Wiadomości

„3 dni dla Ziemi” w Ustce

„3 dni dla Ziemi” w Ustce

W pierwszy weekend czerwca br. Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we współpracy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Miastem Ustka, powiatem słupskim i lokalnymi partnerami przygotowało dla mieszkańców regionu atrakcje promujące ideę Europejskiego Zielonego Ładu.
Piknik europejski „kolej na kolej”

Piknik europejski „kolej na kolej”

Jedna idea, pięć dworców kolejowych, kilkudziesięciu artystów. 26 września 2021 r. przed Dworcem Kolejowym Wałbrzych Szczawienko odbył się piknik europejski „kolej na kolej!”. Wydarzeniu towarzyszyły happeningi w wykonaniu lokalnych artystów na peronach pięciu dworców kolejowych na Dolnym Śląsku.
Gotowi na niższe emisje

Gotowi na niższe emisje

Po raz pierwszy od utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich oraz Islandii i Norwegii. Wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej.
Prostsza pomoc państwa

Prostsza pomoc państwa

- Zapewniliśmy państwom członkowskim więcej możliwości udzielania pomocy, tak aby mogły wesprzeć dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową – bez konieczności uprzedniego zgłaszania takiej pomocy – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager. Komisja Europejska upraszcza zasady udzielania pomocy połączonej z unijnym wsparciem.
Stosowanie prawa UE w 2020 r.

Stosowanie prawa UE w 2020 r.

Polska znajduje się w europejskiej średniej pod względem stosowania prawa UE w 2020 r. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie roczne z kontroli tego obszaru. Najmniejszą liczbę nowych przypadków niewłaściwej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE odnotowano w Danii, Finlandii, Irlandii i Niderlandach, największą w Bułgarii, we Włoszech, na Malcie i w Grecji.
Horyzont walki z pandemią

Horyzont walki z pandemią

120 mln euro z budżetu UE wesprze 11 nowych projektów naukowych, których w celem jest zwalczanie koronawirusa i jego wariantów. Większość projektów umożliwi wsparcie badań klinicznych nad nowymi sposobami leczenia i szczepionkami. - Nadal walczymy z obecną pandemią, a także przygotowujemy się na przyszłe zagrożenia – przypomina komisarz Marija Gabriel.
Praworządność 2021

Praworządność 2021

Reforma polskiego sądownictwa nadal znajduje się w centrum uwagi Komisji Europejskiej – wynika z drugiego sprawozdania na temat praworządności w UE. Obejmuje ono m.in. sytuację w wymiarze sprawiedliwości, działania antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów. - Sytuacja w kilku państwach członkowskich budzi poważny niepokój – powiedziała wiceprzewodnicząca Věra Jourová.
Walka z przestępczością finansową

Walka z przestępczością finansową

- Pranie pieniędzy stanowi wyraźne i aktualne zagrożenie dla obywateli, instytucji demokratycznych i systemu finansowego – powiedziała komisarz Mairead McGuinness. Komisja Europejska dokonuje przeglądu przepisów w tym zakresie, proponuje nowelizacje oraz utworzenie urzędu do walki z praniem pieniędzy. Inicjatywa wpisuje się w zobowiązanie KE do ochrony obywateli i unijnego systemu finansowego.
WTO: spór UE z Rosją

WTO: spór UE z Rosją

UE zwraca się o konsultacje z Rosją w ramach Światowej Organizacji Handlu w sprawie niektórych środków ograniczających lub uniemożliwiających firmom z Unii sprzedaż towarów i usług rosyjskim przedsiębiorstwom państwowym i innym podmiotom w drodze zamówień w celach komercyjnych. Praktyki WTO wymagają, aby Rosja nie dyskryminowała w tej dziedzinie zagranicznych firm.
Zdrowe lasy

Zdrowe lasy

- Lasy to płuca naszej planety: mają zasadnicze znaczenie dla klimatu, różnorodności biologicznej, gleby i jakości powietrza – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski. Komisja Europejska zaproponowała nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE. Przewiduje ona m.in. ścisłą ochronę lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowę zdegradowanych drzewostanów i zapewnienie zrównoważonej gospodarki nimi.