Wiadomości

Bezpieczne wyroby medyczne

Począwszy od zwykłych plastrów opatrunkowych po skomplikowaną aparaturę podtrzymującą życie – wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro mają istotne znaczenie dla naszego zdrowia i jakości życia. KE proponuje nowe przepisy w sprawie wyrobów medycznych.
Jakość powietrza w Europie

Jakość powietrza w Europie

Prawie 33% mieszkańców europejskich miast jest narażona na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu. Takie zanieczyszczenie może skracać średnią długość życia ludzi nawet o dwa lata. Najnowsze sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska analizuje zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza.
Konkurencja pomoże kolejom

Konkurencja pomoże kolejom

Większa konkurencja w systemach kolei krajowych i regionalnych skutkowałaby wyższą jakością usług i niższymi cenami – uważają Europejczycy. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika również, że pasażerowie oczekują nowych możliwości kupowania biletów np. przez smartfony. Obecnie średnio co drugi Europejczyk jest zadowolony z jakości usług kolejowych świadczonych w jego kraju.
Spory łatwiejsze do rozstrzygnięcia

Spory łatwiejsze do rozstrzygnięcia

Europejczycy rzadko korzystają z możliwości, jakie daje im europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – wynika ze sprawozdania Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Tymczasem jest to łatwy sposób rozstrzygania sporów transgranicznych pojawiających m.in. przy zakupach przez internet. Jednak wielu sędziów w krajach członkowskich UE nie wie o możliwości takiego postępowania.
Nauka języków od przedszkola

Nauka języków od przedszkola

Młodzi Europejczycy coraz wcześniej rozpoczynają naukę języków obcych, już w wieku od 6 do 9 lat – wynika ze sprawozdania KE. W ciągu ostatnich 15 lat większość państw lub regionów obniżyła wiek, w którym rozpoczyna się obowiązkowa nauka języka.
Innowacja w administracji

Innowacja w administracji

Pracujesz w administracji publicznej? Masz ciekawe pomysły związane z wprowadzeniem innowacji, które udoskonalają codzienne życie ludzi, wspierają edukację, naukę bądź rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? W takim razie konkurs Unii Innowacji jest właśnie dla Ciebie. Najlepsze projekty zostaną wyróżnione nagrodami – po 100 tys. euro! Zgłoszenia można nadsyłać do 15 lutego 2013 r.
Unia robotów

Unia robotów

KE, przedstawiciele przemysłu oraz środowisk akademickich zainicjowali partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w dziedzinie robotyki. W ten sposób chcą pomóc przedsiębiorcom w zwiększeniu ich udziału w światowym rynku – obecnie to 15,5 mld euro. Tymczasem według szacunków, do 2020 r. roczna wartość rynku robotyki usługowej może przekroczyć nawet 100 mld euro.
NIE dla korupcji w sporcie

NIE dla korupcji w sporcie

Deklaracja w sprawie walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych – to jedna z inicjatyw KE dyskutowanych Forum Sportu UE, które odbywa się na Cyprze. - Finansowanie na szczeblu Unii może przyczynić się do rozwiązania problemów mających wymiar transgraniczny, takich jak ustawianie wyników, przemoc związana ze sportem, nietolerancja i nierówność płci.
Wyższe szkolnictwo do przeglądu

Wyższe szkolnictwo do przeglądu

Była prezydent Irlandii Mary McAleese będzie przewodniczyć grupie ekspertów ds. modernizacji szkolnictwa wyższego. KE zwraca uwagę, że nauczanie akademickie ma zasadnicze znaczenie dla rozwijania wiedzy i umiejętności, których potrzebuje Europa, aby konkurować w światowej gospodarce. Mimo to państwa członkowskie nie inwestują wystarczając w ten sektor.
Globalna nauka

Globalna nauka

KE będzie dążyć do poszerzenia międzynarodowej współpracy naukowej, aby skuteczniej stawiać czoła globalnym wyzwaniom. - Inicjatywa „Horyzont 2020‟ będzie, podobnie jak poprzednie programy, otwarta dla uczestników z całego świata - zapowiada komisarz Máire Geoghegan-Quinn. Już teraz jedna piąta unijnych projektów badawczych wiąże się z udziałem przynajmniej jednego partnera spoza Unii.