Budżet rozliczony

Budżet rozliczony

Budżet rozliczony

Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. - Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze wydajemy nasze pieniądze – powiedział komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.
Niższy VAT na ebooki

Niższy VAT na ebooki

Wydawcy publikacji elektronicznych będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek VAT, tak jak w przypadku książek papierowych – ustalili ministrowie finansów wspólnoty. To jeden z kroków mających prowadzić do ulepszeń w zakresie stosowania podatku od wartości dodanej w UE. Oprócz tego ministrowie przyjęli m.in. przepisy, które mają pomóc w walce z finansowaniem terroryzmu.
Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach Partnerstwa Wschodniego i na Bałkanach, wyzwania związane z międzynarodowymi migracjami i bezpieczeństwem – to niektóre tematy omawiane podczas 28. Forum Ekonomicznego (4-6 września). Wśród gości był m.in. premier Mateusz Morawiecki, zaś Nagrodę Człowieka Roku otrzymał szef rządu Litwy Saulius Skvernelis.
Polska za budową superkomputera

Polska za budową superkomputera

Ministrowie krajów UE oficjalnie poparli plany Komisji Europejskiej, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych. - Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą – tłumaczy komisarz Andrus Ansip.
Kreatywna Europa dla polskich MŚP

Kreatywna Europa dla polskich MŚP

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa". Pilotaż umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł. Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.
One Planet

One Planet

Czterech członków Komisji Europejskiej uczestniczy w nowojorskim szczycie „One Planet”, której tematem jest przyszłość naszej planety pod katem zrównoważonego rozwoju. Ponieważ Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu, komisarze zaprezentują przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu.
Inwestowanie w rozwój słabszych

Inwestowanie w rozwój słabszych

Europejczycy popierają większe zaangażowanie sektora prywatnego w pomoc rozwojową – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Ponad dwie trzecie ankietowanych jest przekonana, że udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się jest skutecznym sposobem rozwiązania problemu nielegalnej migracji. - Nasza propozycja pogłębienia stosunków gospodarczych z Afryką odpowiada oczekiwaniom naszych obywateli – mówi komisarz Neven Mimica.
Luka w VAT “nie do przyjęcia”

Luka w VAT “nie do przyjęcia”

Poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu – ocenia komisarz Pierre Moscovici w związku z opublikowanymi przez Komisję Europejską danymi. Wynika z nich, iż państwa UE straciły w 2016 r. prawie 150 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z podatku a kwotą faktycznie pobraną.
KE pozywa Polskę

KE pozywa Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie oraz o zastosowanie trybu przyspieszonego, aby orzeczenie zostało wydane jak najszybciej.
Lasy płoną coraz dłużej

Lasy płoną coraz dłużej

Ponad 90 proc. pożarów wywołuje działanie człowieka – przypomina komisarz Karmenu Vella prezentując roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W ubiegłym roku żywioł spowodował śmierć 127 osób – cywilów i strażaków – oraz straty gospodarcze rzędu 10 mld euro. Jednym z krajów najpoważniej dotkniętym problemem była Polska