Wiadomości

RODO skutecznie chroni dane obywateli

RODO skutecznie chroni dane obywateli

Nieco ponad dwa lata po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z oceny jego stosowania. – RODO stało się dla nas drogowskazem w transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka i jest ważnym filarem, na którym opieramy inne strategie polityczne – powiedziała wiceprzewodnicząca Věra Jourová.
Budżet na odbudowę Europy

Budżet na odbudowę Europy

Komisja Europejska zaproponowała budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić inwestycje i całą europejską gospodarkę.
Czyste powietrze nie tak szybko

Czyste powietrze nie tak szybko

Większości państw członkowskich UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 r. – wynika z najnowszych analiz KE. - Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie gospodarki – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius.
Umowa lotnicza z Republiką Korei

Umowa lotnicza z Republiką Korei

Unia Europejska i Republika Korei podpisały horyzontalną umowę lotniczą. Na jej mocy każda linia lotnicza z UE może latać do Republiki Korei z każdego państwa członkowskiego UE, które zawarło dwustronną umowę o komunikacji lotniczej z Republiką Korei. Takie umowy z Republiką Korei zawarły 22 państwa członkowskie.
Jaka Unia po pandemii?

Jaka Unia po pandemii?

Jak pandemia wpływa na postawy społeczne? Przy okazji kolejnego kryzysu pada pytanie: czy Unia przetrwa? Na razie wspólnota europejska okazuje się bardziej trwała, niż chcieliby niektórzy i z tego kryzysu Unia wyjdzie silniejsza. To wnioski z wideokonferencji „Pandemia, dezinformacja i Europa”. Gościem specjalnym internautów była wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová.
Prawa ofiar

Prawa ofiar

Pierwszą w historii unijną strategię na rzecz praw ofiar zaprezentowała Komisja Europejska. Ma ona zapewnić wszystkim ofiarom przestępstw możliwość pełnego korzystania z przysługujących im praw, bez względu na to, gdzie w UE zostało popełnione przestępstwo. - Musimy zmobilizować państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów – bez żadnych „ale”, bez żadnych „jeżeli” – powiedziała wiceprzewodnicząca Věra Jourová.
Rośnie innowacyjność UE

Rośnie innowacyjność UE

W UE poziom innowacyjności nadal rośnie w stałym tempie. Od kilku lat wyniki osiągane przez poszczególne państwa członkowskie zbliżają się do siebie. Tegoroczna tablica wyników uwzględnia brexit. – UE przoduje na drodze wychodzenia z kryzysu związanego z koronawirusem poprzez zwiększanie wsparcia dla wysiłków badawczych – powiedziała komisarz Mariya Gabriel.
UE-Japonia: lotnicza umowa

UE-Japonia: lotnicza umowa

- Umowa ułatwi branży lotniczej dostęp do japońskiego rynku wyrobów lotniczych, pomagając jej w wyjściu z aktualnego kryzysu – powiedziała komisarz Adina Vălean. Komisja Europejska i Japonia podpisały umowę w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, która pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić już obecnie intensywną współpracę oraz zwiększy konkurencyjność unijnej branży lotniczej.
UE finansuje dostawy środków medycznych

UE finansuje dostawy środków medycznych

W ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów do państw członkowskich. W ramach pilotażowej operacji dostarczono siedem ton środków ochrony indywidualnej do Bułgarii. Ładunek obejmował ponad 500 000 masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.
EUROPE DIRECT 2021-2025

EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.