Wiadomości

Europa świadomych obywateli

Europa świadomych obywateli

Budżet UE 2014–2020: Komisja prezentuje nowe, ambitne programy w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów. Ich celem jest budowanie Europy zdrowych, aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, którzy mogą współtworzyć wzrost gospodarczy.
Europa zdrowych obywateli

Europa zdrowych obywateli

Budżet UE na lata 2014–2020: Komisja prezentuje nowe programy w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów. Ich celem jest budowanie Europy zdrowych, aktywnych i świadomych swoich praw obywateli.
Podatki i cła: działania po 2014

Podatki i cła: działania po 2014

Co roku unijna polityka celna i podatkowa w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia dochodów do budżetów UE i poszczególnych państw członkowskich. Przynosi także znaczne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom UE.
Mała firma w wielkim świecie

Mała firma w wielkim świecie

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) powinny w większym stopniu korzystać z możliwości, jakie oferują szybko rozwijające się rynki wschodzące w Chinach, Indiach, Rosji oraz regionach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej.
Nowe centrum we Florencji

Nowe centrum we Florencji

Komisja Europejska utworzyła we Florencji Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów. Centrum, powołane przy Centrum Badań Zaawansowanych im. Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, otrzymało dotację w wysokości 600 tys. euro.
Europeana czyli kultura w sieci

Europeana czyli kultura w sieci

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do połączenia sił w zakresie digitalizacji dorobku kulturowego. Platformą dostępową będzie "Europeana" – istniejąca już cyfrowa biblioteka, archiwum i muzeum.
GMO: właściwy kierunek

GMO: właściwy kierunek

Niezależni eksperci ocenili efektywność i skuteczność inicjatyw legislacyjnych Komisji w zakresie GMO (organizmów genetycznie zmodyfikowanych).
Wydobycie złóż wg nowych norm

Wydobycie złóż wg nowych norm

Nowe przepisy zaproponowane przez KE mają zagwarantować, że podczas wydobywania ropy i gazu z podmorskich złóż w całej UE stosowane będą najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Niebieska karta z przeszkodami

Niebieska karta z przeszkodami

Wiele państw UE w dużym stopniu utrudnia wykwalifikowanym osobom podjęcie pracy. KE formalnie wezwała je dziś do przestrzegania zasad określonych w dyrektywie ws niebieskiej karty, której termin wdrożenia minął 19.06 br.
Unia chroni dzieci

Unia chroni dzieci

Parlament Europejski zatwierdził dziś wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.