Młodzież nie daje się pandemii

Młodzież nie daje się pandemii

Młodzież nie daje się pandemii

Pandemia COVID-19 wymusiła ograniczenie bezpośrednich relacji społecznych, co jest szczególnie dotkliwe dla młodych ludzi. Dlatego KE zainicjowała projekt „Europejska młodzież razem 2020” z budżetem 5 mln euro, w którym mogą uczestniczyć organizacje młodzieżowe działające na poziomie lokalnym. Celem jest pomoc młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności przydatnych m.in. na rynku pracy.
Podpiwek kujawski zarejestrowany

Podpiwek kujawski zarejestrowany

„Podpiwek kujawski” – bezalkoholowy napój na bazie zbóż produkowany w województwie kujawsko-pomorskim został wpisany do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. System chroni producenta przed niewłaściwym wykorzystywaniem i naśladowaniem zarejestrowanej nazwy produktu, a dla konsumenta są gwarancją jego pochodzenia z deklarowanego regionu.
117 mln euro na innowacyjne leki

117 mln euro na innowacyjne leki

- Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Komisja Europejska ogłosiła wybór ośmiu projektów badawczych, mających na celu rozwój leczenia i diagnostyki koronawirusa. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 117 mln euro.
KE zatwierdza polską pomoc dla firm

KE zatwierdza polską pomoc dla firm

Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld złotych), który ma wspierać polską gospodarkę w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE (fundusze ESI). - Wsparcie to pomoże przedsiębiorstwom kontynuować działalność w trakcie i po pandemii – powiedziała wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager.
Europa po COVID-19

Europa po COVID-19

- Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca.
UE wspólnotą wartości i prawa

UE wspólnotą wartości i prawa

- Ostatnie słowo w sprawie prawa UE zawsze jest wypowiadane w Luksemburgu – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odnosząc się do niedawnego orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Podważył on kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kwestionując wyrok TSUE dotyczący Europejskiego Banku Centralnego.
1,5 mln maseczek dla służby zdrowia w UE

1,5 mln maseczek dla służby zdrowia w UE

W najbliższych dniach 17 państw członkowskich UE i Wielka Brytania otrzymają 1,5 mln maseczek medycznych, które mają chronić pracowników służby zdrowia przed koronawirusem. Unijna dostawa stanowi część finansowanego przez Komisję Europejską zakupu 10 mln maseczek w ramach Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.
Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

KE zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. - Naszym pierwszym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Następnie przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych – powiedziała komisarz Ylva Johansson.
Klimatyczne wsparcie

Klimatyczne wsparcie

Polska znalazła się wśród 18 państw UE, które będą beneficjentami mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie złożone wnioski. Teraz państwa te będą musiały opracować plany terytorialne w celu uzyskania dostępu do finansowania. Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest skierowany do tych regionów UE, które najbardziej potrzebują wparcia przy przechodzeniu do gospodarki neutralnej klimatycznie.
Recesja nieunikniona

Recesja nieunikniona

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę. Komisja Europejska opublikowała prognozę z wiosny 2020 r. Według tych szacunków, PKB Polski skurczy się w 2020 r. o 4,3 proc.