KE sprawdzi polskie ciepłownie

KE sprawdzi polskie ciepłownie

KE sprawdzi polskie ciepłownie

Czy wsparcie państwa na modernizację pięciu systemów ciepłowniczych w Polsce było zgodne z unijnymi przepisami? Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie pięciu gmin w województwie podkarpackim. Modernizacja nie doprowadzi do ograniczenia wykorzystania węgla, zatem nie spełni kryterium „efektywnego systemu ciepłowniczego”.
Równość wartością UE

Równość wartością UE

Badania pokazują, że organizacje zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki – powiedział komisarz odpowiedzialny za zasoby ludzkie Günther H. Oettinger podsumowując osiągnięcia KE Jean-Claude’a Junckera w zakresie równości. Obecnie w Komisji Europejskiej ponad 40 proc. kadry kierowniczej stanowią kobiety – czyli więcej niż planowano.
Nasz ocean, nasza przyszłość

Nasz ocean, nasza przyszłość

Oceany są nie tylko naszym wspólnym bogactwem, lecz także naszą przyszłością – powiedział komisarz Neven Mimica ogłaszając 22 nowe zobowiązania UE na rzecz czystych, zdrowych i bezpiecznych oceanów. Jednocześnie uruchomione zostanie narzędzie „Ocean Tracker” – interaktywna mapa służąca do kontroli postępów w realizacji tych zobowiązań.
Polityka migracyjna UE – 4 lata później

Polityka migracyjna UE – 4 lata później

W ciągu ostatnich lat stworzyliśmy od zera zewnętrzną politykę migracyjną UE – powiedziała wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiając najnowsze sprawozdanie w tym obszarze. Wśród rekomendacji wskazuje się m.in. przyspieszenie ewakuacji najbardziej zagrożonych osób z Libii oraz solidarność w przeprowadzaniu akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Nowe możliwości w niepewnych czasach

Nowe możliwości w niepewnych czasach

Umowy handlowe zwarte do tej przez UE przynoszą coraz lepsze wyniki w eksporcie i imporcie towarów – podsumowuje KE w swoim sprawozdaniu. Najnowszym przykładem jest układ zawarty z Kanadą (CETA). Rosnąca sieć umów handlowych UE stwarza możliwości gospodarcze dla pracowników w całej Europie. Dzięki eksportowi poza Unię pracę ma ponad 36 mln osób.
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Szybki postęp technologiczny zwiększa potrzebę ciągłego uczenia się. Dlatego Komisja Europejska wspiera praktykę kształcenia się przez całe życie. Szczególne miejsce w polityce społecznej zajmuje kształcenie zawodowe, które KE promuje m.in. podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W tym roku odbędzie się on w Helsinkach w dniach 14–18 października.
Praworządność w UE

Praworządność w UE

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną.
880 mln euro na polską kolej

880 mln euro na polską kolej

W ramach polityki spójności Komisja Europejska przyjęła dwa projekty dotyczące ulepszenia polskiej sieci kolejowej, zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich i bezpiecznych przewozów. Pierwszy projekt obejmuje modernizację korytarza kolejowego między Śląskiem a Łódzkiem, drugi – zakup taboru przystosowanego do przewozu kontenerów.
Mazowiecki łącznik Bałtyku z Adriatykiem

Mazowiecki łącznik Bałtyku z Adriatykiem

UE sfinansuje modernizację polskiego fragmentu korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, będącego jednocześnie częścią europejskiego szlaku E77 łączącego Budapeszt z granicą rosyjską w Estonii. Ponad 240 mln euro zostanie zainwestowane w przebudowę 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Napierek do Płońska, na północy województwa mazowieckiego.
“Dziś i jutro integracji europejskiej”

“Dziś i jutro integracji europejskiej”

"Unia jest źródłem rozwiązań, a nie problemów" - powiedział Piotr Świtalski, Dyrektor Prasowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na dzisiejszej debacie w Europejskim Centrum Solidarności.