EURES – czyli jak znaleźć pracę za granicą?

EURES – czyli jak znaleźć pracę za granicą?

EURES – czyli jak znaleźć pracę za granicą?

Sieć Eures informuje o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich, pomaga osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych krajów członkowskich.
Przejęcie Lotosu przez PKN Orlen pod lupą Komisji

Przejęcie Lotosu przez PKN Orlen pod lupą Komisji

Na mocy rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Komisja obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących.
Nowe fundusze UE dla uchodźców w Turcji

Nowe fundusze UE dla uchodźców w Turcji

Komisja ogłosiła wczoraj dodatkowe 127 mln EUR na program nadzwyczajnej sieci bezpieczeństwa socjalnego na rzecz uchodźców z Syrii, przebywających w Turcji. Dzięki tym nowym funduszom całkowity wkład UE w program wynosi 1,125 miliarda euro.
Optymistyczni Europejczycy

Optymistyczni Europejczycy

Polacy znaleźli się wśród czterech najbardziej optymistycznych narodów UE pod kątem spojrzenia na przyszłość wspólnoty – wynika z najnowszego badania opinii Standardowy Eurobarometr. Sondaż wskazuje na wyraźny wzrost pozytywnego postrzegania Unii przez obywateli we wszystkich dziedzinach – od gospodarki po stan demokracji. To najlepsze wyniki od czerwca 2014 r.
A1 z unijnym dofinansowaniem

A1 z unijnym dofinansowaniem

- Budowa dróg to jest sztafeta. Pierwsze decyzje o tej drodze ja jeszcze podejmowałam pięć lat temu – powiedziała Elżbieta Bieńkowska podczas otwarcia 36 kilometrów odcinka autostrady A1 między Częstochową a Pyrzowicami. Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości przypomniała, że ponad 50 proc. finansowania budowy tej trasy pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.
Nielegalna pomoc Francji dla Ryanaira

Nielegalna pomoc Francji dla Ryanaira

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​umowy marketingowe zawarte pomiędzy Ryanairem a lokalnym Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Przepływów Turystycznych i Ekonomicznych (APFTE) na lotnisku w Montpellier według przepisów UE są nielegalne.
Pamięć o zagładzie Romów

Pamięć o zagładzie Romów

W nowoczesnych europejskich społeczeństwach i dyskursie politycznym nie ma miejsca na odczłowieczanie Romów ani żadnych innych grup mniejszościowych – piszą pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oraz komisarz Věra Jourova. 2 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów, aby uczcić pamięć 500 tys. przedstawicieli tej narodowości zamordowanych w okupowanej Europie.
Pierwsze wspólne dla UE i Japonii programy Erasmus Mundus

Pierwsze wspólne dla UE i Japonii programy Erasmus Mundus

Komisja Europejska ogłosiła dziś wyniki zaproszenia do składania wniosków dot. wspólnych partnerstw magisterskich Erasmus Mundus z Japonią. Komisja i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii wybrały trzy programy oferowane przez międzynarodowe konsorcja z udziałem wiodących uniwersytetów.
Usługi finansowe godne zaufania

Usługi finansowe godne zaufania

Komisja Europejska dokonała właśnie przeglądu polityki w zakresie równoważności przepisów w dziedzinie usług finansowych w relacjach UE z państwami trzecimi. Pozytywna decyzja w sprawie równoważności przepisów, podejmowana przez Komisję, daje organom Unii zaufanie do rozwiązań prawnych i nadzorczych przyjętych w krajach partnerskich.
Przegląd przestrzegania prawa

Przegląd przestrzegania prawa

W lipcowym pakiecie decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego Polska jest wymieniona m.in. w kontekście jakości powietrza, ochrony przyrody, biopaliw i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Żadne z postępowań nie jest na etapie skierowania do Trybunału. Jednocześnie KE zamknęła 146 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych krajów UE.