec pracodawców wykorzystujących nielegalnych imigrantów. KE wydała uzasadnione opinie i wzywa Litwę i Polskę do dostosowania krajowych ustaw do dyrektywy w sprawie kar dla pracodawców.
Budżet 2013

Budżet 2013

Budżet UE kładzie nacisk na inwestycje, dzięki czemu działa jako pakiet antykryzysowy. Jednocześnie projekt zakłada oszczędności i efektywność wydatków, m.in. poprzez zamrożenie wzrostu budżetu administracyjnego znacznie poniżej poziomu inflacji.
Reforma szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego

Zwiększenie liczby absolwentów; podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy; poprawa mobilności studiów. Oto kilka z pięciu kluczowych obszarów reform w przyjętym przez KE programie modernizacji szkolnictwa wyższego.