Wiadomości

Polska akcyza przed Trybunałem

Polska akcyza przed Trybunałem

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polska będzie musiała bronić krajowych przepisów uniemożliwiających producentom lekarstw korzystanie ze zwolnień z akcyzy. Skargę skierowała Komisja Europejska. Unijne przepisy przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyk jest jednak inna.
Austriaczka pokieruje EKES

Austriaczka pokieruje EKES

Christa Schweng została 33. przewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Jest piątą kobietą, która pokieruje organem UE reprezentującym społeczeństwo obywatelskie. – Musimy połączyć siły i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że nasz Komitet wniesie znaczący wkład w odbudowę Europy – powiedziała Austriaczka.
Wynagrodzenia minimalne w całej UE

Wynagrodzenia minimalne w całej UE

- Wniosek dotyczący odpowiednich minimalnych wynagrodzeń jest ważnym sygnałem, że nawet w czasach kryzysu nie należy zapominać o godnej prac – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiając projekt dyrektywy w tej sprawie. Przewiduje on stworzenia ram minimalnych wynagrodzeń, jednak nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia rozwiązań ustawowych.
Reakcja KE na nawrót koronawirusa

Reakcja KE na nawrót koronawirusa

Ponowny wzrost zachorowań na COVID-19 w Europie spowodował, że Komisja Europejska uruchamia dodatkowe działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ratowanie życia i zwiększenie odporności rynku. Działania te dotyczą m.in. przygotowań do kampanii szczepień oraz utrzymania dostępu do podstawowych produktów.
SURE: pierwszy miliard dla Polski

SURE: pierwszy miliard dla Polski

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, zaś Polska 1 mld euro. Łączna kwota wszystkich wypłat z instrumentu SURE wyniesie 27,4 mld euro dla Włoch, 21,3 mld euro dla Hiszpanii i 11,2 mld euro dla Polski.
Eurobarometr: po pierwsze gospodarka

Eurobarometr: po pierwsze gospodarka

W trudnym okresie pandemii koronawirusa zaufanie do UE pozostaje stabilne, a Europejczycy ufają, że Unia podejmie właściwe decyzje w odpowiedzi na pandemię. W standardowym badaniu Eurobarometr obywatele Unii Europejskiej jako trzy główne problemy na szczeblu UE wskazali sytuację gospodarczą, stan finansów publicznych państw członkowskich i imigrację.
SURE za 17 miliardów

SURE za 17 miliardów

Ruszyła pierwsza emisja obligacji społecznych o wartości 17 mld euro w ramach unijnego instrumentu SURE, który ma pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje papierów: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę.
Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości?

Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości?

Pod takim hasłem w sobotę 17 października odbył się XV Kongres Obywatelski. Spotkanie, ze względu na pandemię COVID-19, miało formułę on-line. Uczestniczyło w nim łącznie około 1100 osób. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były wyzwania przyszłości w różnych obszarach życia. Komisja Europejska była partnerem sesji dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu.
Program prac KE na rok 2021– od strategii do realizacji

Program prac KE na rok 2021– od strategii do realizacji

- Gwarantując, aby Europa poradziła sobie z pandemią i jej niszczycielskimi skutkami, wyciągamy z kryzysu kolejne wnioski. W związku z tym priorytety określone w programie prac nie tylko przyczynią się do odnowy gospodarczej, ale także do zwiększenia naszej długoterminowej odporności – powiedział Maroš Šefčovič prezentując program prac KE na przyszły rok.
Sankcje i prawa człowieka

Sankcje i prawa człowieka

Globalny system wdrażania sankcji w przypadku poważnych naruszeń praw człowieka na całym świecie proponuje Unia Europejska. Ma on obejmować takie środki jak zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania. - Musimy bronić praw człowieka i podstawowych wolności. System sankcji UE powinien istnieć już od dawna – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.