Dni Europejskiej Współpracy

Dni Europejskiej Współpracy

Dni Europejskiej Współpracy

Ponad 100 wydarzeń w 30 krajach, w tym m.in. festiwale filmowe, imprezy dla dzieci oraz konkursy fotograficzne – tak będzie wyglądać tegoroczny Dzień Europejskiej Współpracy, który przypada 21 września. Jednak kampania promująca współpracę terytorialną między regionami już ruszyła – poszczególne wydarzenia można śledzić nie tylko na Twitterze i Facebooku, ale również na smartfonach wykorzystujących systemy iOS i Android.
Biologiczni intruzi

Biologiczni intruzi

Niszczą uprawy i tereny leśne, mogą zagrażać ludzkiemu zdrowi a nawet życiu - Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które mają pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się tzw. gatunków inwazyjnych. Chodzi o zwierzęta i rośliny, które pochodzą z innych części świata, zaś w Europie szybko się rozprzestrzeniają i mogą zagrażać całym ekosystemom. KE chce stworzyć listę groźnych gatunków a także system wczesnego ostrzegania.
Stop oszustwom podatkowym

Stop oszustwom podatkowym

„Brakująca kwota” – to tytuł kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej na temat walki z oszustwami podatkowymi. Jak podkreśla szef KE José Manuel Barroso, unikanie i uchylanie się od płacenia podatków oraz oszustwa tego typu naruszają fundamenty demokratycznego państwa. Według szacunków, oszustwa podatkowe to globalne straty rzędu biliona euro rocznie. KE przygotowała m.in. film pokazujący, jakie mogą być konsekwencje podatkowych machinacji.
Debata o edukacji

Debata o edukacji

- Szczególnie oczekuję na dyskusję ze studentami na temat nowego programu Erasmus+ - deklaruje komisarz europejska Androulla Vassiliou przed 5 pięciodniową wizytą na Litwie. Jej celem jest wsparcie prezydencji na rzecz edukacji i młodzieży. W programie – oprócz spotkań z politykami oraz dwóch konferencji – przewidziano m.in. debatę ze studentami uniwersytetu w Kownie na temat jakości edukacji i szkoleń w dobie kryzysu.
Transportowe miliony

Transportowe miliony

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje w transport miejski w Trójmieście i w Rzeszowie, warte łącznie 125,8 mln euro. Dzięki europejskim pieniądzom w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zmodernizowane zostaną linie i stacje kolejowe. W Rzeszowie po nowo wytyczonych pasach kursować będą ekologiczne autobusy. Inwestycje będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Funduszu Spójności (FS).
Parabanki regulowane

Parabanki regulowane

- Musimy zająć się kwestią ryzyka, jakie stwarza równoległy system bankowy – mówił komisarz Michel Barnier przestawiając nowe przepisy dotyczące działalności parabankowej. Według szacunków, system pośrednictwa pożyczkowego stanowi – w skali globalnej – jedną czwartą całego systemu finansowego. Z tego powodu Komisja Europejska proponuje, aby stworzyć wspólne, bezpieczne ramy prawne regulujące ten segment gospodarki.
Stolica innowacji

Stolica innowacji

Pół miliona euro – tyle wynosi nagroda dla europejskiego miasta, która zdobędzie tytuł „Stolicy Innowacji”. Celem konkursu jest wyróżnienie tych miejsc, które swoim mieszkańcom oferują najlepsze warunki łączące sferę publiczną z prywatną. - Miasta to siła napędowa europejskiej gospodarki – mówi komisarz europejska Máire Geoghegan-Quinn.
Roboty zastąpią inspektorów

Roboty zastąpią inspektorów

PETROBOT – to projekt KE i dziesięciu europejskich firm, którego celem jest budowa robotów mogących sprawdzać stan zbiorników ciśnieniowych i magazynowych wykorzystywanych w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym. Urządzenia pozwolą ograniczyć koszty inspekcji oraz wyeliminują niebezpieczeństwo. Projekt PETROBOT otrzymał z funduszy UE prawie 4 mln euro.
Twój pomysł dla Europy

Twój pomysł dla Europy

Sukces UE zależy również od Ciebie! Komisja Europejska zaprasza do udziału w interaktywnej debacie na temat jednolitego rynku. Już teraz możesz umieścić swoje uwagi, oceny i pomysły na platformie internetowej prowadzonej w 24 językach. Staną się one podstawą do interaktywnej dyskusji z liderami UE i europejskimi politykami. W ramach Miesiąca Rynku Wewnętrznego (23.09.2013 - 23.10.2013) będziemy rozmawiać o pracy, prawach socjalnych, bankach i e-handlu.
Ruszają konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne

2 września 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.