Wiadomości

Czystsze powietrze

Czystsze powietrze

Z państw członkowskich napływają pozytywne informacje. Coroczne dane pochodzące z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) pokazują ich spadek w 2011 r. o ponad 2 proc. EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od bieżącego roku również emisje przewoźników lotniczych.
Sprawiedliwe myto

Sprawiedliwe myto

Zgodnie z prawem UE systemy opłat drogowych nie powinny dyskryminować zagranicznych kierowców. Dlatego przygotowano wytyczne dla państw członkowskich, które rozważają wprowadzenie nowych systemów pobierania myta za samochody prywatne.
Gospodarka powoli ruszy

Gospodarka powoli ruszy

W drugiej połowie roku powinno nadejść odczuwalne ożywienie gospodarcze, jednak wyjście UE z recesji nastąpi dopiero w roku 2013. Bezrobocie wciąż będzie poważną bolączką.
Ujednolicone bony

Ujednolicone bony

Karty pre-paid, bony upominkowe i zniżkowe – to rynek wart w UE ponad 52 mld euro rocznie. Jednak różne podejście do ich opodatkowania przez kraje członkowskie sprawia, że firmy są narażone na straty. Dlatego KE zaakceptowała aktualizację przepisów w zakresie podatku VAT w celu zapewnienia jednolitego sposobu opodatkowania wszystkich rodzajów bonów na towary i usługi.
Wspominamy Ojców założycieli

Wspominamy Ojców założycieli

Co wiemy o ludziach, którzy wytrwale dążyli do nadania Europie jej obecnego kształtu − o budowniczych Europy, która w ciągu minionych 60 lat nie zaznała wojen? Kim byli Paul-Henri Spajak, Alcide de Gasperi czy Jean Monnet? Komisja Europejska udostępniła właśnie artykuły i wideoklipy, które przybliżają sylwetki 11 wybitnych Europejczyków i wyjaśnią ich udział w procesie integracji.
Komisja zezwala

Komisja zezwala

W oparciu o unijne przepisy o pomocy państwa KE zezwoliła na publiczne wsparcie dwóch regionalnych projektów inwestycyjnych - w Polsce i w Niemczech. Polski projekt dotyczy przedsiębiorstw papierniczych, niemiecki – produkcji paneli słonecznych. KE uznała, że dofinansowanie projektów nie zakłóci konkurencji.
Bezpieczniejsze zakupy

Bezpieczniejsze zakupy

Na rynek UE trafia coraz mniej niebezpiecznych produktów – wynika z najnowszego sprawozdania RAPEX, unijnego systemu szybkiego informowania. Najwięcej budzących zastrzeżenia towarów nadal pochodzi z Chin. Większość powiadomień dotyczyło odzieży, tektytów oraz zabawek.
Twoje prawa, Twoja przyszłość

Twoje prawa, Twoja przyszłość

KE zwraca się do obywateli o pomoc w określeniu programu politycznego na kolejne lata oraz ukształtowania przyszłości Europy. Do 9 września można wziąć udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich.
Miliony na ekoinnowacje

Miliony na ekoinnowacje

34,8 milionów euro – to łączna suma, jaką Komisja Europejska zamierza wesprzeć około 50 innowacyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla produktów, technik, usług i procesów, które ograniczają lub eliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, bądź przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów.
Rekordowy Erasmus

Rekordowy Erasmus

W ciągu 25 lat istnienia Erasmus stał się najbardziej znanym projektem UE i najbardziej udanym programem wymiany studentów na świecie. W roku akademickim 2010-11 stypendia Erasmusa na studia lub szkolenie za granicą otrzymało ponad 231 tys. studentów. Oznacza to wzrost aż o 8,5 proc. w skali zaledwie jednego roku!