Brexit: firmy gotowe na każdy scenariusz

Brexit: firmy gotowe na każdy scenariusz

Brexit: firmy gotowe na każdy scenariusz

Wzrasta ryzyko, że do 30 marca br. nie uda się doprowadzić o zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie tzw. brexitu. To scenariusz, który może zagrozić europejskim firmom działającym na brytyjskim rynku. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła - adresowaną do przedsiębiorstw - kampanię informacyjną dotyczącą ceł i podatków pośrednich takich jak VAT w sytuacji, gdy Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE.
Umowa handlowa UE-Japonia wchodzi w życie

Umowa handlowa UE-Japonia wchodzi w życie

- Otwieramy nowy rynek, na którego obszarze mieszka 635 mln ludzi i który reprezentuje prawie jedną trzecią światowego PKB – ogłosił przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. 1 lutego wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Oznacza to, że firmy i konsumenci w całej Europie i Japonii będą mogli teraz czerpać korzyści z największej strefy otwartego handlu na świecie.
Europa, która chroni

Europa, która chroni

Bezpieczeństwo Europy, problemy integracyjne oraz wyzwania związane z migracją i cyfryzacją – to główne tematy Dialogu Obywatelskiego zorganizowanego w Zawierciu. Z uczestnikami Sympozjum Naukowego „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” dyskutowali Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Werner Almhofer, ambasador Austrii w Polsce.
Dezinformacja na cenzurowanym

Dezinformacja na cenzurowanym

Google, Facebook, Twitter i Mozilla realizują uzgodniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, ale przed wyborami Parlamentu Europejskiego należy jeszcze zwiększyć wysiłki w tym zakresie – ocenia KE. To wnioski płynące z pierwszego sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, podpisanego w październiku 2018 r.
Erasmus w dobie brexitu

Erasmus w dobie brexitu

Ze względu na ryzyko, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca bez zaakceptowania wynegocjowanego porozumienia, Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE. Chodzi o to, aby młodzi uczestnicy programu z Unii i Wielkiej Brytanii nie musieli przerywać pobytu za granicą.
Zrównoważona Europa 2030

Zrównoważona Europa 2030

- Zrównoważony rozwój zakodowany jest w europejskim DNA. Musimy zagwarantować kolejnym pokoleniom, że będą miały te same możliwości co my lub lepsze – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. W ramach debaty o przyszłości Europy Komisja opublikowała dokument otwierający debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 roku.
Negocjacje handlowe UE–USA

Negocjacje handlowe UE–USA

Do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich przesłane zostało sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat dialogu handlowego, o którego rozpoczęciu w ub.r. zadecydowali przewodniczący Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump. - W ten sposób każdy może zobaczyć, o czym rozmawiamy, i - co równie ważne - to, czego nie negocjujemy – powiedziała komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.
E-zakupy na jasnych zasadach

E-zakupy na jasnych zasadach

Coraz bliżej ostatecznego ustalenia prostszych zasad sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych w UE. Parlament i kraje członkowskie właśnie osiągnęły wstępne porozumienia w tej sprawie. Nowe regulacje przewidują m.in. rekompensaty, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe – niezależnie od tego, w jakim kraju wspólnoty zostały kupione.
Prawo dla międzynarodowych par

Prawo dla międzynarodowych par

W życie wchodzą rozporządzenia wyjaśniające zasady dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich. Ustalają one jasne zasady w przypadku rozwodu lub śmierci, kładą również kres prowadzeniu równoległych i potencjalnie sprzecznych postępowań w różnych państwach np. w odniesieniu do nieruchomości. Polska nie jest stroną porozumienia.
Baterie nie zaburzą konkurencji

Baterie nie zaburzą konkurencji

Pomoc inwestycyjna w wysokości 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE – uznała Komisja Europejska. Wsparcie przyczyni się do rozwoju regionu i jednocześnie nie zaburzy równowagi konkurencyjnej.