Wiadomości

Szanse dla młodzieży

Szanse dla młodzieży

„Szanse dla młodzieży” to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma ułatwić młodym Europejczykom zawodowy start. Chodzi o ułatwienie znalezienia pierwszej pracy, większy dostęp do szkoleń, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łatwiejsza pomoc państwa

Łatwiejsza pomoc państwa

Po konsultacjach publicznych Komisja Europejska przyjęła zmieniony pakiet unijnych zasad pomocy państwa dotyczący oceny rekompensaty ze środków publicznych za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
Zawodowy “paszport” Europejczyka

Zawodowy “paszport” Europejczyka

Europejska legitymacja zawodowa, która ma uprościć procedury uznawania kwalifikacji wysoko wykwalifikowanych mobilnych pracowników to jedna z propozycji KE dot. modernizacji dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
Herkules i Perykles strzegą finansów

Herkules i Perykles strzegą finansów

- Unia leży w epicentrum światowego kryzysu finansowego, musimy zwrócić szczególną uwagę na ochronę naszych dochodów – powiedział komisarz Algirdas Šemeta prezentując wnioski dot. programów Herkules III i Perykles 2020.
Chorwacja będzie szkolić sędziów

Chorwacja będzie szkolić sędziów

Komisja Europejska podpisała dzisiaj porozumienie z Chorwacją dotyczące pomocy w szkoleniu kadr wymiaru sprawiedliwości w świetle zbliżającego się przystąpienia tego państwa do UE w lipcu 2013 r.
Erasmus dla krajów „arabskiej wiosny”

Erasmus dla krajów „arabskiej wiosny”

KE ponad dwukrotnie zwiększa liczbę stypendiów edukacyjnych i dydaktycznych dostępnych dla młodzieży i pracowników akademickich z krajów zaangażowanych w wydarzenia w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
I wszystko jasne!

I wszystko jasne!

Oświetlenie LED to jedna z najbardziej energooszczędnych i wszechstronnych technologii oświetleniowych, która w porównaniu z innymi technologiami umożliwia oszczędności energii i pieniędzy sięgające nawet 70 procent.
Energia w perspektywie 2050

Energia w perspektywie 2050

Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działań w zakresie energii do roku 2050 - bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny może stać się rzeczywistością.
Co zrobić ze spadkiem?

Co zrobić ze spadkiem?

Obywatele UE, którzy nabywają w drodze spadku nieruchomości położone w innym kraju, mają często do czynienia z opodatkowaniem przez więcej niż jedno państwo członkowskie.