Wiadomości

Lepszy EURES

Lepszy EURES

Pomimo wysokiego bezrobocia w niektórych zawodach wciąż poszukiwani są fachowcy, część firm wciąż narzeka na brak pracowników. Dlatego KE postanowiła zmodernizować sieć EURES, skupiającą 31 europejskich służb ds. zatrudnienia.
Podróże bez wiz

Podróże bez wiz

KE przyjęła siódme sprawozdanie w sprawie m.in. podróży bez wiz. W ostatnim roku obywatele UE zyskali możliwość bezwizowego wjazdu m.in. do Brazylii. Jednak wciąż utrudnione jest podróżowanie do USA – obywatele Bułgarii, Cypru, Rumunii i Polski wciąż muszą ubiegać się o wizę amerykańską.
Tu chodzi o Europę

Tu chodzi o Europę

Dokładnie 20 lat od wprowadzenia obywatelstwa UE rok 2013 będzie obchodzony jako „Europejski Rok Obywateli”. Podjęta na wniosek KE decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady została właśnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
Europa bez granic

Europa bez granic

Swoboda przemieszczania się jest jednym z największych europejskich osiągnięć. Strefa Schengen umożliwia podróżowanie bez kontroli na granicach wewnętrznych ponad 400 milionom obywateli UE z 26 państw i coraz większej liczbie obywateli państw nienależących do UE.
Nabór stażystów do biura w Brukseli!

Nabór stażystów do biura w Brukseli!

Lubisz pracę z ludźmi? Jesteś ambitny, otwarty, szybko rozwiązujesz problemy? Chcesz poznać bliżej funkcjonowanie Unii Europejskiej? Chcesz zrobić coś dla siebie, a może potrzebujesz praktyk, które otworzą Ci okno na świat i wymarzoną karierę?
Wybory bez problemów

Wybory bez problemów

Ułatwienia dla kandydatów ubiegających się o mandat europarlamentarzysty w innym kraju członkowskim niż rodzimy – nie będą już musieli udowadniać, że nie zostali pozbawieni biernego prawa wyborczego. – Udział w wyborach do PE to jeden z najważniejszych sposobów wyrażania poglądów przez obywateli w UE – przypomina wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.
Nowa jakość edukacji

Nowa jakość edukacji

Nowe podejście do edukacji – to nowa strategia KE, która ma zagwarantować Europejczykom poziom edukacji adekwatny do rosnących wymagań rynku. Zakłada ona m.in. podniesienie kompetencji językowych, informatycznych a także dotyczących przedsiębiorczości. Zmiany mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego, którego bazą będą wysoce wykwalifikowani i wszechstronni ludzie.
Ubezpieczeniowe przejęcie

Ubezpieczeniowe przejęcie

KE zatwierdziła proponowane przejęcie wspólnej kontroli nad dwiema polskimi firmami ubezpieczeniowymi – HDI Asekuracja S.A. i HDI-Gerling Życie S.A. – przez firmy ubezpieczeniowe Talanx International AG z Niemiec i Meiji Yasuda Life Insurance z Japonii. Podstawą decyzji jest rozporządzenie UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
LOT zgodnie z prawem

LOT zgodnie z prawem

Sprzedaż LOT Services, LOT Catering oraz LOT Aircraft Maintenance Services, spółek zależnych LOT-u, została przeprowadzona na warunkach rynkowych – stwierdziła KE. Oznacza to, że transakcja ta nie zawierała elementu pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE.
Szkoła przedsiębiorczości?

Szkoła przedsiębiorczości?

Aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do wejścia na aktualny rynek pracy, w programach nauczania powinny znaleźć się kompetencje informatyczne, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencje obywatelskie. Tymczasem z nowego sprawozdania KE wynika, że szkoły nie poświęcają wystarczającej uwagi tym umiejętnościom o charakterze ogólnym w porównaniu z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania, kompetencjami matematycznymi i naukowo-technicznymi.