Wiadomości

Partie na nowych zasadach

Partie na nowych zasadach

Parlament Europejski przyjął propozycje KE dotyczące zasad funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych. Chodzi m.in. o bardzie bezpośrednie powiązanie wyniku wyborczego z finansowaniem oraz czytelne zadeklarowanie, z którą partią europejską powiązane jest startujące w wyborach ugrupowanie. - Zbyt często ogólnoeuropejskie wybory były tylko sumą kampanii krajowych – mówił szef KE Jean-Claude Juncker.
Spotkanie informacyjne programu Kreatywna Europa, Gdańsk, 25.04.2018

Spotkanie informacyjne programu Kreatywna Europa, Gdańsk, 25.04.2018

Creative Europe Desk Polska zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne, kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa. Podczas spotkania poinformujemy o zmianach, które zostały wprowadzone w naborach wniosków w 2018 roku oraz omówimy poniższe zagadnienia:

W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje swoje inwestycje – powiedział wiceprzewodniczący Jyrki Katainen. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie.
Timmermans: chcemy kompromisu

Timmermans: chcemy kompromisu

Chcemy się upewnić, że w Polsce została zachowana niezależność systemu sądowniczego - powiedział po serii spotkań w Warszawie Frans Timmermans. Głównym tematem rozmów pierwszego wiceprzewodniczącego KE była reforma wymiaru sprawiedliwości, która od dwóch lat jest przedmiotem sporu między Komisją i polskim rządem. W grudniu KE uznała, że istnieje ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce.
Praca bez raka

Praca bez raka

Pięć rakotwórczych substancji chemicznych ma zostać dopisanych do listy związków, których stosowanie ma zostać objęte limitami. Celem KE jest skuteczniejsza walka z chorobami zawodowymi. Obecnie dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów określa limity stosowania 21 substancji. Określają one maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych związków chemicznych w powietrzu w miejscu pracy.
Sprawozdanie z debaty „Kryzys bezpieczeństwa europejskiego”

Sprawozdanie z debaty „Kryzys bezpieczeństwa europejskiego”

Czy współcześni Europejczycy mogą czuć się bezpiecznie? Czy Polska jest rzeczywiście narażona na napływ dżihadystów? Czy przyjęcie uchodźców zwielokrotnia ryzyko zamachu terrorystycznego ? Co na ten temat mówią doroczne raporty Europolu ? Jak oceniają to głosy eksperckie ? O tym wszystkim dyskutowano podczas okolicznościowej debaty zorganizowanej przez tandem - Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk.
Unia obronnej mobilności

Unia obronnej mobilności

- Ułatwiając mobilność wojskową możemy skuteczniej zapobiegać kryzysom – zapowiada wysoka przedstawiciel Federica Mogherini. Komisja Europejska, w ramach budowania unii obronnej, proponuje krajom członkowskim bliższą współpracę w zakresie infrastruktury wojskowej związanej z mobilnością, dostosowanie sieci transportowej oraz uproszczenie przepisów.
Owoce, warzywa i mleko w unijnych szkołach

Owoce, warzywa i mleko w unijnych szkołach

Dzięki unijnym programom już 30 mln dzieci w szkołach w całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Oprócz dystrybucji tych produktów Unia propaguje też zdrowe nawyki żywieniowe i realizuje programy edukacyjne na temat znaczenia zrównoważonego odżywiania się i sposobów produkcji żywności. Komisarz Phil Hogan deklaruje, że inicjatywy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" będą kontynuowane.
Ostatni nabór Interreg Europa: spotkanie 18 IV

Ostatni nabór Interreg Europa: spotkanie 18 IV

18 kwietnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018 roku). Szczegółowe informacje są dostępne w załączonym programie. Zapraszamy do rejestracji: https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/spotkanie/ .