Wiadomości

Kierunek: Barcelona!

Kierunek: Barcelona!

Urodziłeś się w 1992 roku i masz coś do powiedzenia o Europie? Zapraszamy na Letnią Szkołę Kreatywności w Barcelonie od 23 do 26 lipca! To wyjątkowa okazja na poznanie innych twórczych Europejczyków, profesjonalistów oraz młodych artystów i na odwiedzenie jednego z najpiękniejszych miast europejskich! Termin nadsyłania prac mija 9 września 2012
Prawo do informacji – teraz!

Prawo do informacji – teraz!

Zrób zdjęcie promujące cel europejskiej kampanii na rzecz informacji młodzieżowej. Wśród nagród są m.in. wycieczki do Budapesztu i Strasburga. Konkurs trwa do 31 sierpnia 2012r.
Aktywniej na rynku

Aktywniej na rynku

Większy wzrost gospodarczy w UE można osiągnąć dzięki lepszemu zarządzaniu jednolitym rynkiem i wspieraniu usług - uważa KE i przyjmuje plan działania, prowadzący do lepszego funkcjonowania w praktyce przepisów dotyczących jednolitego rynku.
Koło ratunkowe dla banków

Koło ratunkowe dla banków

KE proponuje zharmonizowane przepisy służące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Kryzys udowodnił, że problemy jednego banku mogą ogarnąć całą branżę finansową i rozprzestrzenić się ponad granicami. Pokazał również, że UE nie dysponuje systemami postępowania z instytucjami finansowymi znajdującymi się w trudnej sytuacji.
Racjonalna energetyka

Racjonalna energetyka

KE wzywa kraje członkowskie do dalszego rozwijania odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności ekonomicznej - oznacza to wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej tam, gdzie ma to sens z gospodarczego punktu widzenia.
Projekt budżetu po korekcie

Projekt budżetu po korekcie

Komisja Europejska przyjęła poprawioną propozycję wieloletniego budżetu na lata 2014-2020. Korekta ma związek z wstąpieniem Chorwacji do UE, a także uwzględnia ostatnie dane ekonomiczne.
Więcej mniejszym nakładem

Więcej mniejszym nakładem

KE uruchomiła europejską platformę oszczędnego gospodarowania zasobami. Ma ona łączyć doświadczenia i umiejętności jej członków w celu dostarczania wskazówek KE, państwom członkowskim i podmiotom rynkowym.
Zdrowie w smartfonie

Zdrowie w smartfonie

Przed mistrzostwami w piłce nożnej EURO 2012 i igrzyskami olimpijskimi w Londynie KE uruchomiła aplikację na smartfony, w której wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ona dostęp do publicznej opieki zdrowotnej podczas podróży bądź czasowego pobytu w 31 państwach Europy.
E-podpis w Europie

E-podpis w Europie

Otwieranie przez internet działalności gospodarczej w innym kraju, studia on-line, błyskawiczny transfer dokumentacji medycznej – to tylko niektóre możliwości, jakie stwarza system identyfikacji elektronicznej. KE przygotowała przepisy, które umożliwią bezpieczne korzystanie z takich usług na terenie wspólnoty.
Imigracja kontrolowana

Imigracja kontrolowana

Unia powinna mieć jednolitą politykę azylową – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. KE opublikowała sprawozdanie na temat rozwoju sytuacji w dziedzinie imigracji i azylu w 2011 r.