Wiadomości

Open days 2012

Open days 2012

W Brukseli po raz dziesiąty rusza największe doroczne wydarzenie w obszarze polityki regionalnej i miejskiej – OPEN DAYS 2012. Tym razem impreza odbędzie się w krytycznym dla UE momencie, gdy rozmowy na temat budżetu wchodzą w decydującą fazę, zaś przedmiotem trudnej dyskusji są m.in. reformy dotyczące sposobu funkcjonowania funduszy strukturalnych.
Nauczyciele bez podwyżek

Nauczyciele bez podwyżek

Szesnaście krajów europejskich obniżyło lub zablokowało płace nauczycieli w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej – wynika z najnowszego raportu KE. Polska jest wśród czterech państw, gdzie pensje pedagogów wzrosły.
Płatności bez zatorów

Płatności bez zatorów

Co roku tysiące małych i średnich przedsiębiorstw ogłaszają upadłość z powodu długiego oczekiwania na zapłatę wystawionych faktur. Dlatego KE uruchomiła kampanię informacyjną, której celem jest jak najszybsze wdrożenie przez kraje UE dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach. W całej Unii niewypłacalność prowadzi do utraty 450 tys. miejsc pracy rocznie.
Problemy z wynagrodzeniami

Problemy z wynagrodzeniami

Coraz więcej krajów europejskich obniża lub blokuje wynagrodzenia nauczycieli Szesnaście krajów europejskich obniżyło lub zablokowało płace nauczycieli w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej.
Elektrownie po przeglądzie

Elektrownie po przeglądzie

Elektrownie jądrowe w Europie spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, jednak zaleca się dalsze udoskonalenie zabezpieczeń w niemal wszystkich tego typu obiektach – to wynik testów wytrzymałościowych przeprowadzonych zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej. Jednocześnie krajowe organy ds. bezpieczeństwa uznają, że nie ma podstaw do zamknięcia jakiejkolwiek siłowni.
Unia gotowa na cyberatak

Unia gotowa na cyberatak

Cyber Europe 2012 to drugie w historii UE ćwiczenie sprawdzające zabezpieczenia europejskich systemów informatycznych przed atakami hakerów. Wzięło w nim udział kilkuset ekspertów reprezentujących m.in. banki, firmy telekomunikacyjne oraz administrację państwową.
Reaktywacja jednolitego rynku

Reaktywacja jednolitego rynku

UE wkracza w II etap budowania wspólnego rynku. Jego filarami mają być m.in. zintegrowane sieci, transgraniczna mobilność obywateli i przedsiębiorstw oraz gospodarka cyfrowa. Do wiosny 2013 r. KE przedstawi wszystkie kluczowe wnioski ustawodawcze w tej sprawie.
Nanotechnologia pod kontrolą

Nanotechnologia pod kontrolą

Nanomateriały to przyszłość wielu dziedzin – mikrocząsteczki, które je tworzą nadając unikatowe właściwości są dziś wykorzystywane m.in. w terapiach nowotworowych. Jednak bezpieczne korzystanie z nanotechnologii wymaga sklasyfikowania takich substancji m.in. pod kątem ich toksyczności.
Smutne oblicze gospodarki

Smutne oblicze gospodarki

W drugim kwartale 2012 r. w całej UE rosło bezrobocie, choć odnotowano znaczące różnice między państwami członkowskimi; pogarszała się też sytuacja finansowa gospodarstw domowych i zwiększało się ubóstwo wśród dzieci. UE przeżywa recesję lub jest na granicy recesji od końca 2011 r., a ogólne nastroje gospodarcze są najgorsze od trzech lat. KE publikuje najnowszy, kwartalny raport dotyczący zatrudnienia i sytuacji społecznej.
Dzieci pod ochroną

Dzieci pod ochroną

Co roku tysiące pozbawionych opieki małoletnich przybywa do Europy w poszukiwaniu nowej przyszłości. Większość z nich ucieka przed wojną, konfliktami lub innymi trudnymi warunkami życia. Niektórzy stracili podczas tej ucieczki swoich bliskich. W sprawozdaniu dot. sytuacji małoletnich pozbawionych opieki w UE Komisja wzywa do zintensyfikowania działań na poziomie krajowym i europejskim, by skutecznie i w pełnym poszanowaniu praw dziecka reagować na to złożone transgraniczne wyzwanie.