Wiadomości

Wspólna Polityka Rolna 2018 – czas start!

Wspólna Polityka Rolna 2018 – czas start!

Wspólna Polityka Rolna jest polityką na rzecz wszystkich obywateli Unii Europejskiej, wpływa na ich życie na wiele sposobów i buduje zaufanie wśród obywateli Unii, zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami. Do 15 grudnia można składać wnioski, a docelowy krąg odbiorców w odniesieniu do tematyki, to ogół społeczeństwa (przede wszystkim młodzież z obszarów miejskich) lub rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.
Edukacja na całe życie

Edukacja na całe życie

Mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów, poprawa nauczania języków obcych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, wzmocnienie paneuropejskiego kanału informacyjnego Euronews. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. To część trwającej debaty na temat przyszłości Europy.
Warszawskie rozmowy o Brexicie

Warszawskie rozmowy o Brexicie

Stan negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie opuszczenia tego kraju struktur Unii Europejskiej – to główny temat wizyty Michela Barnier w Polsce w poniedziałek 13 listopada. Główny negocjator ws. Brexitu podczas pobytu w Warszawie spotkał się z premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz wiceministrem spraw zagranicznych Konradem Szymańskim.
Prawda i fałsz w internecie

Prawda i fałsz w internecie

Musimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.
Sprawiedliwa edukacja

Sprawiedliwa edukacja

Krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze – wynika z tegorocznego Monitora Kształcenia KE. Potwierdza się jednocześnie, że poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z jakiego pochodzą uczennice i uczniowie. - Należy podwoić wysiłki, aby przezwyciężyć te nierówności – powiedział komisarz Tibor Navracsics.
Auta bez spalin

Auta bez spalin

Bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku węgla, wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. KE zaproponowała ambitne cele emisyjne dla nowych samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych, aby przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne.
Horyzont nauki i innowacji

Horyzont nauki i innowacji

Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje – KE przedstawiła harmonogram wydatkowania 30 mld euro w ramach programu finansowania badań naukowych „Horyzont 2020” w latach 2018–2020. - Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności – zaznacza komisarz Carlos Moedas.
Umowa UE-Mongolia

Umowa UE-Mongolia

W środę 1 listopada br. wchodzi w życie umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią. Porozumienie, podpisane 30 kwietnia 2013 r., zastępuje umowę o współpracy handlowej i gospodarczej z 1993 r. Wejście w życie porozumienia zbiega się z otwarciem delegatury UE w Mongolii, dla której realizacja umowy będzie jednym z priorytetów.
Globalizacja i solidarność

Globalizacja i solidarność

Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. – Potrafimy okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.
Europa praw socjalnych

Europa praw socjalnych

Niespełna miesiąc przez Szczytem Społecznym w szwedzkim Göteborgu Rada UE poparła ideę europejskiego filara praw socjalnych oraz reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników. - Jednogłośne przyjęcie pokazuje, że wszystkie państwa członkowskie chcą działać na rzecz lepszych warunków życia i pracy w całej Unii – powiedziała komisarz Marianne Thyssen. Stanowisko w sprawie pracowników delegowanych podjęto przy sprzeciwie m.in. Polski.