Energia elektryczna – nowe pomysły posłów

Energia elektryczna – nowe pomysły posłów

Energia elektryczna – nowe pomysły posłów

Posłowie pracują obecnie nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić i poszerzyć prawa konsumentów energii elektrycznej. Pomysłów jest dużo, a każdy z nich, szerzej został opisany poniżej. Wytwarzanie energii w domu i jej sprzedaż Konsumenci i społeczności lokalne będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej: wytwarzając własną energię elektryczną, konsumując ją lub sprzedając do sieci albo na rynku.
Nowe perspektywy budżetu

Nowe perspektywy budżetu

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców Unii, które zaplanowane zostało na 23 lutego, KE przedstawiła warianty nowego, długoterminowego budżetu, jak mógłby obowiązywać na terenie wspólnoty. Jego głównym zadaniem, byłaby realizacja priorytetów po roku 2020. Komisja Europejska rozważa m.in. uzależnienie finansowania z budżetu UE od poszanowania podstawowych wartości przyjętych przez ogół wspólnoty. Jean-Claude Juncker powiedział: „Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje.”
Coraz mniejsze bezrobocie w krajach Unii

Coraz mniejsze bezrobocie w krajach Unii

Komisarz Marianne Thyssen ogłosiła „Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy”. Podczas prezentacji najnowszego, kwartalnego przeglądu sytuacji społecznej w Unii, wskazano również dysproporcje pomiędzy krajami członkowskimi UE – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia wynosi 82%, natomiast w Grecji 58%.
4. nabór w Interreg Europa

4. nabór w Interreg Europa

Przygotuj się do 4. naboru w Interreg Europa! Weź udział w forum Europe, let’s cooperate! Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu, program Interreg Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4. międzyregionalne forum współpracy - Europe, let’s cooperate! https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/
Nowy pomysł dla rozwoju miast

Nowy pomysł dla rozwoju miast

Podczas światowego Forum Urbanistycznego w Malezji, komisarz Corina Cretu zadeklarowała, że „UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast”. W Malezji Komisja Europejska przedstawiła postępy, jakie zostały poczynione w ramach trzech zobowiązań, które zostały zaproponowane przez Unię i jej partnerów, nie całe półtora roku temu.
#SayNoStopVAW – Oświadczenie europejskich komisarzy

#SayNoStopVAW – Oświadczenie europejskich komisarzy

Nie ma dnia aby okaleczanie narządów płciowych dziewcząt i kobiet, nie wpływało na ich zdrowie i życie. Mimo tego, iż obecnie we wszystkich krajach Unii praktyki te uznawane są za przestępstwo, to Komisja Europejska z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet, przypomina, że na co roku, na całym świecie na tego typu przemoc jest narażonych ok. 200 mln dziewcząt.
Inicjatywa obywateli Right2Water

Inicjatywa obywateli Right2Water

Right2Water – pierwsza w historii Unii Europejskiej obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 1,5 mln obywateli UE, uzyskała przełożenie na propozycję ustawodawczą Komisji Europejskiej. KE proponuję zmianę przepisów, które mają na celu poprawę jakości wody pitnej, jak również dostępu do niej.
Brexit: ustalenia na czas przejściowy

Brexit: ustalenia na czas przejściowy

Komisja Europejska dostała zielone światło w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących tzw. Brexitu. Są one niezbędne, aby proces wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii przebiegał według jasnych zasad. Przypomnijmy, w czerwcu 2016r. większość Brytyjczyków opowiedziała się podczas referendum za opuszczeniem przez swój kraj Unii Europejskiej.
Walka UE z mową nienawiści w sieci

Walka UE z mową nienawiści w sieci

Coraz więcej internetowych gigantów radzi sobie ze zwalczaniem mowy nienawiści w Internecie tzw. hejtu. Inicjatywy zapoczątkowane przez Komisję Europejską sprawiają, że coraz więcej platform internetowych do nich dołącza. W tym momencie blisko 70 procent hejtu pojawiającego się w sieci, jest usuwanych przez firmy z branży IT. Dzieje się tak przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak i organami publicznymi.
Unia bankowa: zagrożone kredyty

Unia bankowa: zagrożone kredyty

- Chcemy zapobiegać ponownej kumulacji tzw. złych kredytów – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis prezentując pierwsze sprawozdanie z realizacji planu działania w tej sprawie. KE z zadowoleniem przyjęła postępy w pracach nad rozwiązaniem problemu kredytów zagrożonych w UE. To część działań na rzecz zmniejszenia ryzyka nadal obecnego w pewnych obszarach europejskiego sektora bankowego.