Barroso o szczycie

Barroso o szczycie

Barroso o szczycie

Po tym jak przywódcy państw członkowskich wznawiają rozmowy w sprawie budżetu UE, przewodniczący KE podkreślił rolę budżetu w niesieniu wsparcia tym, którzy najdotkliwiej odczuli skutki kryzysu gospodarczego. J. M. Barroso przywołał przykłady krajów UE, które nie są w stanie udzielić pomocy swoim najuboższym obywatelom.
Rybołówstwo: nowe otwarcie

Rybołówstwo: nowe otwarcie

Europejska polityka rybołówstwa wymaga pilnej reformy. Połowy przekraczają bezpieczny próg reprodukcji, co grozi destabilizacją ekosystemów morskich. Dlatego KE z zadowoleniem przyjęła głosowanie Parlamentu Europejskiego nad wnioskiem dotyczącym uzgodnienia nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
REACH: bezpieczne chemikalia

REACH: bezpieczne chemikalia

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia REACH stosowanie chemikaliów w Europie stało się znacznie bezpieczniejsze – wynika ze sprawozdania KE. Takiego zdania jest również większość mieszkańców UE. REACH to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
Pieniądze mają być czyste

Pieniądze mają być czyste

KE chce zaostrzyć przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz transferu środków. Jest to konieczne, gdyż zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nieustannie ewoluują, co wymaga regularnej aktualizacji przepisów.
Komisja kontra fałszerze

Komisja kontra fałszerze

Komisja wezwała właśnie do walki z fałszerzami banknotów i monet euro. Szacuje się, że od chwili wprowadzenia wspólnej waluty w 2002 r. straty spowodowane wprowadzaniem do obiegu fałszywek wyniosły co najmniej 500 mln euro.
Pieniądze dla naukowców

Pieniądze dla naukowców

150 tys. euro wsparcia dla najlepszych naukowców pracujących nad najbardziej innowacyjnymi projektami - Europejska Rada ds. Badań Naukowych właśnie opublikowała wyniki ostatniej rundy programu dofinansowania „Weryfikacja koncepcji”.
Rozmowy o “odmrożeniu”

Rozmowy o “odmrożeniu”

Zamrożone płatności dla Polski zostaną odblokowane gdy KE otrzyma niezbędne wyjaśnienia – powiedział komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Taka deklaracja padła w Brukseli po spotkaniu z polskimi ministrami: rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz transportu Sławomirem Nowakiem.
Budżet na trudne czasy

Budżet na trudne czasy

"Przyszła perspektywa finansowa UE a polska agenda modernizacyjna" to główny temat konferencji, zorganizowanej 1 lutego przez demosEuropa, we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce. Gość specjalny, komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski zapewniał, że kompromis w sprawie wieloletniego budżetu UE jest już blisko.
Migranci w Europie

Migranci w Europie

Zapraszamy uczniów i studentów w wieku powyżej 18 lat, którzy uczęszczają do szkół sztuk plastycznych, dziennikarstwa, sztuk audiowizualnych oraz komunikacji. Prace (zdjęcia, plakaty,filmy) powinny przedstawiać rolę, jaką migranci spoza Europy odgrywają w społeczeństwach europejskich. Prace można nadsyłać do 21 czerwca 2013 roku.
Uczciwie w detalu

Uczciwie w detalu

W jaki sposób przeciwdziałać nieuczciwym praktykom handlowych w łańcuchu dostaw między przedsiębiorstwami w przemyśle spożywczym i w innych branżach? KE zatwierdziła plan działania na rzecz handlu detalicznego, uruchomiła też konsultacje społeczne w tej sprawie.