Wirtualne wymiany Erasmusa+

Wirtualne wymiany Erasmusa+

Wirtualne wymiany Erasmusa+

Erasmus+, jeden z najbardziej popularnych programów UE, uruchamia wirtualną wersję swoich działań. Celem jest skontaktowanie ze sobą jeszcze większej liczby studentów i młodych ludzi z krajów Europy i państw południowego sąsiedztwa UE. - Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ dotrzemy do różnych środowisk i będziemy wspierać zrozumienie międzykulturowe – deklaruje komisarz Tibor Navracsics.
Konsultacje społeczne w sołectwie

Konsultacje społeczne w sołectwie

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”. Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – do poniedziałku 16 kwietnia.
KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Kolejny etap realizacji europejskiego filaru praw socjalnych. KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. „Pomoże on m.in. obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji” – deklaruje komisarz Marianne Thyssen. Urząd ma również pomagać w rozstrzyganiu sporów transgranicznych np. gdy restrukturyzowane firmy działają w kilku państwach UE.
PE przyjmie stanowisko ws. wieloletniego budżetu Unii

PE przyjmie stanowisko ws. wieloletniego budżetu Unii

W środę, 15 marca, posłowie przyjmą stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego budżetu wieloletniego UE, który będzie obowiązywał od 2021 roku. Posłowie będą głosować nad sprawozdaniem w sprawie wieloletnich ram finansowych Jana Olbrychta (EPL, Polska) i Isabelle Thomas (S&D, Francja), w którym wzywa się Unię Europejską do dalszego wspierania wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, a także polityki spójności.
Oświadczenie Komisarzy o równości płci

Oświadczenie Komisarzy o równości płci

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, unijni komisarze wydali wspólne oświadczenie, przypominając, że "równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach". KE publikuje zestawienie faktów i danych na temat równości płci i praw kobiet oraz działań podejmowanych w tym zakresie.
PE pracuje nad przepisami wzmacniającymi prawa konsumenta

PE pracuje nad przepisami wzmacniającymi prawa konsumenta

Projekt przepisów przewiduje te same zasady dla towarów zakupionych online i stacjonarnie oraz swobodę konsumenta w wyborze środków zaradczych w sytuacji, gdy towar jest wadliwy. Obecnie w Unii Europejskiej istnieje szereg rozbieżności między poszczególnymi państwami członkowskimi, jeśli chodzi o ochronę konsumenta: różnice występują w zależności od tego, czy produkt został zakupiony online, czy stacjonarnie; mogą dotyczyć także środków zaradczych (naprawa, wymiana) i tego, jak długo są one dostępne.
Nabór EPSO na stanowiska merytoryczne AD5

Nabór EPSO na stanowiska merytoryczne AD5

Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych - na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.
Projekt umowy ws. Brexitu

Projekt umowy ws. Brexitu

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Projekt umowy o wystąpieniu ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w dniu 8 grudnia 2017 r. Wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia UE i rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczącego postępów osiągniętych podczas pierwszego etapu negocjacji.
Nowe projekty UE w dziedzinie obronności

Nowe projekty UE w dziedzinie obronności

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. „Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy” podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Posłowie chcą zwiększenia budżetu UE po Brexicie

Posłowie chcą zwiększenia budżetu UE po Brexicie

W czwartek, 22 lutego, posłowie z Komisji Budżetowej wezwali do zwiększenia.wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Następny wieloletni budżet Unii Europejskiej, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi, ma obejmować finansowanie po 2020 r. na co najmniej pięć lat. Tym razem negocjacje będą wyjątkowo trudne, a ich wynik nieprzewidywalny: zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w unijnymi budżecie zabraknie około 13 miliardów euro rocznie.