Wiadomości

UE wspiera handel

UE wspiera handel

Komisja Europejska chce wspierać handel w krajach rozwijających się by ograniczyć poziom ubóstwa na całym świecie. W tym celu zaproponowała szereg rozwiązań prawnych.
Jaka klatka?

Jaka klatka?

Komisja wezwała Polskę do zastosowania przepisów unijnych dotyczących klatek dla kur niosek. Nowe przepisy i rozwiązania w sprawie klatek obowiązują od 1 stycznia 2012 r.
Bezpieczniejsza szybka kolej

Bezpieczniejsza szybka kolej

Prędkość europejskich pociągów będzie pod większą kontrolą. Zezwolenia dotyczące linii i pociągów wyposażonych w europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (ETCS) oraz procedura certyfikacji zostaną wzmocnione.
Przejrzyście o ACTA

Przejrzyście o ACTA

Do czego służy umowa ACTA? Czy tworzy ona nowe prawa własności intelektualnej? Co jest prawdą a co nie? Komisja Europejska szczegółowo i przejrzyście tłumaczy na czym polega umowa ACTA oraz jak przebiega procedura jej przyjęcia.
Wolontariat – Włącz się!

Wolontariat – Włącz się!

Chcesz zdobyć ciekawy zawód przy organizacji imprez sportowych? Chcesz spróbować wolontariatu? Chcesz odbyć płatny staż?
Jakie wnioski z kryzysu?

Jakie wnioski z kryzysu?

Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską jawną debatę na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przewidywania zmian. Konsultacja potrwa do dnia 30 marca 2012 r.
Nowe miejsca pracy w MŚP

Nowe miejsca pracy w MŚP

W latach 2002–2010 w UE 85 proc. nowych miejsc pracy netto powstało w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Liczba ta jest znacznie wyższa niż udział MŚP w całkowitym zatrudnieniu, który wynosi 67 proc.