Pandemiczny hamulec bezpieczeństwa

Pandemiczny hamulec bezpieczeństwa

Pandemiczny hamulec bezpieczeństwa

Łagodzenie ograniczeń dotyczących podróży do UE i jednoczesne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wariantów koronawirusa za pomocą tzw. hamulca bezpieczeństwa proponuje Komisja Europejska. Czynnikiem ułatwiającym poruszanie się po terenie wspólnoty ma być przyjęcie całkowitej dawki jednej ze szczepionek dopuszczonej do obrotu przez UE.
Chorwacka prezydencja w Radzie UE

Chorwacka prezydencja w Radzie UE

Pierwsza od przystąpienia do Unii Europejskiej prezydencja Chorwacji w Radzie UE trwać będzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 i odbywa się pod hasłem „Silna Europa w świecie wyzwań”.
Promocja europejskich produktów

Promocja europejskich produktów

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami.
VAT prosty i efektywny

VAT prosty i efektywny

Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzięki przepisom uzgodnionym przez państwa członkowskie organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie. Oszustwa związane z VAT w sektorze e-handlu szacuje się na około 5 mld euro rocznie.
UE-Singapur: handel bez barier

UE-Singapur: handel bez barier

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że wejdzie ona w życie 21 listopada. To szesnasta zawarta w ciągu pięciu ostatnich lat unijna umowa handlowa. W ujęciu ogólnym UE uzgodniła już 42 takie porozumienia z 73 partnerami. - Jest to największa taka sieć na świecie – ocenia unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström
Co dalej z gospodarką unijną? – prognoza

Co dalej z gospodarką unijną? – prognoza

Prognoza gospodarcza z jesieni 2019 r. pokazuje, że przed Europejczykami stoi wiele wyzwań pomimo zapowiadanego utrzymania się wzrostu gospodarczego z poprzednich lat. Większe trudności w prognozie pojawiają się przy analizie środowiska zewnętrznego UE.
Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Różne wizje przyszłości UE były tematem dyskusji o tezach raportu Nowej Konfederacji pt. „Grupa Wyszehradzka i Unia. Polityka europejska w programach głównych sił politycznych w Grupie Wyszehradzkiej”. Wskazywano m.in. na odtwarzanie się podziałów na osi Północ-Południe oraz Wschód-Zachód oraz wspólne interesy polityczno-gospodarcze państw V4.
Konkurencyjność UE

Konkurencyjność UE

"Nasz jednolity rynek, jeden z największych rynków świata, to wyjątkowa szansa konkurowania na skalę światową dla naszego przemysłu" - powiedziała komisarz Bieńkowska, odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości.
Platformy internetowe raportują KE

Platformy internetowe raportują KE

Komisja Europejska opublikowała pierwsze roczne sprawozdania sporządzone przez Facebook, Google, Microsoft, Mozilla i Twitter oraz 7 europejskich stowarzyszeń branżowych w oparciu o kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Samoregulacyjny kodeks, zainicjowany w październiku 2018 r., jest ważnym filarem planu walki z dezinformacją w sieci.