Wiadomości

Dialog w Gdańsku

Dialog w Gdańsku

O przyszłości Europy, brexicie, polityce obronnej i funduszach europejskich w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej opowiadała w Gdańsku Elżbieta Bieńkowska. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP spotkała się z publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego. W dyskusji uczestniczył również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Rozmowy o praworządności w Warszawie

Rozmowy o praworządności w Warszawie

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było głównym punktem wizyty pierwszego przewodniczącego KE Fransa Timmermansa w Warszawie. Tematem rozmów były reformy wymiaru sądownictwa. W grudniu 2017 r. Komisja uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia zasady praworządności. Zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
Dobre perspektywy dla UE

Dobre perspektywy dla UE

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia - największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem.
Granice UE z finansowym wsparciem

Granice UE z finansowym wsparciem

/poland/file/180612timmermansjpg_pl180612_timmermans.jpg Frans Timmermans EC Blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na migrację i zarządzanie granicami proponuje KE w przyszłym długoterminowym budżecie 2021–2027. Finansowanie ma wzrosnąć z 13 mld w poprzednim okresie do 34,9 mld euro. - Wzmocnienie naszych wspólnych granic UE, zwłaszcza z pomocą Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, pozostanie ważnym priorytetem – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.
Rybołówstwo nadal ze wsparciem UE

Rybołówstwo nadal ze wsparciem UE

Unia Europejska jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem żywności pochodzenia morskiego na świecie – przypomną komisarz Karmenu Vella. Dlatego w ramach budżetu 2021–2027 KE proponuje przeznaczyć środki w wysokości 6,14 mld euro na prostszy, bardziej elastyczny fundusz na rzecz europejskiego rybołówstwa i gospodarki morskiej.
DiscoverEU: 15000 biletów na podróż po Europie

DiscoverEU: 15000 biletów na podróż po Europie

Do 26 czerwca młodzi ludzie mogą ubiegać się o bilety, które umożliwią im zwiedzanie Europy od lipca do końca października bieżącego roku. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r. i być obywatelami Unii. Dzięki inicjatywie DiscoverEU będą mogli lepiej poznać różnorodność Europy i jej bogactwo kulturowe, nawiązać nowe przyjaźnie i poczuć swoją europejską tożsamość.
Cła i podatki bez luk

Cła i podatki bez luk

- Ochrona obszaru celnego UE i wdrożenie wspólnych zasad w sprawie opodatkowania wymagają ścisłej współpracy. Nowe programy „Cła” i „Fiscalis” przyczynią się do urzeczywistnienia tych celów – deklaruje komisarz Pierre Moscovici. KE proponuje środki zmierzające do pogłębienia współpracy celnej i podatkowej państw członkowskich podczas realizacji budżetu UE na lata 2021–2027.
Nowy ład dla konsumentów

Nowy ład dla konsumentów

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje program, który ma wzmocnić pozycję konsumentów i zapewnić im ochronę. Na realizację projektu w budżecie mają zostać zarezerwowane 4 mld euro. Pieniądze te miałby również wspomóc europejskie małe i średnie firmy (MŚP), aby mogły w pełni korzystać ze sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku.
Kosmiczna przyszłość Europy

Kosmiczna przyszłość Europy

16 mld euro – tyle w przyszłym budżecie UE ma być przeznaczonych realizację programu kosmicznego łączącego istniejące i nowe inicjatywy w tym obszarze. - Będziemy utrzymywać i modernizować Galileo i Copernicus, upowszechniać korzystanie z danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, promować sektor „NewSpace” oraz zwiększać bezpieczeństwo – zapowiada komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Wspólna polityka rolna po 2020 r.

Wspólna polityka rolna po 2020 r.

Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, jednak będą zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo. KE zaprezentowała założenia wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Państwa UE będą dysponować większą swobodą co do sposobu wykorzystania swoich środków, co ma pozwolić skuteczniej reagować na problemy rolników i społeczności wiejskich.