Wiadomości

Von der Leyen: NextGenerationEU znakiem solidarności

Von der Leyen: NextGenerationEU znakiem solidarności

- Mamy teraz okazję wspólnie osiągnąć coś historycznego dla Europy - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim, mówiąc o „nowej szansie dla naszej społeczności”. Sesję plenarną zwołano w celu omówienia konkluzji Rady Europejskiej, która doprowadziła do porozumienia w sprawie planu odbudowy dla Europy oraz budżetu UE na lata 2021-2027.
64 mln euro dla Afryki Południowej

64 mln euro dla Afryki Południowej

64,7 mln euro pomocy humanitarnej dla krajów regionu Afryki Południowej przekaże Komisja Europejska by wesprzeć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa, ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak panująca w regionie długotrwała susza.
Ponad 618 mln euro dla Polski

Ponad 618 mln euro dla Polski

Zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce zatwierdziła Komisja Europejska. Umożliwią one sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki zdrowotnej. Beneficjentami zmian będą również nauczyciele, którzy otrzymają sprzęt do nauki on-line.
Pracownicy sezonowi lepiej chronieni

Pracownicy sezonowi lepiej chronieni

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw.
UE zwiększa gotowość na drugą falę pandemii

UE zwiększa gotowość na drugą falę pandemii

Komisja przedstawiła dziś natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu zwiększenie gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Wśród niezbędnych do podjęcia działań mowa jest m.in. o zwiększeniu liczby testów i zapewnieniu sprawnych dostaw leków i środków medycznych, jak również wspieranie szczególnie wrażliwych grup społecznych.
Podatki prostsze i bardziej sprawiedliwe

Podatki prostsze i bardziej sprawiedliwe

Komisja Europejska przyjęła dziś ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Jego celem jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie przepisów i procedur.
„Dobre praktyki” w czasie koronawirusa

„Dobre praktyki” w czasie koronawirusa

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wykaz „dobrych praktyk” uzgodniony przez sektor finansowy oraz organizacje konsumenckie i biznesowe, mający pomóc w złagodzeniu skutków pandemii koronawirusa. W dokumencie tym przedstawiono konkretne przykłady, w jaki sposób kredytodawcy i ubezpieczyciele mogą wspierać obywateli i przedsiębiorstwa w trakcie kryzysu wywołanego przez pandemię.
Zielone światło dla fuzji Orlenu i Lotosu

Zielone światło dla fuzji Orlenu i Lotosu

Komisja Europejska warunkowo zatwierdziła przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Aby zaradzić możliwym problemom w zakresie konkurencji, PKN Orlen zaproponował szereg zobowiązań, których wypełnienie, w opinii Komisji, zapewni konkurencyjność rynku i nie wpłynie na poziom cen czy dostępność paliw.
Energia z wodoru

Energia z wodoru

Aby do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu, Europa musi dokonać transformacji swojego systemu energetycznego, który odpowiada za 75 ...
Czytaj więcej
Dodatkowe maski dla Chorwacji i Bałkanów Zachodnich

Dodatkowe maski dla Chorwacji i Bałkanów Zachodnich

UE wspiera Chorwację, Czarnogórę, Macedonię Północną i Serbię w walce z pandemią COVID-19. Na Bałkany właśnie wyruszył transport masek ochronnych ze wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego rescEU. - Należy wykonać więcej pracy, aby zapobiec dalszemu lub ponownemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa - powiedział komisarz Janez Lenarčič.