Budżet poszedł na całość

Budżet poszedł na całość

Budżet poszedł na całość

Wykorzystanie pieniędzy z unijnego budżetu za 2012 rok, na poziomie zobowiązań, wyniosło 144,4 mld euro, czyli 99,9% budżetu. W tym samym roku płatności wyniosły 131,7 mld euro (99,6%), czyli prawie 10 mld euro więcej niż w 2011 roku. Te liczby pochodzą z noty informacyjnej, którą Janusz Lewandowski zaprezentował właśnie kolegium komisarzy. To jest najwyższe wdrożenie unijnego budżetu w historii UE - ocenia komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu.
Unia z ubóstwem

Unia z ubóstwem

Eliminacja ubóstwa i zapewnienie zrównoważonego rozwoju – to dwa najważniejsze zadania, które muszą być traktowane łącznie, a UE powinna w tych sprawach mówić jednym głosem – uważa KE i publikuje dokument „Godne życie dla wszystkich: eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości”.
Zielone światło z Brukseli

Zielone światło z Brukseli

aństwa członkowskie UE coraz skuteczniej chronią swoich obywateli przed biernym paleniem. W 2012 r. 28 proc. Europejczyków było narażonych na działanie dymu tytoniowego w barach, w porównaniu do 46 proc. w 2009 r.
Do przodu pod wiatr

Do przodu pod wiatr

Podczas gdy sytuacja na rynkach finansowych w UE znacząco poprawiła się od lata ubiegłego roku, poziom aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2012 r. był rozczarowujący. Główne wskaźniki wskazują, że unijne PKB osiągnęło najniższy możliwy poziom i należy oczekiwać stopniowego przyspieszenia aktywności gospodarczej.
Inwestowanie w ludzi

Inwestowanie w ludzi

Inwestycje społeczne mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy wyjść z kryzysu silniejsi. Prezentując pakiet dotyczący inwestycji społecznych, KE chce jednocześnie wskazać krajom członkowskim, jak najlepiej wykorzystywać wsparcie finansowe UE, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekordowa tabela

Rekordowa tabela

Państwa UE lepiej niż kiedykolwiek radziły sobie ostatnio z wdrażaniem unijnych przepisów do prawa krajowego. Jednolity rynek ma zasadniczą rolę w wydobyciu Europy ze stagnacji gospodarczej. Jednak warunkiem do osiągnięcia celów polityki określonych w dyrektywach jest terminowe wdrażanie przepisów.
Twoje prawa w Twojej Europie

Twoje prawa w Twojej Europie

W 20 lat po ustanowieniu obywatelstwa UE, Europejczycy są całkowicie świadomi istnienia swoich praw, ale nie zawsze wiedzą, czego one dotyczą - wynika z najnowszego badania Eurobarometru.
Google Science Fair

Google Science Fair

Rusza trzecia edycja globalnego konkursu Google Science Fair. Uczniowie z całego świata w wieku 13-18 lat będą rywalizować o stypendium warte 50 tys. dolarów badając intrygujące ich zagadki świata. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2013.
Gwarancja na zatrudnienie

Gwarancja na zatrudnienie

"Gwarancja dla młodzieży" to odpowiedź KE na pogłębiający się problem bezrobocia wśród młodzieży. Celem inicjatywy jest zapewnienie każdemu młodemu Europejczykowi, który właśnie skończył edukację, atrakcyjnej oferty pracy, stażu lub możliwości dalszego kształcenia. KE właśnie przygotowała film wideo, który wyjaśnia jak korzystać z „Gwarancji dla młodzieży”.
Nowy podatek już za chwilę

Nowy podatek już za chwilę

Coraz bliżej do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Dotychczas gotowość wprowadzenia takiego rozwiązania zadeklarowało 11 państw członkowskich UE. Stawki podatku miałyby wynieść 0,1% w przypadku obrotu akcjami i obligacjami oraz 0,01% od transakcji na instrumentach pochodnych.