Wiadomości

Wsparcie dla sektorów wina oraz owoców i warzyw

Wsparcie dla sektorów wina oraz owoców i warzyw

Komisja przyjęła dzisiaj środki wsparcia dla sektora wina oraz sektora owoców i warzyw. Stanowią one uzupełnieniem wsparcia udzielonego w 2020 roku w związku z pandemią. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wiosenne przymrozki, powodzie i fale upałów, stanowiły w tym roku szczególne wyzwanie – podkreślił komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.
Światowy Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela

Komisja uruchamia narzędzie, które ma ułatwić nauczycielom szkół podstawowych i średnich korzystanie z technologii cyfrowych. Narzędzie o nazwie „SELFIEforTEACHERS” może pomóc im w ocenie ich poziomu kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują dalszego szkolenia i wsparcia.
Ku Unii wolnej od antysemityzmu

Ku Unii wolnej od antysemityzmu

Komisja zaprezemtowała dzisiaj pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. „Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie reagowania na antysemityzm. Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności.” – mówiła przewodnicznąca Ursula von der Leyen.
Komisja Europejska potwierdza pierwszeństwo prawa UE

Komisja Europejska potwierdza pierwszeństwo prawa UE

Dzisiejsze ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu TSUE. Komisja szczegółowo przeanalizuje orzeczenie i zdecyduje o możliwych dalszych krokach.
Z Widokiem na niemarnowanie jedzenia

Z Widokiem na niemarnowanie jedzenia

29 września, w Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu wraz z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zorganizowało webinar „Z Widokiem na niemarnowanie jedzenia”. Debata odbywała się na platformie YouTube, a widzowie mieli możliwość zadawania pytań na czacie.
Kolejne podmioty chcą zwalczać dezinformację

Kolejne podmioty chcą zwalczać dezinformację

Temat dezinformacji pozostaje jednym z priorytetów Komisji. Zwalczaniu dezinformacji służy Kodeks postępowania, stanowiący pierwszy na świecie tego rodzaju zbiór zasad określający zobowiązania platform i całej branży do działania. Gotowość do podjęcia zobowiązań Kodeksu potwierdziły ostatnio nowe podmioty, a Komisja apeluje do wszystkich innych zainteresowanych stron o przyłączenie się do tej inicjatywy.
Misje UE – odpowiedź na globalne wyzwania

Misje UE – odpowiedź na globalne wyzwania

Komisja zainicjowała dziś pięć nowych misji UE. Są one nową i innowacyjną formą współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji UE jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska oraz osiągnięcie ambitnych i inspirujących celów w tych obszarach.
Paneuropa vs COVID-19

Paneuropa vs COVID-19

“Paneuropa vs COVID-19” to nowy, fascynujący komiks o walce z jednym z największych wyzwań, z jakim Europa i świat musiały się zmierzyć w ostatnim czasie. Powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w Polsce komiks opowiada o zmaganiach bohaterów Paneuropy z siłami zła, o solidarności Europejczyków w obliczu zagrożenia i ofiarnej postawie personelu medycznego.
Komisja prononuje działania w zakresie migracji i azylu

Komisja prononuje działania w zakresie migracji i azylu

W ramach nowego paktu o migracji i azylu, Komisja przedstawiła dzisiaj zestaw wniosków w zakresie unijnej polityki migracyjnej i azylowej, zapowiedzianych we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatywy te stanowią elementy kompleksowego podejścia do migracji i mają zapobiegać zorganizowanemu wyzyskowi migrantów i ograniczać migrację nieuregulowaną.