Adwokat dla każdego

Adwokat dla każdego

Adwokat dla każdego

Zapewnienie prawa dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania – to jedna z gwarancji zawartych dyrektywie przyjętej właśnie przez Parlament Europejski. Jej celem jest zagwarantowanie rzetelnego procesu sądowego obywatelom w całej UE, zarówno w ich własnym kraju, jak i za granicą. - Dotrzymujemy obietnicy, zgodnie z którą mieliśmy zwiększyć prawa obywateli w każdym miejscu w Europie – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.
Europa sprawiedliwości

Europa sprawiedliwości

Jak będzie wyglądać polityka UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w 2020 r.? Temu zagadnieniu poświęcona jest ogólnoeuropejska debata, jaką zainicjowała Komisja Europejska. Punktem wyjścia dyskusji jest pakiet pięciu dokumentów konsultacyjnych przedstawiony przez Komisję. Obejmuje on europejskie prawo cywilne, karne i administracyjne, a także zasadę praworządności i prawa podstawowe w UE.
Klimat nas zjednoczy

Klimat nas zjednoczy

Biznes rozumie nasze wysiłki w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym - powiedziała Connie Hedegaard na zakończenie swojej dwudniowej wizyty w Warszawie. Europejska komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu uczestniczyła w tzw. preCOP czyli konsultacjach wysokiego szczebla przed Konferencją Narodów Zjednoczonych W Spawie Zmian Klimatu (COP19), który 11 listopada rozpocznie się w Warszawie.
Cyfrowa nierównowaga płci

Cyfrowa nierównowaga płci

W europejskim sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) pracuje zbyt mało kobiet – wynika z najnowszego badania KE. Tymczasem równowaga płci mogłaby przynieść gospodarce nawet 9 mld euro rocznie. Kobiety zatrudnione w ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż w innych sektorach, mają większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy, rzadziej są zagrożone bezrobociem.
Translantyckie negocjacje

Translantyckie negocjacje

- Naszym głównym celem, wykraczającym poza zwykłe obniżenie stawek celnych, jest zwiększenie zgodności ram regulacyjnych stosowanych przez UE i USA oraz ukształtowanie globalnych zasad handlu – oświadczył komisarz ds. handlu Karel De Gucht. Europejscy i amerykańscy negocjatorzy są w trakcie drugiej rundy rozmów w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji.
Zawody za bardzo regulowane

Zawody za bardzo regulowane

Ustalenie listy zawodów regulowanych oraz ocena barier dostępności do tych profesji – Komisja Europejska przygotowuje się do przeglądu przepisów obowiązujących w krajach członkowskich. Chodzi o to, aby różnice między systemami prawnymi nie utrudniały wykwalifikowanym specjalistom pracy w innych krajach UE. - Nie chodzi o deregulację, lecz o poprawę dostępności usług świadczonych przez osoby wykonujące takie zawody – mówi komisarz Michel Barnier.
Kryzys nadal kąsa

Kryzys nadal kąsa

W UE widać kruche ożywienie gospodarcze, ale z najnowszego przeglądu Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej wynika, że między państwami, szczególnie strefy euro, istnieją duże różnice. Bezrobocie wśród młodzieży jest na bezprecedensowym poziomie, wciąż rośnie liczba Europejczyków zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Dworek, jaki lubisz

Dworek, jaki lubisz

Energooszczędne domy dla każdego – mieszkania budowane przez Dworek Polski to zwycięzca konkursu kampanii KE „Świat, jaki lubisz” na najlepsze rozwiązanie chroniące klimat w Polsce. Domy Dworku Polskiego łączą niskie koszty eksploatacji z tradycyjnym stylem budownictwa. Firma będzie teraz walczyła o główną nagrodę kampanii „Świat, jaki lubisz” – ogólnoeuropejski zwycięzca zostanie ogłoszony 7 listopada w Kopenhadze.
Trochę za dużo mleka

Trochę za dużo mleka

Pięć państw członkowskich – Polska, Austria, Niemcy, Dania i Cypr – przekroczyło kwotę mleczną na dostawy w 2012/2013 r. W związku z tym będą musiały zapłacić karę w postaci dodatkowej opłaty – łącznie około 46 mln euro. System kwot wprowadzono w latach osiemdziesiątych, aby rozwiązać problem nadwyżek produkcji.
Konkurs Eurolider 2013

Konkurs Eurolider 2013

Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER. Jego celem jest wyróżnienie osób, które sięgając po Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!