Wiadomości

Media w Cannes

Media w Cannes

W głównym konkursie tegorocznego 65 festiwalu filmowego w Cannes znalazło się 18 filmów, które otrzymały wsparcie w ramach programu Komisji Europejskiej MEDIA. Siedem z nich ubiegać się będzie o Złotą Palmę.
Pierwsza ocena Schengen

Pierwsza ocena Schengen

Ponad 400 milionów Europejczyków może obecnie swobodnie przemieszczać się w całej strefie Schengen. Co roku odbywają oni ponad 1,25 mld podróży. Dzisiaj Komisja przyjęła pierwszą w historii ocenę funkcjonowaniu strefy Schengen. Oceny, które będą odbywać się dwa razy w ciągu roku mają przyczynić się do lepszego politycznego kierownictwa i współpracy między państwami uczestniczącymi w porozumieniu z Schengen.
Czystsze powietrze

Czystsze powietrze

Z państw członkowskich napływają pozytywne informacje. Coroczne dane pochodzące z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) pokazują ich spadek w 2011 r. o ponad 2 proc. EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od bieżącego roku również emisje przewoźników lotniczych.
Sprawiedliwe myto

Sprawiedliwe myto

Zgodnie z prawem UE systemy opłat drogowych nie powinny dyskryminować zagranicznych kierowców. Dlatego przygotowano wytyczne dla państw członkowskich, które rozważają wprowadzenie nowych systemów pobierania myta za samochody prywatne.
Gospodarka powoli ruszy

Gospodarka powoli ruszy

W drugiej połowie roku powinno nadejść odczuwalne ożywienie gospodarcze, jednak wyjście UE z recesji nastąpi dopiero w roku 2013. Bezrobocie wciąż będzie poważną bolączką.
Ujednolicone bony

Ujednolicone bony

Karty pre-paid, bony upominkowe i zniżkowe – to rynek wart w UE ponad 52 mld euro rocznie. Jednak różne podejście do ich opodatkowania przez kraje członkowskie sprawia, że firmy są narażone na straty. Dlatego KE zaakceptowała aktualizację przepisów w zakresie podatku VAT w celu zapewnienia jednolitego sposobu opodatkowania wszystkich rodzajów bonów na towary i usługi.
Wspominamy Ojców założycieli

Wspominamy Ojców założycieli

Co wiemy o ludziach, którzy wytrwale dążyli do nadania Europie jej obecnego kształtu − o budowniczych Europy, która w ciągu minionych 60 lat nie zaznała wojen? Kim byli Paul-Henri Spajak, Alcide de Gasperi czy Jean Monnet? Komisja Europejska udostępniła właśnie artykuły i wideoklipy, które przybliżają sylwetki 11 wybitnych Europejczyków i wyjaśnią ich udział w procesie integracji.
Komisja zezwala

Komisja zezwala

W oparciu o unijne przepisy o pomocy państwa KE zezwoliła na publiczne wsparcie dwóch regionalnych projektów inwestycyjnych - w Polsce i w Niemczech. Polski projekt dotyczy przedsiębiorstw papierniczych, niemiecki – produkcji paneli słonecznych. KE uznała, że dofinansowanie projektów nie zakłóci konkurencji.
Bezpieczniejsze zakupy

Bezpieczniejsze zakupy

Na rynek UE trafia coraz mniej niebezpiecznych produktów – wynika z najnowszego sprawozdania RAPEX, unijnego systemu szybkiego informowania. Najwięcej budzących zastrzeżenia towarów nadal pochodzi z Chin. Większość powiadomień dotyczyło odzieży, tektytów oraz zabawek.
Twoje prawa, Twoja przyszłość

Twoje prawa, Twoja przyszłość

KE zwraca się do obywateli o pomoc w określeniu programu politycznego na kolejne lata oraz ukształtowania przyszłości Europy. Do 9 września można wziąć udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich.