Wiadomości

Nanotechnologia pod kontrolą

Nanotechnologia pod kontrolą

Nanomateriały to przyszłość wielu dziedzin – mikrocząsteczki, które je tworzą nadając unikatowe właściwości są dziś wykorzystywane m.in. w terapiach nowotworowych. Jednak bezpieczne korzystanie z nanotechnologii wymaga sklasyfikowania takich substancji m.in. pod kątem ich toksyczności.
Smutne oblicze gospodarki

Smutne oblicze gospodarki

W drugim kwartale 2012 r. w całej UE rosło bezrobocie, choć odnotowano znaczące różnice między państwami członkowskimi; pogarszała się też sytuacja finansowa gospodarstw domowych i zwiększało się ubóstwo wśród dzieci. UE przeżywa recesję lub jest na granicy recesji od końca 2011 r., a ogólne nastroje gospodarcze są najgorsze od trzech lat. KE publikuje najnowszy, kwartalny raport dotyczący zatrudnienia i sytuacji społecznej.
Dzieci pod ochroną

Dzieci pod ochroną

Co roku tysiące pozbawionych opieki małoletnich przybywa do Europy w poszukiwaniu nowej przyszłości. Większość z nich ucieka przed wojną, konfliktami lub innymi trudnymi warunkami życia. Niektórzy stracili podczas tej ucieczki swoich bliskich. W sprawozdaniu dot. sytuacji małoletnich pozbawionych opieki w UE Komisja wzywa do zintensyfikowania działań na poziomie krajowym i europejskim, by skutecznie i w pełnym poszanowaniu praw dziecka reagować na to złożone transgraniczne wyzwanie.

Bezpieczne wyroby medyczne

Począwszy od zwykłych plastrów opatrunkowych po skomplikowaną aparaturę podtrzymującą życie – wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro mają istotne znaczenie dla naszego zdrowia i jakości życia. KE proponuje nowe przepisy w sprawie wyrobów medycznych.
Jakość powietrza w Europie

Jakość powietrza w Europie

Prawie 33% mieszkańców europejskich miast jest narażona na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu. Takie zanieczyszczenie może skracać średnią długość życia ludzi nawet o dwa lata. Najnowsze sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska analizuje zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza.
Konkurencja pomoże kolejom

Konkurencja pomoże kolejom

Większa konkurencja w systemach kolei krajowych i regionalnych skutkowałaby wyższą jakością usług i niższymi cenami – uważają Europejczycy. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika również, że pasażerowie oczekują nowych możliwości kupowania biletów np. przez smartfony. Obecnie średnio co drugi Europejczyk jest zadowolony z jakości usług kolejowych świadczonych w jego kraju.
Spory łatwiejsze do rozstrzygnięcia

Spory łatwiejsze do rozstrzygnięcia

Europejczycy rzadko korzystają z możliwości, jakie daje im europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – wynika ze sprawozdania Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Tymczasem jest to łatwy sposób rozstrzygania sporów transgranicznych pojawiających m.in. przy zakupach przez internet. Jednak wielu sędziów w krajach członkowskich UE nie wie o możliwości takiego postępowania.
Nauka języków od przedszkola

Nauka języków od przedszkola

Młodzi Europejczycy coraz wcześniej rozpoczynają naukę języków obcych, już w wieku od 6 do 9 lat – wynika ze sprawozdania KE. W ciągu ostatnich 15 lat większość państw lub regionów obniżyła wiek, w którym rozpoczyna się obowiązkowa nauka języka.
Innowacja w administracji

Innowacja w administracji

Pracujesz w administracji publicznej? Masz ciekawe pomysły związane z wprowadzeniem innowacji, które udoskonalają codzienne życie ludzi, wspierają edukację, naukę bądź rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? W takim razie konkurs Unii Innowacji jest właśnie dla Ciebie. Najlepsze projekty zostaną wyróżnione nagrodami – po 100 tys. euro! Zgłoszenia można nadsyłać do 15 lutego 2013 r.
Unia robotów

Unia robotów

KE, przedstawiciele przemysłu oraz środowisk akademickich zainicjowali partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w dziedzinie robotyki. W ten sposób chcą pomóc przedsiębiorcom w zwiększeniu ich udziału w światowym rynku – obecnie to 15,5 mld euro. Tymczasem według szacunków, do 2020 r. roczna wartość rynku robotyki usługowej może przekroczyć nawet 100 mld euro.