Wiadomości

Pomoc dla Azji w okresie monsunowym

Pomoc dla Azji w okresie monsunowym

Komisja Europejska uruchomiła nowy pakiet finansowania pomocy humanitarnej o wartości 10,5 mln EUR, którego celem będzie ograniczenie szkód jakie powoduje pora monsunowa w Azji Południowej i Południowo - Wschodniej. Dodatkowo środki te mają wspierać ludność z zagrożonych rejonów poprzez przygotowywanie ich do podjęcia niezbędnych działań już przed kataklizmem.
Bezpieczeństwo sieci 5G

Bezpieczeństwo sieci 5G

Większość państw UE zakończyła już oceny ryzyka związane z wprowadzeniem 5G. Sieci piątej generacji będą stanowić trzon społeczeństw i gospodarek, łącząc miliardy przedmiotów i systemów, w tym w kluczowych sektorach jak energetyka, transport, bankowość czy opieka zdrowotna. Również procesy demokratyczne, takie jak wybory, w coraz większym stopniu opierają się na infrastrukturze cyfrowej.
Podsumowanie szczytu UE-Kanada

Podsumowanie szczytu UE-Kanada

Na szczycie UE-Kanada przedstawiciele obu stron potwierdzili chęć pogłębiania kooperacji na rzecz ochrony obywateli przed zagrożeniami spowodowanymi m.in. przez zmiany klimatu, a także zapowiedzieli utrzymanie rozwijającej się, owocnej współpracy handlowej.
Sytuacja polskich sędziów według KE

Sytuacja polskich sędziów według KE

Polskie władze nie rozwiały obaw dotyczących zagrożenia sędziów kontrolą polityczną - uznała KE. Dlatego Komisja podejmuje kolejny krok w toczącym się przeciwko Polsce postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując uzasadnioną opinię dotyczącą nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Strona polska ma teraz 2 miesiące na reakcję.
Pierwsza kobieta na czele Komisji Europejskiej

Pierwsza kobieta na czele Komisji Europejskiej

Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawia wczoraj w Parlamencie Europejskim swoje priorytety jeśli zostanie wybrana. Póżniej, o godz. 18, w przeprowadzonym tajnym głosowaniu zdobyła to stanowisko.
Bardziej przejrzyste Airbnb

Bardziej przejrzyste Airbnb

Ostateczna oferta cenowa, rozróżnienie między prywatnymi i komercyjnymi ofertami zakwaterowania, łatwiejsze rozstrzyganie sporów – to zmiany, jakie wprowadza platforma cyfrowa Airbnb. To wynik wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ds. ochrony konsumentów z lipca 2018 r. Airbnb pośredniczy w krótkoterminowym wynajmie mieszkań i domów, głównie turystom, a utrzymuje się z prowizji.
EIT: strategia 2021-2027

EIT: strategia 2021-2027

Komisja Europejska zaproponowała aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także strategię na lata 2021-2027, która zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dyskusji i ewentualnego przyjęcia.
UE zostaje obserwatorem GRECO

UE zostaje obserwatorem GRECO

Kwestia udziału UE w Grupie Państw przeciwko Korupcji omawiana była od 2011r. Ostatecznie decyzją Komitetu Ministrów z 10 lipca br., UE zostanie jej obserwatorem, podkreślając tym samym dobrą współpracę pomiędzy UE a Radą Europy.
Prognoza gospodarcza – lato 2019r.

Prognoza gospodarcza – lato 2019r.

Polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,4 proc. PKB – ocenia KE w najnowszej prognozie. W 2019 r. gospodarka UE jako całość będzie rosnąć siódmy rok z rzędu, a wzrost odnotują wszystkie państwa wspólnoty. Dynamice wzrostu mogą zagrozić czynniki zewnętrzne m.in. konfrontacja handlowa Chin i USA oraz napięcia na Bliskim Wschodzie.