Wiadomości

Z Widokiem na finanse i gospodarkę Unii Europejskiej

Z Widokiem na finanse i gospodarkę Unii Europejskiej

„Polska gospodarka? Jest dobrze: Polska zanotowała rekordowo dobrą sytuację na rynku pracy, dług i deficyt jest pod kontrolą, poprawiła się ściągalność podatków, ale nawarstwiają się wyzwania – czy to czas na reformy? – pyta Tomasz Gibas, doradca ekonomiczny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podczas wrocławskiej debaty „Z Widokiem na gospodarkę i finanse UE”. Spotkanie odbyło się we wtorek w Domu Europy w ramach cyklu debat prowadzonych przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
Dokąd zmierzasz, Europo?

Dokąd zmierzasz, Europo?

W Dniu Europy ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. - Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni zająć się ich przywódcy – powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę obywateli.
#Ode2Joy Challenge

#Ode2Joy Challenge

"Oda do radości" w wersji hip-hopowej? Tak Dzień Europy, obchodzony tradycyjnie 9 maja, świętowało warszawskie Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego. Do tancerzy spontanicznie przyłączali się przechodnie. Można było również popróbować koktajli owocowo-warzywnych, które prezentowały walory różnych zakątków Starego Kontynentu.
Propozycja wieloletniego budżetu UE

Propozycja wieloletniego budżetu UE

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego budżetu dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Według założeń KE budżet na lata 2021-2027 ma być nowoczesny, prosty i elastyczny.
Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę

Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę

Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. - Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku.
Europejczycy oceniają sprawiedliwość

Europejczycy oceniają sprawiedliwość

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).
Unia bliżej Japonii i Singapuru

Unia bliżej Japonii i Singapuru

Umowa z Japonią obejmie obszar zamieszkiwany przez 600 mln konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych porozumień.
UE otwarta na negocjacje

UE otwarta na negocjacje

Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet „rozszerzenie” podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie realizacji reform gospodarczych, ustrojowych i prawnych. - Polityka rozszerzenia jest głównym czynnikiem napędzającym reformy w regionie Bałkanów Zachodnich – skomentował komisarz Johannes Hahn.