Polscy eksperci o przyszłości polityki obronnej UE

Polscy eksperci o przyszłości polityki obronnej UE

Polscy eksperci o przyszłości polityki obronnej UE

O bezpieczeństwie Europy, współpracy krajów UE w zakresie polityki obronnej i jej aspektach gospodarczych, 5 marca br. dyskutowali w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce uczestnicy spotkania, podczas którego zaprezentowany został raport prof. Tomasza Grzegorza Grosse pt. Dokąd zmierza polityka obronna UE? Analiza geoekonomiczna. Organizatorem wydarzenia była Nowa Konfederacja.
Dialog o przyszłości europejskiego rolnictwa

Dialog o przyszłości europejskiego rolnictwa

O realizacji polskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, wyzwaniach, z jakimi mierzy się polski i europejski rolnik oraz producent żywności, a także o tym, jak polski rząd wykorzystuje środki z nowej perspektywy budżetowej, rozmawiali uczestnicy Dialogu Obywatelskiego z udziałem komisarza UE Phila Hogana, podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce koło Rzeszowa.
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja opublikowała dziś sprawozdanie z 2019 r. na temat równości kobiet i mężczyzn w UE. Dobrą wiadomością jest to, że Europa czyni postępy; musimy jednak przyspieszyć zmiany.
Zimowy pakiet europejskiego semestru

Zimowy pakiet europejskiego semestru

- Tempo wzrostu maleje. Jego utrzymanie w przyszłości wymagać będzie wysokiego poziomu konkurencyjności – podkreśla wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis prezentując ocenę postępów państw UE w realizacji priorytetów gospodarczych i społecznych. W dorocznej ocenie sytuacji Komisja podkreśliła m.in. potrzebę wspierania inwestycji i prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej.
Eurobarometr 90: co Polacy myślą o Unii?

Eurobarometr 90: co Polacy myślą o Unii?

Polacy pozytywnie postrzegają UE, ufają Parlamentowi Europejskiemu i wiedzą na jakich zasadach wybierani są posłowie. Rośnie zadowolenie z funkcjonowania demokracji i biegu spraw w Polsce. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych sądzi, że polskie media publiczne nie są wolne od politycznych nacisków. Komisja Europejska publikuje najnowszy raport Eurobarometr 90 na temat opinii publicznej w krajach UE.
Sieci, które ratują życie

Sieci, które ratują życie

Już od dwóch lat działają europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich i wieloczynnikowych. Oferują one pacjentom i lekarzom w Unii Europejskiej dostęp do najlepszej wiedzy i wymianę wiedzy w formie wirtualnych konsultacji i wymiany informacji bez konieczności odbywania zagranicznych podróży – przypomina komisarz Vytenis Andriukaitis z okazji przypadającego 28 lutego Dnia Chorób Rzadkich.
Europe CARES

Europe CARES

„Wysokiej jakości edukacja włączająca dla dzieci niepełnosprawnych – Europe CARES” – to kolejna inicjatywa obywatelska, którą zarejestruje Komisja Europejska. Jej celem jest zapewnienie prawa do nauki włączającej niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Unii Europejskiej. Obecnie ponad 70 mln obywateli Unii boryka się z jakąś niepełnosprawnością, zaś 15 milionów dzieci ma specjalne potrzeby.
Perspektywa dla InvestEU

Perspektywa dla InvestEU

Kraje członkowskie UE zgodziły się, aby budżet 2021–2027 zapewnił finansowanie programu InvestEU. Zapewni on gwarancje w wysokości co najmniej 38 mld euro, co pozwoli przyciągnąć środki publiczne i prywatne na inwestycje w czterech głównych obszarach: zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.
E-handel do poprawki

E-handel do poprawki

Prawie dwie trzecie witryn internetowych oferujących produkty, usługi lub treści cyfrowe, które sprawdziła KE, zawierała niejasne lub nieprawdziwe informacje na temat ceny lub warunków promocji. - Konsumenci często otrzymują informacje wprowadzające w błąd, a ceny są wyższe niż zakładali. Należy z tym skończyć – alarmuje komisarz ds. sprawiedliwości Vĕra Jourová.
Droższe wizy Schengen

Droższe wizy Schengen

Unia Europejska modernizuje wspólną politykę wizową. Osoby z pozytywną historią wizową będą miały prawo wjeżdżać i przebywać na terenie wspólnoty przez coraz dłuższe okresy czasu – nawet do pięciu lat. Jednocześnie do 80 euro wzrośnie opłata za wydanie wizy Schengen – pozwoli to na utrzymanie odpowiednio dużej liczby pracowników konsularnych w celu zapewnienia ściślejszej kontroli bezpieczeństwa.