Ugoda przez internet

Ugoda przez internet

Ugoda przez internet

Nowe internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar pozwoli firmom objętym postępowaniem w sprawach kartelowych na składanie oświadczeń i zgłoszeń drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wnioski o złagodzenie kary i postępowania ugodowe. Dzięki tym rozwiązaniom administracja publiczna, przedsiębiorstwa i obywatele będą mogli – zachowując poufność – zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.
Dwa miliardy na innowacje

Dwa miliardy na innowacje

- Tworzymy system innowacyjny czyniący z Europy lidera strategicznych technologii, które ukształtują naszą przyszłość, takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii – deklaruje komisarz Carlos Moedas. Komisja Europejska przekazuje 2 miliardy euro na projekty, które dzięki wsparciu Europejskiej Rady ds. Innowacji będą miały szansę zaistnienia na rynku.
Dach nad głową dla każdego

Dach nad głową dla każdego

Inicjatywa obywatelska „Housing for All” zostanie zarejestrowana – taką zadecydowała Komisja Europejska. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszych warunków prawnych i ram finansowych, aby ułatwić dostęp do mieszkań w Europie. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej 7 państw Unii, wówczas KE będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.
LIFE z perspektywą na klimat

LIFE z perspektywą na klimat

Parlament i Rada UE zawarły wstępne porozumienie w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w latach 2021–2027. W nowej perspektywie finansowej LIFE ma być programem, który otrzyma proporcjonalnie najwyższy budżet. KE proponuje również, aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich programach przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych.
Unia przygląda się Chinom

Unia przygląda się Chinom

W kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin UE dokonuje przeglądu stosunków z Pekinem oraz przedstawia związane z nimi możliwości i wyzwania. Należą do nich m.in. zrównoważona wymiana handlowa, ochrona krytycznej infrastruktury cyfrowej, monitorowanie bezpośrednich inwestycji oraz wzajemność w dostępie do zamówień publicznych.
Czarne raje

Czarne raje

Piętnaście państw dopisano do unijnej „czarnej listy” rajów podatkowych w efekcie aktualizacji tego wykazu. Funkcjonuje on dwóch lat i okazał się sukcesem, ponieważ wiele krajów zmieniło swoje przepisy i systemy podatkowe w celu dostosowania ich do norm międzynarodowych. - Podnosimy poprzeczkę dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych i ograniczamy możliwości nadużyć – powiedział komisarz Pierre Moscovici.
Polityka migracyjna: efekty i wyzwania

Polityka migracyjna: efekty i wyzwania

Przed zbliżającym się marcowym szczytem Rady Europejskiej Komisja podsumowała postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat w zakresie wdrażania Europejskiego programu w zakresie migracji oraz wyznaczyła działania konieczne, by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.
e-VAT bez luk

e-VAT bez luk

Internetowe platformy handlowe zostaną włączone do systemu zwalczania uchylania się od opodatkowania. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie UE dotyczące szczegółowych środków niezbędnych do uproszczenia przepisów VAT w odniesieniu do sprzedaży towarów on-line. - Dostosowujemy przepisy do wymogów XXI wieku – powiedział komisarz Pierre Moscovici.
Przyszła polityka spójności w Polsce

Przyszła polityka spójności w Polsce

Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej zaprezentowali dziś w Warszawie inwestycyjne cele strategiczne dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.
O polityce konkurencji i równych szans

O polityce konkurencji i równych szans

Głównym tematem dwóch Dialogów Obywatelskich z udziałem unijnej komisarz do spraw polityki konkurencji Margrethe Vestager, jakie odbyły się 1 marca w Krakowie i Warszawie, była polityka konkurencji – jej założenia i wyzwania. Uczestnicy obu spotkań mieli okazję podyskutować m.in. na temat sytuacji małych i średnich firm działających w UE, równości szans oraz praktyk prowadzenia sprawiedliwego biznesu.