Wiadomości

100% budżetu

100% budżetu

W 2011 r. zrealizowano 99,7% budżetu UE oraz wydatkowano 99,2% uchwalonych środków na płatności. Z całego budżetu 123,2 mld EUR w środkach na płatności w 2011 r. nie zrealizowano zaledwie kwoty 375 mln EUR (w 2010 r. była to kwota 1,6 mld EUR).
Innowacyjne partnerstwa

Innowacyjne partnerstwa

KE zaproponowała działania o decydującym znaczeniu, pozwalające naszemu społeczeństwu sprostać trzem kluczowym wyzwaniom - zaopatrzeniu w surowce, zrównoważonym rolnictwie oraz aktywnym i zdrowym starzeniu się.
Troska o środowisko opłacalna

Troska o środowisko opłacalna

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych detaliści zwracają uwagę na ochronę środowiska bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. - Detaliści mogą mieć ogromny wpływ na wspieranie oszczędnego gospodarowania zasobami – mówi komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.
Operacja BARREL

Operacja BARREL

Ponad milion papierosów zostało przechwyconych w operacji celnej "Barrel" przeprowadzonej wzdłuż wschodniej granicy UE. Operację zorganizowała polska Służba Celna we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.
Gruzja i Mołdawia bliżej Unii

Gruzja i Mołdawia bliżej Unii

Unia Europejska rozpoczyna negocjacje z Mołdawią i Gruzją w sprawie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu. W tym celu oba kraje odwiedzi komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht.
KE podsumowała 2011 rok

KE podsumowała 2011 rok

Chcesz się dowiedzieć, co w 2011 roku zrobiła UE, aby przeciwdziałać kryzysowi finansowemu? Czy udało się pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy? Czego dokonano na arenie międzynarodowej?
Casting do grupy teatralnej

Casting do grupy teatralnej

Akademickie Centrum Kultury UG Alternator zaprasza na CASTING do nowo powstającego studenckiego teatru dramatycznego w ALTERNATORZE
Gospodarka wychodzi na prostą

Gospodarka wychodzi na prostą

Według prognozy śródokresowej opublikowanej przez Komisję Europejską, w strefie euro panuje umiarkowana recesja, ale z oznakami stabilizacji. W drugim półroczu spodziewany jest nawet lekki wzrost.
ACTA pod lupę

ACTA pod lupę

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma sprawdzić czy umowa ACTA jest zgodna z prawami podstawowymi i wolnościami chronionymi w Europie.
Nagrody przedsiębiorczości

Nagrody przedsiębiorczości

Firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii zostały wyróżnione Nagrodami Przedsiębiorczości Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Zwycięzców wyłoniono spośród dziewięciu finalistów z siedmiu państw członkowskich UE.