O nas

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Gdańsk rozpoczął swoją działalność w lutym 2009 roku jako jeden z 26 polskich punktów działających w ramach europejskiej sieci Europe Direct. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej Punkt realizuje działania, których głównymi celami jest dostarczanie mieszkańcom Województwa Pomorskiego rzetelnych informacji z zakresu wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej (w tym dot. integracji europejskiej, traktatów unijnych, rynku pracy w UE, możliwości korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, podejmowania i kontynuowania edukacji w innych krajach europejskich), a także promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz wzrost świadomości europejskiej wśród odbiorców naszych działań.

Cele te realizujemy m.in. poprzez:

  1. zwiększenie dostępności informacji europejskiej na poziomie regionalnym i lokalnym dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Województwa Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska
  2. promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz zwiększanie świadomości europejskiej wśród odbiorców działań naszego punktu
  3. udostępnienie informacji zbieranych przez punkt (dot. polityk unijnych, karty praw podstawowych, zatrudnienia, gospodarki itp.) jak najszerszemu gronu obywateli i włączenie obywateli w europejską debatę poprzez przesyłanie informacji zwrotnych instytucjom europejskim,
  4. współpraca z lokalnymi środowiskami
  5. zwiększenie zdolności Komisji Europejskiej w zakresie komunikowania się z obywatelami na terenie objętym działaniem naszego punktu
  6. tworzenie „miejsca spotkań” dla obywateli, organizacji pozarządowych, podmiotów politycznych oraz mediów – rozwój europejskich przestrzeni publicznych
  7. promowanie sieci Europe Direct m.in. podczas imprez, targów, szkoleń, seminariów, spotkań z młodzieżą itp.

W siedzibie naszego punktu oprócz informacji mogą Państwo również otrzymać bezpłatne publikacje lub skorzystać z naszej biblioteczki.

Sieć informacyjna Europe Direct jako ogólnoeuropejska sieć ośrodków informacyjnych powstała na początku 2005 roku w miejsce wcześniej istniejącej sieci Info Point-Europe i Carrefour. W skład sieci ED wchodzą Punkty Informacyjne oraz Centra Dokumentacji, działające we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Całość koordynowana jest przez Komisję Europejską.

Adresatami działań sieci ED są wszyscy obywatele mieszkający na terenie Unii Europejskiej, którzy poszukują informacji na tematy związane z działalnością unijną.