Wiadomości

Łatwiejsza pomoc państwa

Łatwiejsza pomoc państwa

Po konsultacjach publicznych Komisja Europejska przyjęła zmieniony pakiet unijnych zasad pomocy państwa dotyczący oceny rekompensaty ze środków publicznych za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
Zawodowy “paszport” Europejczyka

Zawodowy “paszport” Europejczyka

Europejska legitymacja zawodowa, która ma uprościć procedury uznawania kwalifikacji wysoko wykwalifikowanych mobilnych pracowników to jedna z propozycji KE dot. modernizacji dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
Herkules i Perykles strzegą finansów

Herkules i Perykles strzegą finansów

- Unia leży w epicentrum światowego kryzysu finansowego, musimy zwrócić szczególną uwagę na ochronę naszych dochodów – powiedział komisarz Algirdas Šemeta prezentując wnioski dot. programów Herkules III i Perykles 2020.
Chorwacja będzie szkolić sędziów

Chorwacja będzie szkolić sędziów

Komisja Europejska podpisała dzisiaj porozumienie z Chorwacją dotyczące pomocy w szkoleniu kadr wymiaru sprawiedliwości w świetle zbliżającego się przystąpienia tego państwa do UE w lipcu 2013 r.
Erasmus dla krajów „arabskiej wiosny”

Erasmus dla krajów „arabskiej wiosny”

KE ponad dwukrotnie zwiększa liczbę stypendiów edukacyjnych i dydaktycznych dostępnych dla młodzieży i pracowników akademickich z krajów zaangażowanych w wydarzenia w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
I wszystko jasne!

I wszystko jasne!

Oświetlenie LED to jedna z najbardziej energooszczędnych i wszechstronnych technologii oświetleniowych, która w porównaniu z innymi technologiami umożliwia oszczędności energii i pieniędzy sięgające nawet 70 procent.
Energia w perspektywie 2050

Energia w perspektywie 2050

Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działań w zakresie energii do roku 2050 - bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny może stać się rzeczywistością.
Co zrobić ze spadkiem?

Co zrobić ze spadkiem?

Obywatele UE, którzy nabywają w drodze spadku nieruchomości położone w innym kraju, mają często do czynienia z opodatkowaniem przez więcej niż jedno państwo członkowskie.
Ekoinnowacje na start

Ekoinnowacje na start

Więcej ekoinnowacji i technologii przyjaznych dla środowiska – to główny cel przyświecający wdrożeniu nowego planu EcoAP.