“4-MA” na cenzurowanym!

“4-MA” na cenzurowanym!

“4-MA” na cenzurowanym!

KE wzywa do uchwalenia przepisów zakazujących w całej UE narkotyku „4-MA”, substancji o działaniu podobnym do amfetaminy. Komisja zwróciła się do państw członkowskich UE o powstrzymanie swobodnego rozprzestrzeniania się tego narkotyku poprzez poddanie go środkom kontroli.
Rynek narkotyków

Rynek narkotyków

Kiedyś rynek narkotykowy na terytorium UE skupiał się wokół określonych narkotyków, które wyspecjalizowani przestępcy przemycali wzdłuż dobrze znanych tras. Obecny rynek jest natomiast bardziej „płynny”, coraz częściej wytyczane są nowe trasy, zaś przesyłki coraz częściej zawierają różnorodne substancje.
Ubezpieczenia z przeszkodami

Ubezpieczenia z przeszkodami

Komisja Europejska przeanalizuje przeszkody w transgranicznym handlu produktami ubezpieczeniowymi, wynikające z różnic w prawie umów w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Uniwersytety do oceny

Uniwersytety do oceny

U-Multirank – to nowy ranking uniwersytetów z Europy i świata, który będzie tworzony przy udziale UE. Ma on pomóc m.in. studentom w optymalnym wyborze wyższej uczelni. Zastosowanie szerszej palety parametrów, wedle których przygotowywane będą porównania, pozwoli na opracowanie obiektywnych ocen.
Dzień Ochrony Danych

Dzień Ochrony Danych

- Żyjemy w świecie cyfrowym, w którym dane osobowe mają ogromną wartość ekonomiczną – przypomina wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Komisja dąży do reformy unijnych przepisów z 1995 r. w celu wzmocnienia prawa do prywatności w internecie.
Młoda tłumaczka z Mikołowa

Młoda tłumaczka z Mikołowa

Coroczny konkurs „Juvenes Translatores” dla młodych tłumaczy rozstrzygnięty! 28 stycznia ogłoszono nazwiska 27 laureatów. Zwyciężczynią z Polski jest Urszula Iskrzycka z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie w woj. śląskim.
Czyste paliwa przyszłości

Czyste paliwa przyszłości

Energia elektryczna, wodór, gaz ziemny – to paliwa przyszłości w transporcie. KE zaprezentowała właśnie pakiet środków zapewniających rozbudowę stacji paliwa alternatywnego w Europie. Miałyby one powstawać według jednolitych norm. Dotychczasowe inicjatywy polityczne zazwyczaj dotyczyły samych paliw i pojazdów, omijając problem dystrybucji.
Więcej kobiet zarządza

Więcej kobiet zarządza

Coraz więcej kobiet zasiada we władzach spółek - wynika z raportu KE. 15,8 proc. członków organów spółek to kobiety – liczba ta wzrosła w porównaniu z 13,7 proc. w styczniu 2012 r. Okazało się, że liczba kobiet we władzach spółek wzrosła we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Irlandii, Bułgarii i Polski.
Nauka doceniona

Nauka doceniona

- Promowanie pionierskich badań na najwyższym szczeblu ma pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności Europy – mówiła komisarz Máire Geoghegan-Quinn ogłaszając listę ponad 300 naukowców, którzy na swoje badania otrzymają z budżetu UE w sumie 680 mln euro.
Konkurs “Film Reel CENTRAL EUROPE”

Konkurs “Film Reel CENTRAL EUROPE”

Każdego dnia międzynarodowe projekty pomagają regionom Europy Środkowej realizować wspólne cele. Wielu z partnerów utrwala osiągnięcia projektu na filmie. W ramach konkursu "Film Reel CENTRAL EUROPE" Wspólny Sekretariat Techniczny pragnie zebrać filmy z projektów i udostępnić je publiczności zainteresowanej Programem. Termin nadsyłania prac: 20 kwietnia 2013.