Wiadomości

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE UE

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE UE

Miło nam poinformować o wynikach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Unii Europejskiej. W Konkursie wzięły udział 184 osoby z 27 uczelni wyższych.
Praworządność: Polska w Trybunale

Praworządność: Polska w Trybunale

Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych. Miałyby one polegać m.in. na zawieszeniu przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego.
Kolejne miliardy z SURE

Kolejne miliardy z SURE

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia.
Program UE dla zdrowia

Program UE dla zdrowia

To ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Budżet 5,1 mld euro umożliwi prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej.
Cyfrowy Erasmus+

Cyfrowy Erasmus+

Ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się przeznaczy w ciągu najbliższych 7 lat UE. Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac Erasmus+. - Fakt, że budżet programu niemal się podwoił, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży – powiedziała komisarz Marija Gabriel.
Szczepionkowy inkubator

Szczepionkowy inkubator

Nową procedurę ułatwiającą i przyspieszającą zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19 proponuje KE. Dzięki temu do obrotu trafią skuteczne preparaty dopuszczone na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków. Przyspieszenie procedury jest jednym z głównych działań Inkubatora HERA.
Europa dla dzieci

Europa dla dzieci

Pierwszą kompleksową strategię na rzecz praw dziecka przyjęła Komisja Europejska. Obejmuje ona m.in. wniosek dotyczący gwarancji dla dzieci w celu promowania równych szans najmłodszych obywateli UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując inicjatywy KE, we współpracy ze światowymi organizacjami, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.
Wywóz szczepionek: wzajemność i proporcjonalność

Wywóz szczepionek: wzajemność i proporcjonalność

KE wprowadza zasady wzajemności i proporcjonalności jako nowe kryteria wymagające rozważenia przy wydawaniu pozwoleń na wywóz w ramach mechanizmu przejrzystości i udzielania pozwoleń na wywóz szczepionek przeciw COVID-19. System ten bardzo korzystnie wpłynął na przejrzystość, jednak nadal nie osiągnięto celu, jakim jest zapewnienie obywatelom UE szybkiego dostępu do szczepionek.
SURE skutecznie chroni miejsca pracy

SURE skutecznie chroni miejsca pracy

- KE po raz pierwszy w historii wyemitowała obligacje społeczne na rynkach, aby pozyskać pieniądze, które przyczyniły się do utrzymania miejsc pracy w czasie kryzysu – powiedział komisarz Johannes Hahn. Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie zatrudnienia i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19.