Pierwsza transza pomocy makrofinansowej dla Ukrainy

Pomoc państwa

Pomoc państwa

Komisja zatwierdza wsparcie publiczne o wartości do 5,4 mld euro od piętnastu państw członkowskich przeznaczone na ważny projekt stanowiący przedmiot ...
Czytaj więcej