Jesienny pakiet budżetowy

Jesienny pakiet budżetowy

Jesienny pakiet budżetowy

- Zalecamy państwom o wysokim poziomie zadłużenia prowadzenie rozważnej polityki budżetowej, a państwa dysponujące przestrzenią fiskalną zachęcamy do dalszego inwestowania – mówi komisarz Pierre Moscovici. KE przedstawiła swoje opinie w sprawie projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro na 2020 r., podjęła działania też w ramach paktu stabilności.
Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej

Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej skierowany do studentów uczelni wyższych na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka.
Transformacja przemysłowa Unii

Transformacja przemysłowa Unii

Obniżenie emisyjności, wprowadzanie innowacji, cyfryzacji i rozwijanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości – to obszary, których rozwijanie ma pomóc państwom i regionom wspólnoty w transformacji przemysłowej. Sprawozdanie w tej sprawie przygotowały wspólnie Komisja Europejska oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Trendy i wyzwania Unii Europejskiej

Trendy i wyzwania Unii Europejskiej

Dr Marek Prawda był gościem pierwszego spotkania nowej edycji Akademii In.Europa – projektu skierowanego do osób pragnących w trakcie spotkań i dyskusji poszerzać swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce opowiadał m.in. o swojej karierze dyplomaty, omawiał także wyzwania stojące przed nową KE kierowaną przez Ursulę von der Leyen.
Polityka przemysłowa przyszłości

Polityka przemysłowa przyszłości

Pojazdy autonomiczne, technologie wodorowe, e-zdrowie, internet rzeczy, gospodarka niskoemisyjna oraz cyberbezpieczeństwo – obszary, w jakich – zdaniem grupy ekspertów - Unia Europejska powinna postawić na rozwój w przyszłości. - Nasz jednolity rynek to wyjątkowa szansa konkurowania na skalę światową dla naszego przemysłu – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.
UE-Chiny: 100 pod ochroną

UE-Chiny: 100 pod ochroną

Polska Wódka będzie chroniona w Chinach. UE i Chiny zakończyły negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Przełomowe porozumienie ma przynieść obu stronom wzajemne korzyści handlowe i zwiększyć popyt na produkty wysokiej jakości.
Platformy internetowe raportują KE

Platformy internetowe raportują KE

Komisja Europejska opublikowała pierwsze roczne sprawozdania sporządzone przez Facebook, Google, Microsoft, Mozilla i Twitter oraz 7 europejskich stowarzyszeń branżowych w oparciu o kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Samoregulacyjny kodeks, zainicjowany w październiku 2018 r., jest ważnym filarem planu walki z dezinformacją w sieci.
Plan Junckera inwestuje w Polsce

Plan Junckera inwestuje w Polsce

Plan Junckera: Kredyt udzielony Mabion przez EBI podkreśla wsparcie dla rodzącego się polskiego sektora biotechnologicznego. Kredyt do wysokości 30 mln EUR zostanie przeznaczony na badania i produkcję innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Mabion to pierwszy w Polsce beneficjent Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu (EGFF) wspieranego przez Plan Junckera. Projekt umożliwi utworzenie 96 miejsc pracy.
Chorwacja gotowa do Schengen

Chorwacja gotowa do Schengen

Chorwacja podjęła kroki niezbędne do spełnienia warunków koniecznych do pełnego stosowania przepisów i norm strefy Schengen – ocenia Komisja Europejska. Teraz kolejne decyzje należą do krajów UE. Strefa Schengen jest największym obszarem swobodnego przepływu osób na świecie, obejmującym obecnie 26 państw. – To jedno z największych i najbardziej wymiernych osiągnięć integracji europejskiej – ocenił komisarz Dimitris Avramopoulos.
Plan Junckera dodał Europie sił

Plan Junckera dodał Europie sił

Do 2022 r. unijny rynek pracy wzbogaci się o 1,7 mln miejsc pracy, a PKB Unii wzrośnie o 1,8 proc. – tak efekty planu inwestycyjnego dla Europu po 4 latach jego funkcjonowania podsumowuje szef Komisji Europejskiej Jaen-Claude Juncker. Polska jest w grupie tych krajów członkowskich, które wykorzystały najwięcej środków na inwestycje w stosunku do swojego produktu krajowego brutto.