Wiadomości

Budżet 2013

Budżet 2013

Budżet UE kładzie nacisk na inwestycje, dzięki czemu działa jako pakiet antykryzysowy. Jednocześnie projekt zakłada oszczędności i efektywność wydatków, m.in. poprzez zamrożenie wzrostu budżetu administracyjnego znacznie poniżej poziomu inflacji.
Reforma szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego

Zwiększenie liczby absolwentów; podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy; poprawa mobilności studiów. Oto kilka z pięciu kluczowych obszarów reform w przyjętym przez KE programie modernizacji szkolnictwa wyższego.
Na morzu bezpieczniej

Na morzu bezpieczniej

Komisja Europejska zaprezentowała swoje priorytety dotyczące bezpieczeństwa statków pasażerskich. KE domaga się m.in. podniesienia wymogów technicznych decydujących o wyjściu jednostki w morze.
Pokolenie ’92

Pokolenie ’92

KE zaprasza do udziału w konkursie wszystkich europejskich 20-latków, którzy chcą wykazać się kreatywnością i mogą wyrazić swoje poglądy na temat jednolitego rynku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i staże. Prace można nadsyłać do 9 września br.
Sposób na język

Sposób na język

Jeżeli masz pomysł jak wykorzystać nowe technologie w uczeniu się lub nauczaniu języków obcych, konkurs European Language Label jest doskonałą okazją aby właśnie Twoją metodę rozpowszechnić! Zgłoszenia można nadsyłać do 7 maja!
Dobrze zaprojektowana praca

Dobrze zaprojektowana praca

Większa mobilność pracowników, inwestowanie w umiejętności, korzystanie z doświadczeń kryzysu – to niektóre elementy pakietu propozycji KE dotyczącego rynku zatrudnienia. W nadchodzących latach w sektorach zielonej gospodarki, zdrowia i nowych technologii ma powstać łącznie ok 20 mln miejsc pracy.
Statystyki pomocne Unii

Statystyki pomocne Unii

Niezależności krajowych urzędów statystycznych, przestrzeganie europejskiego kodeksu praktyk statystycznych – to niektóre elementy wniosku ustawodawczego KE dotyczącego zagwarantowania jakości i wiarygodności unijnych statystyk.
Więcej staży

Więcej staży

Ruszyła kampania KE "We Mean Business", której celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do organizowania większej ilości staży, aby podnieść umiejętności młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na znalezienie pracy.
Kobiety na stanowiska!

Kobiety na stanowiska!

Badania potwierdzają, że zróżnicowanie płci jest opłacalne, a przedsiębiorstwa z wyższym odsetkiem kobiet w zarządach i radach nadzorczych uzyskują lepsze wyniki niż firmy, w których zarządach zasiadają wyłącznie mężczyźni.
Karta Twoich praw

Karta Twoich praw

Karta praw podstawowych UE, która weszła w życie ponad dwa lata temu, stanowi punkt odniesienia dla unijnego procesu prawodawczego. W drugim sprawozdaniu rocznym KE wskazuje, że zapisy zawarte w Karcie mają coraz większy wpływ na kształtowanie unijnej polityki.