500 najlepszych uczelni

500 najlepszych uczelni

500 najlepszych uczelni

U-Multirank – to ranking 500 najlepszych uniwersytetów z Europy i całego świata, którego tworzenie ruszy już na początku przyszłego roku. Przy ocenie liczyć się będą m.in. renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i kontakty międzynarodowe.
Prawa pasażerów na statkach

Prawa pasażerów na statkach

Jeszcze przed końcem roku w życie wchodzą przepisy gwarantujące zbiór minimalnych praw podróżującym drogą morską i wodną śródlądową w całej UE. Od 31 grudnia pasażerowie będą mieć prawo m.in. do odszkodowania z tytułu strat lub szkód poniesionych w wyniku wypadku.
Nobel dla „Dzieci pokoju

Nobel dla „Dzieci pokoju

Cztery projekty, które pomogą dzieciom cierpiącym w wyniku wojen i konfliktów – o takim przeznaczeniu finansowej części Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej UE zadecydowali przewodniczący KE, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.
40 mln na wodę

40 mln na wodę

Jak w sytuacji rosnącego zapotrzebowania zapewnić ludności i gospodarce wystarczającą ilość wody? Ma w tym pomóc innowacyjne partnerstwo w zakresie wodny, które łączy m.in. sektory przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców i władze lokalne.
Klimatyczne dotacje

Klimatyczne dotacje

Projekt NER 300 przyznał łącznie ponad miliard euro dotacji na 23 wzorcowe projekty w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Pieniądze na dotacje pochodzą m.in. z handlu uprawnieniami do emisji, które muszą kupować firmy najbardziej zanieczyszczające atmosferę.
Unia zaprasza naukowców

Unia zaprasza naukowców

KE spróbuje przyciągnąć wybitnych naukowców do słabiej rozwiniętych regionów Europy. Dzięki specjalnym dotacjom – przekraczającym nawet 2 mln euro - więcej lokalnych instytucji badawczych będzie mogło stworzyć renomowanym gościom warunki pracy na światowym poziomie.
Drugie życie przedsiębiorstw

Drugie życie przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, które ucierpiały wskutek kryzysu gospodarczego, będą miały „deskę ratunku” w postaci propozycji unowocześnienia europejskiego prawa, dotyczącego transgranicznych postępowań upadłościowych.
Śledzone konta terrorystów

Śledzone konta terrorystów

Śledzenie środków finansowych należących do terrorystów – to cel programu TFTP, powołanego dwa lata temu przez UE i Stany Zjednoczone. Jego drugi przegląd potwierdził, że system kontroli nie narusza prywatności obywateli. Program znalazł zastosowanie m.in. w sprawie Andersa Breivika.
Budżet pod presją

Budżet pod presją

Parlament Europejski zatwierdził budżet UE na 2013 rok, tydzień wcześniej zrobiła to Rada. Cieszę się, że Unia Europejska ma budżet na 2013, ale obawiam się, że będzie on niewystarczający, by opłacić wszystkie bieżące rachunki. Istnieje poważne ryzyko, że w przyszłym roku wcześniej zabraknie nam funduszy - ostrzega Janusz Lewandowski - komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu.
Copernicus patrzy na ziemię

Copernicus patrzy na ziemię

„Copernicus” to nowa nazwa realizowanego przez KE programu monitorowania Ziemi, wcześniej znanego jako „Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa”. System ma zbierać dane na temat stanu środowiska na lądzie, morzu i w powietrzu oraz ostrzegać przed kataklizmami.