Nie pal swojego zdrowia!

Nie pal swojego zdrowia!

Nie pal swojego zdrowia!

Zakaz produkcji i sprzedaży wyraźnie aromatyzowanych papierosów, opakowania na trzech czwartych powierzchni pokryte ostrzeżeniami o szkodliwości palenia – to niektóre propozycje KE dotyczące zmian w dyrektywie tytoniowej. Celem KE jest ochrona zdrowia młodych ludzi.
Agencje bardziej samodzielne

Agencje bardziej samodzielne

Unijne agencje powinny działać bardziej wydajnie i przejrzyście – to założenia planu działań przygotowanego przez Komisję Europejską. Systemowe zmiany obejmą 32 agendy, które teraz mają być rozliczane z wykonanych zadań.
500 najlepszych uczelni

500 najlepszych uczelni

U-Multirank – to ranking 500 najlepszych uniwersytetów z Europy i całego świata, którego tworzenie ruszy już na początku przyszłego roku. Przy ocenie liczyć się będą m.in. renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i kontakty międzynarodowe.
Prawa pasażerów na statkach

Prawa pasażerów na statkach

Jeszcze przed końcem roku w życie wchodzą przepisy gwarantujące zbiór minimalnych praw podróżującym drogą morską i wodną śródlądową w całej UE. Od 31 grudnia pasażerowie będą mieć prawo m.in. do odszkodowania z tytułu strat lub szkód poniesionych w wyniku wypadku.
Nobel dla „Dzieci pokoju

Nobel dla „Dzieci pokoju

Cztery projekty, które pomogą dzieciom cierpiącym w wyniku wojen i konfliktów – o takim przeznaczeniu finansowej części Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej UE zadecydowali przewodniczący KE, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.
40 mln na wodę

40 mln na wodę

Jak w sytuacji rosnącego zapotrzebowania zapewnić ludności i gospodarce wystarczającą ilość wody? Ma w tym pomóc innowacyjne partnerstwo w zakresie wodny, które łączy m.in. sektory przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców i władze lokalne.
Klimatyczne dotacje

Klimatyczne dotacje

Projekt NER 300 przyznał łącznie ponad miliard euro dotacji na 23 wzorcowe projekty w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Pieniądze na dotacje pochodzą m.in. z handlu uprawnieniami do emisji, które muszą kupować firmy najbardziej zanieczyszczające atmosferę.
Unia zaprasza naukowców

Unia zaprasza naukowców

KE spróbuje przyciągnąć wybitnych naukowców do słabiej rozwiniętych regionów Europy. Dzięki specjalnym dotacjom – przekraczającym nawet 2 mln euro - więcej lokalnych instytucji badawczych będzie mogło stworzyć renomowanym gościom warunki pracy na światowym poziomie.
Drugie życie przedsiębiorstw

Drugie życie przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, które ucierpiały wskutek kryzysu gospodarczego, będą miały „deskę ratunku” w postaci propozycji unowocześnienia europejskiego prawa, dotyczącego transgranicznych postępowań upadłościowych.
Śledzone konta terrorystów

Śledzone konta terrorystów

Śledzenie środków finansowych należących do terrorystów – to cel programu TFTP, powołanego dwa lata temu przez UE i Stany Zjednoczone. Jego drugi przegląd potwierdził, że system kontroli nie narusza prywatności obywateli. Program znalazł zastosowanie m.in. w sprawie Andersa Breivika.