Wiadomości

Inteligentne granice UE

Inteligentne granice UE

Sprawne i szybkie przekraczanie zewnętrznych granic UE i jednocześnie odpowiedni poziom ich ochrony. Mają się do tego przyczynić propozycje rozwiązań przedstawione przez Komisję Europejską.
Unia walczy z narkotykami

Unia walczy z narkotykami

Komisja Europejska zapowiada przegląd unijnych zasad walki z narkotykami, zwłaszcza nowymi substancjami psychoaktywnymi, które wywołują podobne objawy jak ekstazy czy kokaina, i stanowią narastający problem.
Połączmy Europę!

Połączmy Europę!

KE proponuje przeznaczenie 50 mld euro na wsparcie europejskich sieci: transportowej, energetycznej i cyfrowej. - Domykamy brakujące połączenia w infrastrukturze sieciowej – powiedział szef KE José Manuel Barroso.
OLAF strzeże unijnych pieniędzy

OLAF strzeże unijnych pieniędzy

Dochodzenia przeprowadzone w 2010 r. przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) pozwoliły odzyskać 68 mln euro. Skazano także osoby, które dopuściły się nadużyć.
Jak pokonać bezrobocie?

Jak pokonać bezrobocie?

- Gwałtowny wzrost bezrobocia w całej Unii jest najbardziej dotkliwym społecznym przejawem kryzysu gospodarczego – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej podczas trójstronnego szczytu społecznego w Brukseli.
Czas na kolejne etapy rozszerzenia

Czas na kolejne etapy rozszerzenia

Komisja Europejska rekomendowała dziś otwarcie negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą oraz przyznanie Serbii statusu państwa kandydującego.
Wolność słowa w sieci

Wolność słowa w sieci

Wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes powołała grupę wysokiego szczebla, której zadaniem będzie przedstawienie zaleceń dotyczących poszanowania, ochrony, wspierania i promowania wolności i pluralizmu mediów w Europie.
Pacjent ma prawo wiedzieć

Pacjent ma prawo wiedzieć

Pacjenci chcą wiedzieć coraz więcej na temat leków i mieć większą kontrolę nad tym, w jaki sposób są leczeni. Jednocześnie coraz większa ilość dostępnych materiałów utrudnia weryfikację wiarygodnych informacji n.t. leków

UE przeciw karze śmierci

10 października to Światowy i Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci. Jej zniesienie to jeden z głównych celów unijnej polityki w zakresie praw człowieka.
Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z UE spotkają się w Brukseli w dniach 10-13 października, aby wymienić się pomysłami, jak pobudzać konkurencyjność i wzrost gospodarczy oraz tworzyć nowe miejsca pracy.