Wiadomości

UE-USA: wspólna walka z ociepleniem

UE-USA: wspólna walka z ociepleniem

UE i USA ogłosiły globalną inicjatywę na rzecz zmniejszenia światowych emisji metanu, która ma zostać zainaugurowana na konferencji klimatycznej ONZ (COP26) w Glasgow. Metan jest silnym gazem cieplarnianym i odpowiada za około połowę wzrostu netto średniej temperatury na świecie. Głównymi źródłami emisji są ropa naftowa i gaz, węgiel, rolnictwo oraz składowiska odpadów.
Unia demokracji 2021

Unia demokracji 2021

- Zrównoważony rozwój i równość szans są zależne od demokracji – od silnych instytucji, włączenia społecznego i społeczeństw opartych na uczestnictwie – powiedziała komisarz Jutta Urpilainen. W związku z Międzynarodowym Tygodniem Demokracji 2021 UE zapowiedziała pięć działań o wartości 119,5 mln euro na wsparcie demokracji i praw człowieka na świecie.
Obywatele w centrum uwagi

Obywatele w centrum uwagi

Pierwszy z czterech europejskich paneli obywatelskich rozpoczyna swoje prace w najbliższy piątek 17 września w Strasburgu. Sesja potrwa do niedzieli 19 września. Panele są centralnym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestniczyć w nich będzie 800 obywateli ze wszystkich środowisk i zakątków Unii Europejskiej.
Akademia Europejska dla nauczycieli – druga edycja

Akademia Europejska dla nauczycieli – druga edycja

Fundacja Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają nauczycielki i nauczycieli oraz osoby pracujące z młodzieżą do udziału w drugiej edycji Akademii Europejskiej – cyklu seminariów online o tematyce europejskiej, która rozpocznie się na przełomie września i października 2021 r.
„Connecting Europe Express” w Gdańsku

„Connecting Europe Express” w Gdańsku

Unia Europejska ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”, aby kolej promować jako bezpieczny oraz zrównoważony środek transportu. W związku z tym 15 września 2021 r. EUROPE DIRECT w Gdańsku w ramach Konferencji o przyszłości Europy zorganizował seminarium dotyczące tegoż zagadnienia.
Europejski Bauhaus: nowy etap

Europejski Bauhaus: nowy etap

- Nowy europejski Bauhaus ma na celu stworzenie nowego stylu życia, zakładającego zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. KE utworzy ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie wspólne opracowywanie, tworzenie prototypów i testowanie nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń w dziedzinie polityki.
Orędzie o stanie Unii: cyfrowy kompas

Orędzie o stanie Unii: cyfrowy kompas

Komisja Europejska zaproponowała drogę ku cyfrowej dekadzie – konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Unii do końca bieżącej dekady. - W europejskiej wizji przyszłości cyfrowej technologia dostarcza ludziom więcej możliwości – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager.
Eurobarometr: lepsza przyszłość

Eurobarometr: lepsza przyszłość

Postawy wobec UE, mierzone w czerwcu i lipcu, pozostają zasadniczo stabilne i pozytywne. Optymizm co do przyszłości UE osiągnął poziom najwyższy od 2009 r., a zaufanie do wspólnoty jest największe od 2008 r. Poparcie dla euro utrzymuje się nadal na najwyższym poziomie od 2004 r. Najnowsze badanie Eurobarometr 95 wskazuje również na znaczną poprawę postrzegania stanu gospodarek krajowych.