Inauguracja Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Inauguracja Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Inauguracja Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność - dwa lata od momentu, gdy przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie takiej instytucji w orędziu o stanie Unii z 2017 r. Urząd ułatwi współpracę między państwami UE, usprawni istniejące struktury i zapewni wsparcie operacyjne, co ma doprowadzić do skuteczniejszego wykonywania przepisów z zakresu prawa pracy i zabezpieczeń społecznych.
Monitor miast kultury i kreatywności 2019

Monitor miast kultury i kreatywności 2019

Wrocław znalazł się w grupie europejskich miast, gdzie o 12 proc. rośnie liczba miejsc pracy w sektorze kultury i kreatywnym. KE właśnie opublikowała drugą edycję „Monitora miast kultury i kreatywności”, będącą kompendium wiedzy o potencjale kulturowym i twórczym. - Pierwsza edycja umożliwiła miastom pobudzanie rozwoju dzięki lepszemu wykorzystaniu ich atutów – mówi komisarz Tibor Navracsics.
Budżet doceniony

Budżet doceniony

Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie ocenił wykonanie unijnego budżetu za 2018 r. Wysoko ocenił również usprawnienia w zarządzaniu wspólnotowymi wydatkami. - Dokładamy starań, aby zagwarantować, że każde euro z budżetu UE jest wydawane z korzyścią dla naszych obywateli i tworzy unijną wartość dodaną – powiedział komisarz Günther H. Oettinger.
Dane pomocne dla budżetu

Dane pomocne dla budżetu

- Im szybciej przygotowane zostaną programy w ramach polityki spójności, tym szybciej wykorzystane zostaną fundusze unijne w terenie – mówi komisarz Johannes Hahn. W skonstruowaniu budżet UE na lata 2021-2027 w obszarze polityki spójności ma pomóc opublikowany właśnie indeks konkurencyjności regionalnej oraz Eurobarometr dotyczący wiedzy obywateli o polityce regionalnej.
Baśniowa Europa w komiksie

Baśniowa Europa w komiksie

„Paneuropa vs. Pandemonium” to komiks opowiadający o zmaganiach bohaterów walczących o ochronę dziedzictwa kulturowego Europy. Dzieło Grzegorza Janusza i Tomka Piorunowskiego trafiło do rąk polskiego czytelnika podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do stoiska Komisji Europejskiej ustawiały się kolejki, aby porozmawiać z twórcami i zdobyć ich autograf.
Japonia i UE podzielą się danymi

Japonia i UE podzielą się danymi

Japonia i UE chcą przekazywać sobie i wykorzystywać dane dotyczące przelotu pasażera – wkrótce rozpoczną się negocjacje w tej sprawie. Chodzi o zapobieganie terroryzmowi i poważnej przestępczości transgranicznej. - Dane PNR pomagają nam w identyfikowaniu podejrzanych schematów podróży i wykrywaniu niebezpiecznych osób – powiedział komisarz Julian King.
Nauczyciel filarem europejskiego obszaru edukacji

Nauczyciel filarem europejskiego obszaru edukacji

- Aby tworzyć odporną, spójną i sprawiedliwą Europę, musimy inwestować w edukację. Oznacza to przede wszystkim inwestowanie w nauczycieli – mówi komisarz Tibor Navracsics prezentując najnowszy Monitor Kształcenia i Szkolenia. Dokument podkreśla m.in. potrzebę lepszego wspierania nauczycieli i zwiększenia atrakcyjności tego zawodu.
Plan Inwestycyjny dla Polski

Plan Inwestycyjny dla Polski

Grupa EBI i PKO Leasing uruchomiły największą w Polsce – wartą 2,5 mld złotych – transakcję sekurytyzacji czyli emisji papierów wartościowych. Uzyskane w ten sposób finansowanie i optymalizacja kapitału umożliwi PKO Leasing poszerzenie oferty. - Ta umowa będzie mieć duże znaczenie dla tysięcy powstających i rozwijających się polskich przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia finansowego – ocenia komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Nantes Europejską Stolicą Innowacji 2019

Nantes Europejską Stolicą Innowacji 2019

Francuskie miasto zostało nagrodzone za wyjątkową zdolność do korzystania z innowacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - Nantes jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób miasto może zaangażować swoich obywateli w stawianie czoła takim wyzwaniom jak efektywność energetyczna czy transformacja cyfrowa – powiedział komisarz Carlos Moedas. Wyróżnienie premiowane jest nagrodą w wysokości 1 mln euro.
Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Mamy szansę zapewnienia naszemu przemysłowi pozycji światowego lidera w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska komentując deklarację podpisaną przez 100 partnerów publicznych i prywatnych. Zobowiązuje ona do stosowania w nowych produktach 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku do 2025 r.