Wiadomości

UE patrzy na Arktykę

UE patrzy na Arktykę

Topniejąca pokrywa lodowa w Arktyce stwarza nowe możliwości ekonomiczne takie jak żegluga, wydobycie surowców, pozyskiwanie energii i rybołówstwo. Ich wykorzystanie musi się jednak odbywać z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.
Usługi godne zaufania

Usługi godne zaufania

KE proponuje przepisy zwiększające ochronę konsumentów na rynku usług finansowych. Chodzi zarówno o produkty inwestycyjne jak i ubezpieczeniowe, które często sprzedawano wbrew interesom klientów. Spowodowało to spadek zaufania do instytucji finansowych.
Eko-logo

Eko-logo

Od 1 lipca wszystkie ekologiczne produkty żywnościowe sprzedawane w opakowaniu i wyprodukowane na terenie UE muszą być odpowiednio oznakowane. "Eko-liść" ma przede wszystkim oznaczać wysoką jakość.
Internet będzie tańszy

Internet będzie tańszy

Od 1 lipca radykalnie tanieje korzystanie z mobilnego internetu przy przeglądaniu map, filmów, zdjęć, wchodzeniu na portale społecznościowe czy wysyłaniu e-maili podczas podróży do innych państw UE. Dzięki unijnemu rozporządzeniu po raz pierwszy pojawi się maksymalna stawka opłaty za przesyłanie danych w roamingu, czyli pobieranie danych z internetu za pośrednictwem sieci komórkowych.
Przeciw rajom podatkowym

Przeciw rajom podatkowym

Minimalne sankcje za przestępstwa podatkowe, transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy, karta podatnika UE oraz zaostrzone wspólne środki przeciwko rajom podatkowym. To tylko niektóre propozycje, jakie KE zaprezentowała z myślą o sprawniejszym zwalczaniu nadużyć i unikania opodatkowania w Unii.
Skok w nowoczesność

Skok w nowoczesność

Unia Europejska stawia na kluczowe technologie wspomagające. Mikro- i nanoelektronika, biotechnologia przemysłowa i fotonika to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin, generujących coraz większe zyski i miejsca pracy. Celem strategii UE dotyczącej tych dziedzin jest m.in. dotrzymanie dotrzymania kroku światowym liderom gospodarczym i przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie.
5 tysięcy wpisów

5 tysięcy wpisów

Dokładnie w pierwsze urodziny rejestru przejrzystości, który jest prowadzony przez Komisję Europejską i Parlament, ogłoszono konsultacje społeczne na temat tej inicjatywy. Rejestr gromadzi grupy interesu i lobbystów, którzy – współpracując z instytucjami europejskimi – zobowiązali się do przestrzegania wspólnego kodeksu postępowania. Obecnie jest tam już wpisanych ponad pięć tysięcy organizacji.
Unia nagradza hakerów

Unia nagradza hakerów

Chcesz wyświetlić swoje ulubione dzieło na cyfrowej tablicy ogłoszeń? Odkryć europejskie dziedzictwo kulturowe na ekranach LCD w siłowni lub w kawiarni? Tworzyć i udostępniać w swoim smartfonie osobiste przewodniki po sztuce? Oto kilka z pomysłów, które zaprezentowali autorzy stron internetowych w konkursie na aplikacje rozszerzające zakres portalu Europeana, czyli europejskiej cyfrowej biblioteki, muzeum i archiwum. Dwoje laureatów pochodzi z Polski.
Naukowiec w spódnicy

Naukowiec w spódnicy

Nauka jest dla dziewczyn! KE rozpoczyna kampanię, której celem jest zainteresowanie większej liczby kobiet naukami ścisłymi i zachęcanie ich do wyboru takiej ścieżki kariery. Do 2020 roku UE może potrzebować dodatkowego miliona naukowców. Obecnie panie stanowią ponad połowę studentów w UE i 45 proc. wszystkich doktorantów, jednak zaledwie jedną trzecią zawodowych naukowców. KE chce to zmienić!
Europejczycy i języki

Europejczycy i języki

Europejczycy doceniają zalety wielojęzyczności, co jednak nie zawsze idzie w parze z nauką języków obcych. Według badania Eurobarometru, prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że zdolność posługiwania się językami obcymi jest bardzo przydatna, szczególnie w przypadku młodych ludzi.