Wiadomości

Gospodarka wychodzi na prostą

Gospodarka wychodzi na prostą

Według prognozy śródokresowej opublikowanej przez Komisję Europejską, w strefie euro panuje umiarkowana recesja, ale z oznakami stabilizacji. W drugim półroczu spodziewany jest nawet lekki wzrost.
ACTA pod lupę

ACTA pod lupę

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma sprawdzić czy umowa ACTA jest zgodna z prawami podstawowymi i wolnościami chronionymi w Europie.
Nagrody przedsiębiorczości

Nagrody przedsiębiorczości

Firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii zostały wyróżnione Nagrodami Przedsiębiorczości Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Zwycięzców wyłoniono spośród dziewięciu finalistów z siedmiu państw członkowskich UE.
Europę stać na więcej

Europę stać na więcej

Przewodniczący KE przyjął sprawozdanie przedstawiające najlepsze praktyki w zakresie zmniejszania obciążeń administracyjnych. Państwa członkowskie powinny wymieniać się zdobytą wiedzą. Sprawozdanie zawiera listę 74 najlepszych praktyk.
Prawo spółek?

Prawo spółek?

- Stworzenie prawa spółek ułatwi rozwój przedsiębiorstw w całej UE, co będzie korzystne zarówno dla ich akcjonariuszy, jak i dla konsumentów – mówił komisarz Michel Barnier ogłaszając konsultacje społeczne dotyczące europejskiego prawa spółek.
Przyjazne przepisy

Przyjazne przepisy

KE zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko – zostały połączone w jedną, zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która dziś wchodzi w życie.

Wydatki do zwrotu

KE wystąpi do państw członkowskich o zwrot wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej. Nieprzestrzeganie przepisów i brak odpowiednich kontroli to główne przyczyny podjęcia takiej decyzji. Nienależnie wypłacone kwoty miałyby powrócić do budżetu, efekt finansowy wyniesie 54,3 mln euro.
Emerytury do poprawki

Emerytury do poprawki

Europa starzeje się – w 2060 r. na każdego obywatela UE powyżej 65 roku życia będą przypadały już tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym. KE zachęca państwa członkowskie do pilnych reform, które zapewniłyby godną emeryturę każdemu Europejczykowi.
Komisja mówi o ACTA

Komisja mówi o ACTA

- KE w pełni angażuje się w debatę, która toczy się w Europie na temat ACTA – mówi rzecznik KE John Clancy. W odpowiedzi na zarzuty, że negocjacje umowy odbyły się "za zamkniętymi drzwiami" KE odpowiada konkretami.
Komisja ostrzega

Komisja ostrzega

Ukazało się pierwsze sprawozdanie Komisji w ramach mechanizmu ostrzegania – konieczne jest zwalczanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE.