Patent na patenty

Patent na patenty

Patent na patenty

Komisja Europejska proponuje uzupełnienie ram prawnych ochrony patentowej w Europie poprzez uaktualnienie unijnych przepisów dotyczących właściwości sądów i uznawania orzeczeń sądowych. Zmiany te torują drogę utworzeniu wyspecjalizowanego europejskiego sądu – Jednolitego Sądu Patentowego, którego działalność, która rozpocznie się po ratyfikacji leżącego u jego podstaw porozumienia, ułatwi przedsiębiorstwom i inwestorom ochronę ich patentów.
Większa dawka optymizmu

Większa dawka optymizmu

Zgodnie z najnowszymi wynikami badania Eurobarometru sześciu na dziesięciu obywateli UE czuje się Europejczykami i chce wiedzieć więcej o przysługujących im prawach, lecz mniej niż połowa respondentów (46 proc.) te prawa zna. Z badania wynika również, że Europejczycy uważają prawa przysługujące im jako obywatelom UE za najbardziej pozytywny skutek działalności UE — prawie sześciu na dziesięciu wskazuje swobodny przepływ osób, towarów i usług jako największe osiągnięcie UE.
Lepsza pomoc po katastrofie

Lepsza pomoc po katastrofie

Komisja Europejska chce zreformować unijny Fundusz Solidarności, który udziela wsparcia finansowego w wypadku klęski żywiołowej krajom członkowskim i państwom przystępującym do UE. Przyjęty dziś wniosek ma na celu uproszczenie funkcjonowania Funduszu i zwiększenie jego skuteczności, między innymi poprzez wprowadzenie wyraźniejszych kryteriów korzystania z jego pomocy.
Obrona i bezpieczeństwo w UE

Obrona i bezpieczeństwo w UE

Komisja Europejska prezentuje plan, mający na celu zwiększenie wydajności i konkurencyjności europejskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. W najnowszym komunikacie przewidziano środki mające na celu wzmocnienie wewnętrznego rynku w dziedzinie obronności, wspieranie rozwoju bardziej konkurencyjnego przemysłu obronnego oraz zwiększanie współpracy w ramach cywilnej i wojskowej działalności badawczej.
Unia, USA i wolny handel

Unia, USA i wolny handel

Czy porozumienie handlowe UE-USA zniszczy europejski przemysł filmowy? Czy na półkach sklepowych w krajach Unii pojawi się genetycznie modyfikowana żywność? Czy będzie powtórka z ACTA? To niektóre pytania pojawiające się przy okazji negocjowanego właśnie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji. Już teraz wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z umową.
Karta na nagłe wypadki

Karta na nagłe wypadki

Już ponad 190 mln ludzi posługuje się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Umożliwia ona uzyskanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach na terenie UE oraz w Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii.
Internet przyszłości

Internet przyszłości

Około 1000 nowych przedsiębiorstw i innych innowacyjnych firm otrzyma dotacje z puli 100 mln euro, dostępnej w ramach nowej fazy finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz internetu przyszłości. Celem inicjatywy KE jest celu opracowanie aplikacji oraz innych usług cyfrowych w takich dziedzinach jak transport, zdrowie, inteligentna produkcja, energia i media.
Uczelnie otwarte na świat

Uczelnie otwarte na świat

KE opracowała strategię „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”, która ma doprowadzić do podwyższenia jakości kształcenia wyższego na Starym Kontynencie. Mają w tym pomóc międzyuczelniane partnerstwa, szersze otwarcie się na studentów międzynarodowych i wykwalifikowanych migrantów.
Bezpieczne kosmetyki

Bezpieczne kosmetyki

Kosmetyki na półkach sklepowych w UE muszą od teraz spełniać jeszcze bardziej rygorystyczne normy jakości niż do tej pory. To wymóg wprowadzony przez KE w trosce o zdrowie konsumentów. Zmiany dotyczą także informacji zawartych na opakowaniach. Chodzi zarówno o podstawowe produkty jak pasta do zębów, jak i wyroby kosmetyczne takie jak szminki czy płyn po goleniu.
Upadek kontrolowany

Upadek kontrolowany

KE proponuje jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na potrzeby unii bankowej. Celem jest m.in. ograniczenie kosztów jakie ponosiliby podatnicy i realna gospodarka.