Polska gospodarka z kolejnym wsparciem

Polska gospodarka z kolejnym wsparciem

Polska gospodarka z kolejnym wsparciem

Kolejne 11 programów pomocy państwa, dzięki którym Polska chce wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa zatwierdziła Komisja Europejska. Łączny budżet tych rozwiązań wynosi 35,1 mld złotych czyli 7,8 mld euro. - Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty oraz utrzymać miejsca pracy – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.
Polska: e-zdrowie w czasie pandemii

Polska: e-zdrowie w czasie pandemii

Projekt utworzenia w Polsce elektronicznej platformy dla pracowników medycznych i pacjentów otrzyma dodatkowe 22 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację projektu polityki spójności, aby pomóc w walce z kryzysem koronawirusa. - Ta modyfikacja umożliwi dodatkowe funkcje, takie jak zdalne e-recepty, rejestracja online oraz internetowe porady i konsultacje medyczne – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.
Polska tarcza antykryzysowa zatwierdzona

Polska tarcza antykryzysowa zatwierdzona

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych, który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa. - Około 3 tys. krajowych firm działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.
Budżet UE jak plan Marshalla

Budżet UE jak plan Marshalla

- Będziemy pamiętać o polskiej matce, która już nie zobaczy, jak dorasta jej niedawno narodzone dziecko – mówiła w emocjonalnym wystąpieniu przewodnicząca Komisji Europejskiej wspominając ofiary pandemii kronawirusa. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że budżet UE będzie nowym planem Marshalla dla Unii Europejskiej, który ożywi gospodarkę wspólnoty.
Plan wychodzenia z pandemii

Plan wychodzenia z pandemii

- Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia i ochrona Europejczyków przed koronawirusem. Czas też jednak spojrzeć w przyszłość i skupić się na ochronie źródeł utrzymania – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przedstawiła plan działania, który przewiduje stopniowe łagodzenie ograniczeń tam, gdzie jest to możliwe ze względów epidemiologicznych, odporności systemów opieki zdrowotnej i zdolności monitorowania.
Edukacja w czasie zarazy

Edukacja w czasie zarazy

Pandemia koronawirusa poważnie zakłóciła funkcjonowanie europejskiego sektora edukacji. Stwarza to zagrożenie m.in. powstania nierówności w dostępie do wiedzy osób znajdujących w niekorzystnej sytuacji. O funkcjonowaniu szkół i uczelni „na odległość”, rekrutacji na studia, wystawianiu ocen i wydawaniu dyplomów dyskutowali podczas wideokonferencji ministrowie edukacji 27 krajów UE.
Testy podstawą walki z COVID-19

Testy podstawą walki z COVID-19

- W sytuacji braku szczepionki bezpieczne i rzetelne testy są naszą najlepszą szansą na ochronę – powiedziała komisarz Stella Kyriakides prezentując wytyczne dla testów na obecność koronawirusa. Chodzi m.in. o koordynowanie badań nad nowymi preparatami, dostępność testów tam gdzie są one najbardziej potrzebne oraz strategię stopniowego wychodzenia z izolacji.
Pomoc dla sektora medycznego

Pomoc dla sektora medycznego

2,7 mld euro z budżetu UE na wsparcie unijnego sektora opieki zdrowotnej zatwierdziła Rada UE. Uruchomienie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zaproponowała Komisja Europejska. W pierwszym etapie pomoże to sfinansować zaopatrzenie w produkty medyczne, takie jak maski i respiratory, transport sprzętu medycznego oraz pacjentów w regionach transgranicznych.
KE: podróże zawieszone do 15 maja

KE: podróże zawieszone do 15 maja

- Obecna sytuacja zmusza nas do wezwania do przedłużenia ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE – powiedziała komisarz Ylva Johansson. Komisja Europejska zwróciła się państw członkowskich oraz stowarzyszonych o przedłużenie tego środka zapobiegawczego do 15 maja. Ograniczenie podróży ma zastosowanie do „obszaru UE+”, czyli łącznie 30 państw.
Pandemia zbliża kontynenty

Pandemia zbliża kontynenty

„Drużyna Europy” to nazwa pakietu pomocowego dla krajów partnerskich UE na ratowanie życia w sytuacji obecnej pandemii koronawirusa. 15,6 mld euro zostanie rozdzielone m.in. pomiędzy Afrykę, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcję oraz uczestników Partnerstwa Wschodniego. Pomoc obejmie m.in. wsparcie dla produkcji środków ochrony osobistej, opiekę medyczną oraz gospodarczą transformację.